Insider trading i manipulacja na rynku kapitałowym

metodyka postepowań wyjaśniających KNF oraz najczęściej spotykane nieprawidłowości na polskim rynku

Start date:
07.11.2023
End date:
07.11.2023

1 180 zł per person + 23% VAT

order before 20 October

1 380 zł per person + 23% VAT

order after 20 October


No. of participants

+ 23% VAT

Description

Problematyka insider tradingu i manipulacji na rynku kapitałowym została nagłośniona w zw. z ostatnimi medialnymi sprawami oraz nałożeniem szeregu kar, w tym w postępowaniach karnych. To jednak wierzchołek góry lodowej, a nieprawidłowości są przedmiotem analiz i postępowań wyjaśniających w bardzo wielu przypadkach. Takie postępowania mają swoją szczególną charakterystykę, przebieg i praktyczne – nie wynikające z ustawy – aspekty. Jak rozpoznać zainteresowanie organu, zaplanować strategię obrony i ją zrealizować albo ochronić się przed potencjalnymi nieprawidłowościami. Zapraszamy na szkolenie o bardzo wysokim stopniu specjalizacji z unikalną, praktyczną wiedzą z zakresu prawa karnego i rynku kapitałowego.

Celem szkolenia jest omówienie problematyki tzw. insider tradingu i manipulacji instrumentami finansowymi oraz zwrócenie uwagi na istotę i przebieg postępowań wyjaśniających prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Podczas szkolenia omówione zostaną:
•    zagadnienie insider tradingu i informacji poufnych,
•    obowiązki osób mających dostęp do informacji poufnych,
•    zagadnienie manipulacji instrumentami finansowymi,
•    metodyka postępowań wyjaśniających prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego,
•    case study.

Korzyści:
•    poszerzenie wiedzy z zakresu insider tradingu i manipulacji na rynku finansowym,
•    usystematyzowanie wiedzy z zakresu obowiązków osób mających dostęp do informacji poufnych,
•    zapoznanie się z charakterystyką i przebiegiem postępowań wyjaśniających prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego,
•    zapoznanie się z praktycznymi aspektami naruszeń występujących na rynku kapitałowym.

Szkolenie jest dedykowane w szczególności:
•    inwestorzy giełdowi, 
•    spółki publiczne, 
•    członkowie organów spółek publicznych,
•    domy maklerskie, TFI – zarządy, departamenty prawne, compliance, sprzedaż i maklerzy/doradcy inwestycyjni

Organizacja:
Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej - Zoom. Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome.
•    Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym
•    Uczestnicy mogą zadać pytania Prelegentom na bieżąco, w trakcie wykładów, odnosząc się do omawianych przez nich kwestii lub podczas przewidzianej na koniec szkolenia sesji pytań i odpowiedzi.
•    Pracujemy w oparciu o praktyczną wiedzę oraz aktualne case’y i doświadczenia prowadzących.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w omawiane prezentacje w wersji elektronicznej.

Invited by

Agnieszka Spychała