Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary –

NOWY MODEL REPRESJI

Start date:
30.11.2022
End date:
30.11.2022

1 250 zł per person + 23% VAT

order before 15 November

1 450 zł per person + 23% VAT

order after 15 November


No. of participants

+ 23% VAT

dr Piotr Karlik

Adwokat, Ekspert compliance, Specjalista z zakresu ochrony sygnalistów, Filipiak Babicz Ekspert House

Adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Postępowania Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalista z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego, tj. postępowania karnego, skarbowego, gospodarczego oraz wykroczeniowego.

Wielokrotnie wchodził w skład i przewodził zespołom opracowującym strategię z zakresu odpowiedzialności członków zarządu na gruncie karnym i administracyjnym.

W ramach praktyki zawodowej zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu odpowiedzialności karnej członków zarządu, odpowiedzialności karnoskarbowej, jak i karalnej manipulacji na rynkach finansowych. Występuje jako obrońca lub pełnomocnik w licznych sprawach karnych gospodarczych.

Specjalizuje się w zakresie stosowania środków przymusu względem podejrzanych, tj. tymczasowego aresztowania, poręczenia majątkowego i innych środków zapobiegawczych, a także w zakresie zabezpieczenia majątkowego. Wokół tych zagadnień koncentrują się również jego zainteresowania naukowe - jest autorem kilkudziesięciu opracowań naukowych z zakresu prawa karnego i konstytucyjnego.

Zuzanna Cichocka

Adwokat, Certyfikowany AML Compliance Officer, Ekspert w zakresie odpowiedzialności członków zarządu, Filipiak Babicz Ekspert House

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowych Studiów w zakresie Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

W kancelarii realizuje zadania bieżącej obsługi prawnej klientów biznesowych z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z odpowiedzialnością kadry zarządzającej i przedsiębiorców dotyczącą przestępstw na szkodę spółki, nadużywania uprawnień, wyprowadzania majątku, działalności na rynkach finansowych oraz innego rodzaju nadużyć. Zajmuje się także wdrażaniem wewnętrznych procedur antykorupcyjnych, AML oraz compliance.

dr Łukasz Pilarczyk

Adwokat, Ekspert w zakresie odpowiedzialności karnej członków zarządu, Filipiak Babicz Ekspert House

Adwokat, doktor nauk prawnych, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Prelegent podczas szkoleń organizowanych przez m.in. „Rzeczpospolitą”, „Puls Biznesu” i Związek Banków Polskich.

Ekspert z zakresu prawa karnego gospodarczego i prawa karnego skarbowego. Specjalizuje się w szczególności w kwestiach relacji pomiędzy prawem karnym a cywilnym (przede wszystkim co do możliwości naprawienia szkody w toku procesu karnego) oraz odpowiedzialności podmiotów gospodarczych za nieprawidłowości w rozliczaniu zobowiązań podatkowych.

W swojej praktyce zawodowej prowadził sprawy związane z odpowiedzialnością karną członków zarządu za np. nieprawidłowości fakturowe, podejmowanie uchwał na szkodę spółki, dokonywanie transakcji w ramach grupy kapitałowej szkodliwych dla spółki-córki czy też dysponowanie majątkiem spółki bez odpowiedniej podstawy prawnej.

Marta Hermanowicz

Adwokat, Ekspert w zakresie odpowiedzialności karnej członków zarządu, Filipiak Babicz Ekspert House

Specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach karnych gospodarczych.

W ramach swojej praktyki zajmowała się sprawami z zakresu prawa karnego – na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego, a także egzekwowaniem należności pieniężnych w ramach sądowego postępowania egzekucyjnego.

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.