FINANCIAL CONTROLLING SUMMIT 2023 -

co kształtuje finanse, wynik finansowy i efektywność osobistą?

Start date:
28.09.2022
End date:
29.09.2022

2 150 zł per person + 23% VAT

order before 15 September

2 350 zł per person + 23% VAT

order after 15 September


No. of participants

+ 23% VAT

Aleksandra Bańkowska

Partner PwC Legal, Adwokat, PwC Polska

Aleksandra Bańkowska, partner, odpowiada w kancelarii PwC Legal za zagadnienia z zakresu prawa bankowego i ESG.

Zajmuje się sprawami regulacyjnymi dotyczącymi działalności instytucji finansowych i strukturyzowania działalności bankowej w Polsce, w szczególności takimi jak wdrażanie nowych regulacji, transformacje działalności czy ocena regulacyjna nowych modeli biznesowych. Doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorcom w zakresie dostosowania do regulacji ESG.

Doświadczenie Aleksandry obejmuje również doradztwo przy krajowych i międzynarodowych transakcjach finansowania dłużnego. W transakcjach tych Aleksandra reprezentowała zarówno banki, jak i kredytobiorców. Doradza ZBP w zakresie zagadnień prawnych związanych z polskim wdrożeniem regulacji ESG.

Aleksandra posiada także rozległe doświadczenie w zagadnieniach outsourcingu bankowego, pisaniu umów outsourcingowych oraz sporządzaniu innych dokumentów związanych z działalnością banków oraz w postępowaniach dotyczących wydawania przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwoleń związanych z bankowymi umowami outsourcingowymi.

Aleksandra Bańkowska jest adwokatem. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach programu Socrates-Erasmus studiowała na Uniwersytecie w Cardiff, gdzie uzyskała dyplom z prawa angielskiego. Aleksandra posiada również dyplom Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim.

Przed dołączeniem do PwC Legal Aleksandra pracowała przez ponad 7 lat w warszawskim biurze jednej z największych międzynarodowych firm prawniczych. Zdobyła również cenne doświadczenie będąc oddelegowaną na rok do pracy w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu.

Jakub Bejnarowicz

Dyrektor Regionalny na Europę, AICPA & CIMA

Odpowiedzialny za tworzenie i realizację strategii rozwoju CIMA, a także prowadzenie działań edukacyjnych związanych z rachunkowością zarządczą w regionie. Wspiera strategie rekrutacyjne i szkoleniowe pracodawców zatrudniających ekspertów ds. rachunkowości zarządczej oraz realizuje plany dotyczące ustawicznego kształcenia i rozwoju specjalistów z tytułem CGMA (Chartered Global Management Accountant), finansistów i liderów biznesu. Zajmuje się też Global Management Accounting Principles, czyli projektem promującym korzyści płynące ze stosowania globalnych zasad rachunkowości zarządczej przez pracodawców.

Jacek Dziuba

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych, Bakoma

Ekspert w zakresie zarządzania finansami oraz prawa podatkowego i finansowego. Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych w Bakoma Sp. z o.o. Z powodzeniem i sukcesami łączy te funkcje z zatrudnieniem na innych wysokich stanowiskach w uznanych spółkach prawa handlowego zarówno w kraju, jak i za granicą. Jest również doradcą podatkowym (nr wpisu: 13354) oraz certyfikowanym głównym księgowym i dyrektorem finansowym. Prowadzi Kancelarię Doradztwa Podatkowego i Finansowego. Jako stały komentator prawnopodatkowy dziennika "Rzeczpospolita" wyjaśnia skomplikowane i interesujące zagadnienia z zakresu prawa podatkowego, finansów i rachunkowości. Absolwent finansów i bankowości w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania finansami w Akademii Leona Koźmińskiego, a także studia podyplomowe ze sprawozdawczości finansowej na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie w trakcie realizacji ścieżki ACCA – międzynarodowego certyfikatu z finansów i rachunkowości zarządczej. Jest wykładowcą na studiach MBA, podsiada tytuł DBA. Doktoryzuje się z ekonomii i finansów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, przygotowując rozprawę w obszarze podatków i rachunkowości.

Bartosz Gayer

CGMA/ACMA – CFO i Controller finansowy

Posiada wieloletnie doświadczenie w międzynarodowych firmach. Doradca oraz członek zarządów ds. finansowych. Członek stowarzyszenia CIMA oraz Klubu Dyrektorów Finansowych Dialog. Pasjonat partnerstwa biznesowego w finansach, kierujący się zawodowym mottem: „Za każdą liczbą stoi historia”. Autor wielu artykułów i wystąpień o tematyce finansów i controllingu, wykładowca akademicki oraz trener biznesowy, uczący finansów zarówno finasistów, jak i niefinansistów.

Krzysztof Lonca

CEO w Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

Absolwent MBA Finanse w Akademii Leona Koźmińskiego. Od ponad 30 lat w przemyśle farmaceutycznym. Związany z produkcją, controllingiem oraz finansami. Od 2009 roku Dyrektor Ekonomiczny, potem Finansowy w Spółce. Doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań informatycznych wspierających pracę służb ekonomicznych – min. SAP, BI, Obieg dokumentów, RPA.

Łukasz Łyczko

Counsel, Radca Prawny, PwC Polska

Łukasz Łyczko, counsel w PwC Legal, specjalizuje się w regulacjach rynku finansowego, ESG, prawie bankowym oraz prawie rynków kapitałowych.

Łukasz doradza ZBP w zakresie zagadnień prawnych związanych z polskim wdrożeniem regulacji ESG. Ponadto zajmuje się doradztwem regulacyjnym na rzecz instytucji finansowych oraz podmiotów związanych z rynkiem finansowym. Posiada doświadczenie w projektach dotyczących m.in. wdrożeń ustawy o usługach płatniczych, systemów płatności mobilnych, kart płatniczych, pieniądza elektronicznego, postępowań licencyjnych przed KNF, oraz outsourcingu czynności bankowych.

Jego doświadczenie obejmuje doradztwo dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców w zakresie dostosowania do regulacji ESG, doradztwo z zakresu działalności transgranicznej instytucji finansowych oraz działalności ubezpieczeniowej, w tym w sektorze bancassurance. Łukasz posiada także doświadczenie w zakresie audytu zgodności regulacyjnej innowacyjnych projektów związanych z usługami finansowymi.

Łukasz jest radcą prawnym. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również absolwentem Szkoły Prawa Amerykańskiego Catholic University of America.

Przed dołączeniem do PwC Legal, Łukasz zdobywał doświadczenie w jednej z krakowskich kancelarii prawnych.

Andrzej Kraszewski

Senior finance executive, SGH

Związany jest z rynkiem FMCG od ponad 20 lat. W tym czasie zasiadał w zarządach i radach nadzorczych wielu spółek handlowych i produkcyjnych, zarówno w Polsce jak i za granicą. Pracował jako CFO, CEO i członek zarządów i rad nadzorczych m.in. takich spółek jak Żabka Sp. z o.o., Kamis SA, Iglotex SA czy Bomi SA. Specjalizuje się w projektach restrukturyzacyjnych, akwizycyjnych i wdrożeniowych. Obecnie zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów i Rozwoju w firmie REN Sp. z o.o., należącej do funduszu inwestycyjnego Argan (właściciel grupy Hortex).
Ukończył Uniwersytet Gdański (Wydział Ekonomiczny), Akademię Leona Koźmińskiego (Executive MBA) oraz studia podyplomowe SHG i EY Academy of Business (International Finance). Uczestnik i prelegent wielu seminariów i szkoleń, m.in. na londyńskiej i warszawskiej giełdzie papierów wartościowych.

Violetta Małek

Współzałożyciel i partner zarządzający, Gekko advisoryNOW.

Posiada ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, zarządzaniu organizacjami z sektora nowoczesnych usług oraz doradztwie biznesowym. Przed założeniem Gekko advisoryNOW była dyrektorem konsultingu oraz liderem w obszarze doradztwa dla sektora nowoczesnych usług w KPMG. Pełniła funkcję szefa generalnego w firmie McCormick gdzie zbudowała Centrum Usług Wspólnych dla Regionu Europa, Daleki Wschód i Afryka. Wcześniej, była dyrektorem finansowym odpowiedzialnym za stworzenie i przeniesienie procesów księgowych w PwC w Regionie Central and Eastern Europe. Wieloletni dyrektor finansowy i członek zarządu w spółkach Avon Cosmetics, Avon Operations, Avon EMEA FSC (Polska i kraje nordyckie; nadzór nad regionem EMEA), TNT Express i Abbot Laboratories (Polska i Anglia).
Prelegent na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach finansowych. Autor szeregu publikacji w zakresie zarządzania finansami i transformacjami w specjalistycznych periodykach polskich i zagranicznych (m.in. Business Services Magazine, Outsourcing&more, C-SuiteNEWs, Gazeta Finansowa, Parkiet, ITWIZ, Finanse i Controlling, Biuletyn CFO, Punkt Zwrotny KPMG).
Posiada dyplom EMBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jest absolwentką Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz magistrem zarządzania finansami WSZiM w Warszawie.

Robert Makuch

Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu, NTT Poland

Zarzadzaniem finansowym zajmuje się od blisko 20 lat. Wieloletnie doświadczenie w międzynarodowych organizacjach (ABB, Siemens), od ponad 3 lat Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu w polskim oddziale japońskiego koncernu telekomunikacyjnego NTT .
Absolwent Wydziału Zarzadzania Uniwersytetu Łódzkiego, od 15 lat członek ACCA, aktualnie student Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim.
Pasjonat rozwoju osobistego i rozwoju zespołów, aktywny mentor (ACCA, Fundacja Liderek Biznesu).
Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec, fan dobrej książki i dobrego kina.

Maciej Muldner

Chief Financial Officer dentsu Polska & CEE

Magdalena Ociepka

CFO Grupa Aterima

Aktualne członek zarządu i CFO w Grupie Aterima. Od 2016 roku do lipca 2022 roku odpowiadała za obszar finansowy Grupy InPost. Jej doświadczenie obejmuje prowadzenie procesu IPO na giełdzie w Amsterdamie oraz emisję obligacji na rynku high yield i GPW. Zarządzała również procesem transformacji funkcji finansowej po przejęciu InPost przez fundusz private equity – Advent w 2017 roku, wdrożeniem hurtowni danych oraz innych rozwiązań IT wspierających procesy planowania finansowego, analizy i raportowania. Wcześniej swoje doświadczenie budowała w roli szefowej działu Audytu Wewnętrznego w Tesco Plc w regionie Europy Środkowej i Turcji,a także prowadząc liczne projekty audytów finansowych w Deloitte Audit. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, jest członkiem ACCA.

Dominika Świerczyńska

VP Operations, BlackSwan Technologies

Posiada ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu finansami oraz procesami operacyjnymi w międzynarodowych organizacjach. Obecnie jest VP Operations w BlackSwan Technologies, twórcy systemu Element, analizującego dane przy użyciu sztucznej inteligencji. Poprzednio przez ponad 20 lat zarządzała finansami oraz procesami operacyjnymi w dużych korporacjach, jako Dyrektor Finansowy oraz Członek Zarządu w Microsoft Polska, Dyrektor Finansowy Grupy Enterprise Europy Środkowo-Wschodniej w Hewlett Packard Enterprise. W ramach Hewlett Packard była m.in. Dyrektorem Centrum Usług Wspólnych – Centrum Doskonałości Finansowej oraz zarządzała portfolio kontraktów usługowych w Europie Zachodniej. • Zanim dołączyła do HPE, pracowała w kontroli wewnętrznej UPC Polska oraz jako manager audytu w firmie audytorskiej obecnie będącej częścią KPMG. Uzyskała zarówno polski jak i międzynarodowy certyfikat w obszarze księgowości jak i wewnętrznego audytu. Ma dwóch synów. Lubi uprawiać sport na świeżym powietrzu i podróżować.

Filip Werstler

Trener prezentacji i wystąpień biznesowych

Prowadzi szkolenia dla międzynarodowych firm, instytucji. Do jego klientów należą takie firmy jak Orange Polska, ABB, UBS, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Polpharma, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie czy Comarch. W swoich szkoleniach szerzy autorską koncepcję zorientowania wystąpień na publiczność (audience-centrism), do której zainspirowała go filozofia firmy Amazon. Jest prelegentem, występującym na konferencjach spod znaku TEDx a także mówcą nagradzanym na wielu konferencjach marketingowych. Podczas swojego pierwszego wystąpienia na TEDxie opowiada drogę, jaką przeszedł od jąkania się do bycia trenerem wystąpień publicznych. Co roku przygotowuje kilkudziesięciu prelegentów na najważniejsze wydarzenia branżowe w Polsce (m.in. InternetBeta, Infoshare, Forum IAB, I Love Marketing) jak i na świecie (E3 Expo, Collision Conference). Sam zdobywał czołowo lokaty na konferencjach marketingowych i technologicznych, takich jak Infoshare czy iDesign. Prywatnie wielbiciel dalekich podróży, bliskich spotkań z literaturą faktu i oddany fan FC Barcelony.

Wojciech Wieroński

Dyrektor Zarządzający ds. Finansów w Media Markt Saturn Polska

CFO z wieloletnim doświadczeniem międzynarodowym, obecnie pełniący rolę Dyrektora Zarządzajacego ds. Finansów w Media Markt Saturn Polska. Wcześniej przez 18 miesięcy kierował zespołem finansowym sieci aptek Dr Max, wiodącego operatora na rynku aptecznym zarówno w Polsce jak i w Europe Centralnej.
Większość swojej dotychczasowej kariery Pan Wojciech spędził w sektorze handlu w strukturach grupy Tesco PLC Dołączył do organizacji w roku 1999 jako młodszy analityk finansowy, w latach 2015-2018 zajmował stanowisko Regionalnego Dyrektora Finansowego gdzie odpowiadał za całość operacji finansowych w Polsce, Czechach, Słowacji oraz na Węgrzech.
Pan Wojciech ukończył studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku Finanse i Bankowość, specjalizując się w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. W roku 2008 zdobył międzynarodowe kwalifikacje zarządcze w ramach organizacji CIMA, w której aktywnie działa od lat, wspierając jej rozwój oraz członków w ramach programu mentoringowego, którego jest autorem i głównym sponsorem. W roku 2019 został nominowany do Rady stowarzyszenia CIMA gdzie reprezentuje region całej Europy.
W wolnych chwilach Pan Wojciech podróżuje wraz z przyjaciółmi oraz uprawia sport, głównie bieganie, jazdę na rowerze, squash oraz nurkowanie.

Adam Zadrożny

Certyfikowany trener biznesu i psycholog

Specjalizuje się w tematach: Wystąpienia biznesowe, storytelling oraz tworzenie prezentacji w PowerPoint. Mentor startupów w Demium.
Podczas szkoleń kładzie szczególny nacisk na praktyczność rozwiązań oraz dobrą atmosferę. Uważa, że trening należy dokładnie dostosować do kompetencji Klienta, aby przyniósł on największe efekty. Prowadził sesje indywidualne zarówno na poziomie dyrektorskim jak i CEO. Największą motywacją dla niego jest to, że wystąpienia nad którymi pracuje mają wpływ zarówno na klientów jak i innych pracowników w firmie.
Specjalista od Power Pointa. Tworzy sprzedażowe i inwestorskie prezentacje na zamówienie. Tworzenia prezentacji uczył pracowników różnych branż w tym: ubezpieczeniowej, IT, czy finansowej.
W tematach psychologicznych występował w radio Trójka, Czwórka, Polskie Radio 24, Chilli Zet oraz w Dzień dobry TVN.

Elżbieta Zamborska

Executive MBA, Financial Director in Subscription

Liderka zmian w obszarze controllingu i FR&A. Pasjonatka nowych technologii jak AI/ Machine Learning, Blockchain w misji rozwiązywania realnych problemów biznesowych. Opanowała podstawy programowania SQL i Python, aby nadzorować bardziej dogłębne analizy finansowe. Wdraża dashboardy w PowerBI z użyciem BigData.

Zarządzała dwoma Departamentami Controllingu Finansowego i Operacyjnego w Drogerie Natura. Przez 15 lat zdobywała doświadczenie w branży telekomunikacyjnej Plus GSM i Orange w obszarze księgowości, raportowania, analityki oraz zarządzania projektami. Poprowadziła zespół do zdobycia I Nagrody na Międzynarodowym Festiwalu Orange w kategorii Innowacje - za projekt elektronicznego obiegu dokumentów w POS i podpisywania umów za pomocą tabletów.

Z wykształcenia psycholog społeczny o specjalizacji badania i statystyka. Certyfikowana Samodzielna Bilansistka - Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Obecnie zgłębia standardy MSSF z SGH/EY.