Ochrona danych osobowych w branży e-commerce w 2022 r. – jakie wyzwania stoją przed sektorem?

Start date:
04.08.2022
End date:
04.08.2022

1 250 zł per person + 23% VAT

order before 21 July

1 450 zł per person + 23% VAT

order after 21 July


No. of participants

+ 23% VAT

Adwokat Anna Kobylińska

wspólnik w Kancelarii prawnej Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j.

Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w zagadnieniach prawnych związanych z przepisami unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Posiada też wieloletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie prawa nowych technologii, e-commerce oraz ochrony własności intelektualnej. Autorka publikacji z zakresu prawa ochrony danych osobowych i ochrony przed naruszeniem prawa do znaków towarowych w Internecie. Wykładowca w Centrum Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Sześciokrotnie wyróżniana przez ranking Chambers and Partners: Europe, w kolejnych latach 2012 - 2017, w kategorii Telekomunikacja, Media, Nowe Technologie – Dane Osobowe.

dr hab. Arwid Mednis

radca prawny, wspólnik w Kancelarii prawnej Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j.

Zajmuje się prawem nowych technologii, w tym prawem telekomunikacyjnym oraz ochroną danych osobowych. Jest także specjalistą z zakresu cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji oraz dostępu do informacji publicznej. Ma także doświadczenie w prawie administracyjnym, w szczególności prawie samorządu terytorialnego oraz partnerstwie publicznoprywatnym. W latach 1991-2000 reprezentował Polskę w Komitecie ds. Ochrony Danych Osobowych w Radzie Europy w Strasburgu, w latach 1998-2000 był jego przewodniczącym. Był członkiem Rady Naukowej GIODO, a także autorem i współautorem projektów ustaw dotyczących ochrony danych osobowych i wymiany informacji gospodarczej. Reprezentuje klientów w sprawach regulacyjnych oraz w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Pracuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z zakresu dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych i prawa łączności elektronicznej, jest także autorem licznych publikacji z zakresu prawa telekomunikacyjnego, ochrony danych osobowych, e-biznesu i prawa administracyjnego.

Ewelina Kęciek

prawniczka w Kancelarii prawnej Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j.

Zajmuje się prawem ochrony danych osobowych oraz przepisami regulującymi branżę e-commerce. Posiada doświadczenie we wdrożeniu wymogów RODO i prowadzeniu audytów oceny zgodności z przepisami ochrony danych osobowych. Była członkiem zespołu inspektora ochrony danych. Bierze udział w postępowaniach kontrolnych i administracyjnych prowadzonych przez Prezesa UODO oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych oraz prawa nowoczesnych technologii zorganizowane przez Akademię Leona Koźmińskiego. Jest członkinią Izby Adwokackiej w Warszawie, a w 2022 r. uzyskała pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego.

Robert Brodzik

prawnik w Kancelarii prawnej Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j.

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych oraz prawie nowych technologii. Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego przy Lehrstuhl für US-amerikanisches Recht na wydziale prawa Uniwersytetu Kolońskiego. Przeprowadził wdrożenie wymogów unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w ponad 30 przedsiębiorstwach z różnych sektorów i branż, m.in. e-commerce, bankowej, farmaceutycznej, motoryzacyjnej, FMCG oraz marketingowej. W podobnym zakresie przeprowadził kilkanaście audytów pod kątem wymogów prawa ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Doradzał klientom w zakresie incydentów bezpieczeństwa i naruszeń ochrony danych osobowych oraz postępowań przed Prezesem UODO. Prowadził również negocjacje umów powierzenia przetwarzania danych. Pełnił funkcję inspektora ochrony danych oraz prowadził szkolenia z prawa ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Jest autorem publikacji i artykułów o tematyce ochrony danych osobowych, w tym współautorem komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych.