Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary –

NOWY MODEL REPRESJI

Start date:
30.11.2022
End date:
30.11.2022

1 250 zł per person + 23% VAT

order before 15 November

1 450 zł per person + 23% VAT

order after 15 November


No. of participants

+ 23% VAT

Timeline

Day I
Wednesday
30 november 2022
09:15

Czas na logowanie

09:25

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Nowe otwarcie w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

dr Piotr Karlik, Adwokat, Ekspert compliance, Specjalista z zakresu ochrony sygnalistów, Filipiak Babicz Ekspert House

 • wprowadzenie do tematyki odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
 • dotychczasowe doświadczenia
 • potrzeba zmian – doświadczenia innych państw
 • kolejna represja przedsiębiorców
11:00

Przerwa

11:15

Zakres odpowiedzialności – czyli kto i za co odpowiada?

Zuzanna Cichocka, Adwokat, Certyfikowany AML Compliance Officer, Ekspert w zakresie odpowiedzialności członków zarządu, Filipiak Babicz Ekspert House

 • nowa definicja podmiotu zbiorowego
 • zakres czynów objętych odpowiedzialnością
 • zasady odpowiedzialności
 • sankcje względem podmiotów zbiorowych
12:15

Przerwa

12:30

Compliance w spółce jako czynnik wyłączający odpowiedzialność

dr Piotr Karlik, Adwokat, Ekspert compliance, Specjalista z zakresu ochrony sygnalistów, Filipiak Babicz Ekspert House

 • Compliance w podmiocie zbiorowym
 • zakres wyłączenia odpowiedzialności
 • dokumentowanie podjętych działań
13:30

Szkoda jako główne kryterium odpowiedzialności

dr Łukasz Pilarczyk, Adwokat, Ekspert w zakresie odpowiedzialności karnej członków zarządu, Filipiak Babicz Ekspert House

 • zakres i pojęcie szkody w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
 • środki kompensacyjne względem podmiotu zbiorowego
 • współpraca z organami w kontekście naprawienia szkody
14:30

Przerwa

14:45

Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Marta Hermanowicz, Adwokat, Ekspert w zakresie odpowiedzialności karnej członków zarządu, Filipiak Babicz Ekspert House

 • przebieg postępowania w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
 • nowe uprawnienia prokuratora
 • wpływ roztrzygnięcia w przedmiocie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego na jego funkcjonowanie
15:45

Koniec spotkania