Ochrona danych osobowych w branży e-commerce

– jakie wyzwania stoją przed sektorem w 2023 r.?

Start date:
08.12.2022
End date:
08.12.2022

1 150 zł per person + 23% VAT

order before 27 November

1 250 zł per person + 23% VAT

order after 27 November


No. of participants

+ 23% VAT

Timeline

Day I
Friday
8 december 2023

Czas na logowanie

09:25

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Barbara Dąbrowska, project manager, dział konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:30

Przegląd rozstrzygnięć europejskich dotyczących ochrony danych osobowych w branży e-commerce

Anna Kobylańska, adwokat, wspólnik w Kancelarii prawnej Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j.

 1. Wybór najistotniejszych dla branży decyzji i wyroków europejskich organów ochrony danych osobowych oraz sądów. 
 2. Kontrowersje i znaczenie dla praktyki.
 3. Jakich rozstrzygnięć lub interpretacji możemy spodziewać się w najbliższym czasie?
   
10:15

Przerwa

10:25

Transgraniczny handel elektroniczny. Wyzwania regulacyjne dla transferów danych osobowych

Robert Brodzik, adwokat w Kancelarii prawnej Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j.

 1. Bariery regulacyjne dla globalnych transferów danych.
 2. Mechanizmy transferowe dla e-commerce.
 3. Metoda na bezpieczny transfer – czy jest na to sposób? Omówienie Data Transfer Impact Assessment.

 

11:10

Przerwa

11:20

Transparentność w relacjach z użytkownikami

Marcin Lewoszewski, radca prawny, wspólnik w Kancelarii prawnej Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j.

 1. Obowiązek informacyjny i prawo dostępu do danych po 4 latach stosowania RODO – co należy robić inaczej?
 2. Wpływ tzw. „dark patterns” na informacje dla użytkowników.
 3. Dobre praktyki. 
   
12:05

Przerwa

12:15

Zakaz podejmowania decyzji wyłącznie w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO – zastosowanie przepisu w branży e-commerce

dr hab. Arwid Mednis, radca prawny, wspólnik w Kancelarii prawnej Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j.

 1. Geneza i cel art. 22 RODO.
 2. Jak rozumieć pojęcie „podejmowania decyzji wyłącznie w sposób zautomatyzowany”?
 3. Jak rozumieć pojęcie „skutków prawnych lub o podobnym, istotnym wpływie”?
 4. Przegląd i omówienie europejskiego orzecznictwa. 
   
13:00

Przerwa

13:45

Decyzje Prezesa UODO – wybór najważniejszych rozstrzygnięć

Ewelina Kęciek, adwokatka w Kancelarii prawnej Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j.

 1. Omówienie najważniejszych decyzji polskiego organu nadzoru.
 2. Rozstrzygnięcia polskie na tle decyzji zagranicznych.
 3. Kary polskiego organu nadzoru a wytyczne dotyczące sposobu obliczania kar pieniężnych wydane na poziomie europejskim.
   
14:30

Przerwa

14:40

Rozporządzenie e-privacy – jaki wpływ będzie miało na branżę e-commerce?

dr hab. Arwid Mednis, radca prawny, wspólnik w Kancelarii prawnej Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j.

 1. Rozporządzenie e-privacy – gdzie jesteśmy?
 2. Zgody marketingowe – czy szykuje się ułatwienie dla przedsiębiorców?
 3. Zmiana w uregulowaniu plików cookies i metadanych.
   
15:25

Sesja Q&A

Anna Kobylańska, adwokat, wspólnik w Kancelarii prawnej Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j. , dr hab. Arwid Mednis, radca prawny, wspólnik w Kancelarii prawnej Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j. , Ewelina Kęciek, adwokatka w Kancelarii prawnej Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j. , Robert Brodzik, adwokat w Kancelarii prawnej Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j. , Marcin Lewoszewski, radca prawny, wspólnik w Kancelarii prawnej Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j.

16:00

Zakończenie