M&A (Mergers and Acquisitions) – jak bezpiecznie zrealizować transakcję?

Start date:
27.05.2022
End date:
27.05.2022

Description

Transakcje fuzji i przejęć są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki rynkowej. Są sposobem na zwiększenie zysków przedsiębiorstwa, przychodów czy udziału w rynku. Jednak pociągają one za sobą znaczne ryzyko, które zmusza do oszacowania, czy całe przedsięwzięcie ma szanse powodzenia zarówno od strony prawnej jak i ekonomicznej.

Wpływ na to mają zarówno ofensywne strategie przedsiębiorstw zmierzające do umocnienia pozycji na rynku lub reorganizacji biznesu i zapewnienia bezpieczeństwa, jak i defensywne strategie ukierunkowane na utrzymanie wartości przedsiębiorstwa wskutek poniesionych w ostatnich miesiącach strat lub zapewnienie przetrwania biznesu (np. sprzedaż istotnych aktywów lub utworzenie wspólnego przedsięwzięcia z partnerami biznesowymi).

Niezależnie od pobudek biznesowych generujących transakcję, obecnie jeszcze bardziej istotne niż dotychczas staje się kompleksowe, płynne a przede wszystkim bezpieczne od strony prawno-podatkowej przeprowadzenie transakcji. 

Aby zminimalizować ryzyko, i bezpiecznie zrealizować transakcję należy:
•    wybrać odpowiedni model transakcji, 
•    przeprowadzić badania due diligence w kluczowych obszarach targetu, 
•    odpowiednio ukształtować dokumentację transakcyjną, 
•    wypełnić obowiązki podatkowe (w tym raportowania MDR),
•    ubezpieczyć transakcje,
każdy z tych elementów wymaga wcześniejszego zaplanowania oraz profesjonalnej implementacji. Zwrócimy uwagę na obszary, które determinują możliwe ryzyko i wskażemy jak się przed nim zabezpieczyć?. 

Na szkolenie zapraszamy:
•    Właścicieli firm
•    Prezesów zarządu
•    Członków zarządu
•    Dyrektorów finansowych
•    Dyrektorów ds. inwestycji

Organizacja:
•    wydarzenie prowadzone w czasie rzeczywistym
•    bieżący kontakt z trenerm i pozostałymi uczestnikami szkolenia
•    dyskusja, burza mózgów, praktyczna wiedza oraz aktualne case'y

Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy za eventowej opartej na przeglądarce internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie. 
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge oraz Opera.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Każdy z uczestników wydarzenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej.

Invited by

Agnieszka Spychała