MIĘDZYNARODOWE SANKCJE GOSPODARCZE

– odpowiedzialność za brak ich przestrzegania

Start date:
25.08.2022
End date:
25.08.2022

Timeline

Day I
Thursday
25 august 2022
09:00

Czas na logowanie, przekazanie informacji technicznych, przywitanie gości

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Anna Olejniczak-Michalska, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

Czym są sankcje gospodarcze:

 • Co to są sankcje? 
 • Kto i w jakim celu je ustanawia?
 • Jakie są najistotniejsze reżimy sankcyjne z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy?

Wybrane reżimy sankcyjne (Polska; UE; USA):

 • Kto jest zobowiązany do przestrzegania sankcji UE? 
 • Czy unijni przedsiębiorcy muszą przestrzegać sankcji amerykańskich?
 • Jakie rodzaje i formy działalności sankcje ograniczają lub wyłączają?  
 • Czy ograniczeniom podlegają tylko transakcje z podmiotami umieszczonymi na listach sankcyjnych? 
 • Co w kontekście sankcji oznacza własność, kontrola, zamrożenie lub udostępnianie - bezpośrednie i pośrednie - funduszy lub zasobów gospodarczych)? 
   
10:30

Stefan Feliniak, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

Polskie i unijne sankcje przeciwko Rosji i Białorusi:

 • Kogo obejmują sankcje podmiotowe i jakie z tego tytułu wynikają dla nas obowiązki? 
 • Jaki jest zakres sankcji sektorowych i czy są od nich wyjątki?
   
11:30

Przerwa

11:45

Łukasz Lasek, Adwokat, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

Konsekwencje nieprzestrzegania sankcji:

 • Jakie kary są przewidziane za naruszenie krajowych i unijnych środków ograniczających?
 • Czy istnieją okoliczności zaostrzające lub ograniczające naszą odpowiedzialność?
 • Jakie są ryzyka związane z nieprzestrzeganiem sankcji innych państw? 
   
12:45

Stanisław Drozd, Adwokat, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

Wpływ sankcji na wykonywanie umów:

 • Jakie znaczenie dla obowiązku dotrzymywania umów mają sankcje?
 • Czy możliwe jest ubieganie się o zgodę na wykonywanie umów mimo nałożonych sankcji, a jeżeli tak, w jakich okolicznościach?
 • Jakie znaczenie ma unijne rozporządzenie blokujące?
 • Jakiego rodzaju klauzule można wprowadzić do umowy, aby lepiej zarządzić ryzykiem sankcyjnym? 
   
13:45

Przerwa

14:00

Łukasz Lasek, Adwokat, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

Zarządzanie ryzykiem sankcyjnym:

 • Jak powinien wyglądać sankcyjny due diligence klientów?
 • Co, gdzie i jak często sprawdzać?
 • Z jakich ogólnie dostępnych narzędzi skorzystać wykonując screening sankcyjny? 
   
14:50

Stanisław Drozd, Adwokat, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

Sankcje w kontekscie transakcji:

 • Jakiego rodzaju ryzyka sankcyjne mogą powstać w kontekście transakcji typu M&A i jak nimi zarządzać, w szczególności jak przeprowadzić transakcyjny due diligence pod kątem zgodności z przepisami sankcyjnymi?  
15:50

Zakończenie