WYZWANIA I TRUDNOŚCI W RELACJACH PRACODAWCA - ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE

- najlepsze praktyki regulujące relacje ze związkami zawodowymi

Start date:
22.02.2023
End date:
22.02.2023

Description

Podczas szkolenia eksperci z kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler, m.in. Sławomir Paruch oraz Robert Stępień przedstawią Państwu, w praktycznym ujęciu, największe wyzwania oraz trudności, na które napotykają się pracodawcy w relacjach z organizacjami związkowymi. 

Prelegenci podzielą się z Państwem swoim wieloletnim doświadczeniem w kształtowaniu relacji związkowych u największych pracodawców w Polsce. Opowiedzą także o mechanizmach weryfikacji statusu i uprawnień organizacji związkowych oraz możliwości kwestionowania ochrony stosunku pracy działaczy związkowych dopuszczających się naruszeń. 

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały dotyczące najważniejszych z perspektywy firmy obszarów kształtowania relacji związkowych. 

Podczas szkolenia Eksperci, praktycy z PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler odpowiedzą m.in. na pytania:
•    Czy czeka nas rewolucja w sporach zbiorowych? – projekt nowej ustawy o sporach zniorowych
•    Jak zachować reguły Compliance w relacjach ze związkami zawodowymi?
•    Jak egzekwować od organizacji związkowych działania zgodne z prawem?
•    Jakie konsekwencje można wyciągnąć wobec związków zawodowych oraz pracowników zawyżających swoją liczebność lub dopuszczających się innych naruszeń w tym zakresie?
•    Jak organizacje związkowe nadużywają przepisów o sporach zbiorowych?
•    Jak radzić sobie z nielegalnymi akcjami protestacyjnymi organizowanymi pod pretekstem zgromadzenia publicznego?
•    Jak prowadzić dialog z pracownikami, aby przyniósł odpowiednie rezultaty?
•    Jakie są granice krytyki pracodawcy w sieci?
•    Jak wprowadzić politykę korzystania z mediów społecznościowych?
•    Jak skutecznie radzić sobie ze związkowcami dopuszczającymi się nadużyć w internecie?
•    Jaki jest zakres ochrony stosunku pracy przysługujący działaczom związkowym?
•    Jakie są najczęstsze nadużycia w zakresie ochrony stosunku pracy?
•    Jak wygląda procedura poprzedzająca decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę z pracownikiem – przedstawicielem organizacji związkowej?

Na szkolenie zapraszamy:
•    członków rad nadzorczych
•    szefów firm
•    kadrę kierowniczą i menadżerów odpowiedzialnych za kontakty ze związkami zawodowymi
•    dyrektorów personalnych, kierowników i specjalistów działów kadr
•    prawników, radców prawnych
•    przedstawicieli organizacji związkowych

Organizacja:
•  szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji 
•  rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome
•   szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym
•   uczestnicy mogą zadawać pytania Prelegentom, odnosząc się do omawianych przez nich kwestii –
na koniec szkolenia przewidziany jest czas na pytania uczestników
•   pracujemy w oparciu o praktyczną wiedza oraz aktualne case’y i doświadczenia prowadzących

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej.
 

Invited by

Agnieszka Spychała