Prawo energetyczne - praktyczne aspekty

Start date:
07.12.2022
End date:
07.12.2022

1 350 zł per person + 23% VAT

order before 28 November

1 490 zł per person + 23% VAT

order after 28 November


No. of participants

+ 23% VAT

Beata Superson-Polowiec

Radca prawny, Wspólnik w Kancelarii Polowiec i Wspólnicy,

Specjalista dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego i prawa energetycznego. Ekspert w dziedzinie kontraktów handlowych, energii i paliw. Laureatka rankingu „25 prawniczek w biznesie” przygotowanego przez redakcję Forbes Women Polska.
Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz obsłudze grup kapitałowych. Doradca i negocjator wielu kluczowych projektów. Z powodzeniem zajmuje się obsługą prawną podmiotów energochłonnych. Autorka wielu analiz ryzyka regulacyjnego oraz twórca licznych innowacyjnych projektów rozwiązań prawnych dla zakładanych modeli biznesowych.
Ponadto, posiada doświadczenie w zakresie problematyki efektywności energetycznej, OZE, EU ETS, kogeneracji, rynku paliw ciekłych, gazu i ciepła. Reprezentuje Klientów w postępowaniach koncesyjnych oraz innych postępowaniach przed Prezesem URE oraz w procesach regulacyjnych i legislacyjnych. Posiada doświadczenie z zakresu public affairs. Czynny uczestnik wielu konferencji naukowych i branżowych. Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Piotr Kolasa

Radca prawny w zespole Energii i Paliw, Wspólnik w Kancelarii Polowiec i Wspólnicy

Koncentruje się na wyzwaniach regulacyjnych i możliwościach biznesowych związanych z technologiczną zieloną transformacją. Doradza klientom z sektora prywatnego i publicznego z szeroko pojętego prawa energetycznego. Kierował zespołem przy szeregu przejęć projektów OZE. Do grona obsługiwanych przez niego klientów należą również najwięksi przemysłowi odbiorcy energii elektrycznej (w szczególności z branży gazów technicznych, odlewnictwa, cementowej, metalowej, szklarskiej, chemicznej, i papierniczej). Posiada duże doświadczenie w doradztwie prawno-biznesowym sektora OZE. Współautor koncepcji biznesowej spółdzielni energetycznych i lider zespołu który doprowadził do rejestracji pierwszej spółdzielni energetycznej w Polsce.
Autor wielu publikacji z zakresu prawa energetycznego oraz doradca przy procesach legislacyjnych związanych z odnawialnymi źródłami energii. Z sukcesem realizuje projekty doradcze związane z przygotowywaniem, negocjowaniem i wdrażaniem korporacyjnych i wirtualnych PPA.

Gabriela Kaczmarek

Prawnik, (Uniwersytet Łódzki w Łodzi), Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie (liczne publikacje dotyczące rynku energii, w tym koncesji, taryf, rozstrzygania spraw spornych z udziałem przedsiębiorstw energetycznych oraz mediacji)

Prawnik (Uniwersytet Łódzki w Łodzi), Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie (liczne publikacje dotyczące rynku energii, w tym koncesji, taryf, rozstrzygania spraw spornych z udziałem przedsiębiorstw energetycznych oraz mediacji)

Absolwentka: IFG Francuski Instytut Zarządzania, Studia Podyplomowe Prawa Gospodarczego i Finansów Publicznych oraz studia doktoranckie w Katedrze Postępowania administracyjnego (Uniwersytet Łódzki w Łodzi), Mediator (Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu) i współautor skryptu Prawo mediacji, Wykładowca studiów podyplomowych (Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki w Krakowie, udział w pracach Komitetu Stałego przy Ministrze Energii, dotyczących efektywności energetycznej.