Energetyka w okresie wyzwań – uwarunkowania prawne zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej

Start date:
26.10.2022
End date:
26.10.2022

Description

Rok 2022 przyniósł wyzwania, które całkowicie zaburzyły dotychczasową stabilność dostaw energii. Inflacja na najwyższym poziomie od lat, wojna w Ukrainie, sankcje energetyczne na Rosję oraz problemy z łańcuchem dostaw – wszystkie te okoliczności, nierozerwalnie ze sobą powiązane, prowadzą w stronę możliwie najcięższej zimy w Europie.

Rynek energetyczny z uwagi na swoje fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania wszelkich sfer życia i gospodarki jest szczególnie narażony na jakiekolwiek zmiany, ograniczenia czy też przerwy w funkcjonowaniu i dostawach. W jaki sposób należy się przygotować, aby możliwe skutki odczuć jak najmniej? Jak zaplanować zabezpieczenie energii w przyszłości, by lepiej planować koszty z nią związane?

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną obecne i możliwe uregulowania prawne związane z szeroko pojętym rynkiem energii. Uczestnicy zostaną zaznajomieni również z tematyką kontraktowania energii elektrycznej, możliwych inwestycji zabezpieczających zaplecze energetyczne, a także potencjalne możliwości i skutki wprowadzenia ograniczeń w poborze mocy.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami kontraktowo-inwestycyjnymi zapewnienia dostaw energii elektrycznej, omówienie regulacji klastrów energetycznych, a także przedstawienie uwarunkowań prawnych możliwych ograniczeń w poborze energii.

Uczestnicy zdobędą wiedzę w następującym zakresie:

 • czym są PPA (Power Purchase Agreement) oraz jakie są ich rodzaje,
 • istniejących modeli inwestycyjnych w zakresie zapewnienia dostaw energii,
 • modeli behind-the-meter,
 • alternatywnych metod pozyskiwania energii,
 • uwarunkowań prawnych z zakresu alternatywnych metod pozyskiwania energii,
 • obecnych regulacji dot. klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych,
 • proponowanych zmian regulacji dot. klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych,
 • podstaw i uwarunkowań prawnych związanych z ewentualnym wprowadzeniem ograniczeń dostaw prądu przez Radę Ministrów,
 • konkluzji wynikających z dotychczasowych rozstrzygnięć Prezesa URE (w tym w zakresie potencjalnych kar nakładanych na odbiorców),
 • możliwości ograniczenia ryzyk prawnych w zakresie ewentualnych przekroczeń mocy,
 • praktycznych wskazówek dla odbiorców.

Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome.

 • Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym
 • Uczestnicy mogą zadawać pytania Prelegentom, odnosząc się do omawianych przez nich kwestii – na koniec szkolenia przewidziany jest czas na pytania uczestników
 • Pracujemy w oparciu o praktyczną wiedza oraz aktualne case’y i doświadczenia prowadzących.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej.