Wycena praw patentowych i komercjalizacja innowacji

Start date:
25.10.2022
End date:
25.10.2022

Description

Odpowiednia wycena wartości niematerialnych i prawnych powinna stanowić jeden z elementów procesu zarządzania strategicznego. Oszacowanie przez firmę posiadanego kapitału niematerialnego ułatwia podejmowanie decyzji w zakresie inwestycji i rozwoju. Najczęściej jednak konieczność dokonania wyceny pojawia się wraz z zamiarem komercjalizacji opracowanych przez firmę rozwiązań poprzez ich sprzedaż lub licencjonowanie.

Firma buduje swój potencjał i majątek w oparciu o dobra własności intelektualnej. I tu pojawia się pytanie, jak dobra te wycenić i na jakiej podstawie? A o tym na naszym szkoleniu.

Podczas udziału w warsztatach poznasz:
- obszary identyfikacji wartości rynkowej;
- realia zastosowania podejścia majątkowego w komercjalizacji wiedzy;
- realia zastosowania podejścia dochodowego w komercjalizacji wiedzy;
- ryzyka w wycenie wartości niematerialnych;
- zasady identyfikacji składników IP;
- model podziału struktury IP i możliwość jego zastosowania do wyceny aktywów popularnych;
- zasady procesu komercjalizacji w ramach zarządzania składnikami IP;
- licencjonowanie jako podstawową formę rozliczania transferu wiedzy – dlaczego licencjonowanie a nie sprzedaż praw?;
- model licencyjny w Polsce i związane z nim problemy;
- klasyfikację aktywów niematerialnych dla celów formalnoprawnych.

Na szkolenie zapraszamy:
•    dyrektorów finansowych
•    dyrektorów zarządzania strategicznego
•    pracowników działów finansowych
•    pracowników działów księgowych
•    osoby zajmujące się zarządzaniem majątkiem
•    dyrektorów działów R&D
•    pracowników działów R&D
•    specjalistów ds. rozwoju
•    prawników
•    rzeczników patentowych

Organizacja:
Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome.
•    Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym
•    Uczestnicy mogą zadać pytania Prelegentom, odnosząc się do omawianych przez nich kwestii
•    Pracujemy w oparciu o praktyczną wiedza oraz aktualne case’y.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.
Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej.

Invited by

Agnieszka Spychała