Zawieranie umów w obrocie międzynarodowym

Start date:
31.01.2023
End date:
31.01.2023

Description

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, które kierowane jest do przedsiębiorców planujących ekspansję zagraniczną i chcących poznać tajniki zawierania umów międzynarodowych. Praktycy z kancelarii GESSEL podzielą się swoim doświadczeniem związanym z doradzaniem podmiotom zajmującym się handlem międzynarodowym i świadczeniem usług na rynkach zagranicznych. Omówią kwestie związane z prawidłowym zabezpieczeniem interesów polskich przedsiębiorców w relacjach transgranicznych, prawem właściwym, najistotniejszymi aktami prawa międzynarodowego oraz sposobami zapobiegania powstawaniu sporów i ich rozstrzygania. 

Celem szkolenia jest: 

 1. przygotowanie przedsiębiorców planujących ekspansję zagraniczną do zawierania umów z kontrahentami zagranicznymi – pod kątem zabezpieczenia swoich interesów i unikania sporów;
 2. udzielenie wskazówek dotyczących zawierania umów z kontrahentami z poszczególnych krajów europejskich (specyfika różnych porządków prawnych);
 3. wskazanie na najważniejsze kwestie dotyczące sankcji międzynarodowych;
 4. wskazanie możliwych sposobów rozstrzygania sporów powstających na tle umów międzynarodowych.

Szkolenie zostanie wzbogacone o prelekcje zagranicznych gości (ze świata prawniczego oraz świata biznesu) dotyczące specyfiki kontraktowania z przedsiębiorcami z poszczególnych państw europejskich (w tym Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Ukrainy).

Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku polskim, za wyjątkiem wypowiedzi zagranicznych gości, którzy będą wypowiadać się w języku angielskim.

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć: 

 • jak dokonać weryfikacji kontrahenta zagranicznego, jak zadbać o wybór prawa właściwego, jak zawrzeć ważną i skuteczną umowę zabezpieczającą interesy własnej firmy;
 • czym są CISG i INCOTERMS i jak stosować je w praktyce;
 • jakie potencjalne ryzyka są związane z obecnością na rynku międzynarodowym i jakie są możliwości ich minimalizowania.

Na szkolenie w szczególności zapraszamy:

 • Prezesów i Właścicieli 
 • Członków zarządów odpowiedzialnych za ekspansję firmy
 • Dyrektorów ds. strategii i rozwoju biznesu
 • Dyrektorów działów sprzedaży
 • Prawników in-house
 • Wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Organizacja:

Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome.

 • Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym
 • Uczestnicy mogą zadać pytania Prelegentom, odnosząc się do omawianych przez nich kwestii – na koniec szkolenia przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi
 • Część prelekcji odbędzie się w języku angielskim (spotkania z przedstawicielami z innych krajów)
 • Pracujemy w oparciu o praktyczną wiedzę oraz aktualne case’y i doświadczenia prowadzących

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w omawiane prezentacje w wersji elektronicznej.

Invited by

Barbara Dąbrowska