Alternatywne sposoby pozyskiwania finansowania przez przedsiębiorców

(obligacje, private debt, crowdfunding, private equity, venture capital, venture building, tokeny inwestycyjne i użytkowe)

Start date:
22.02.2022
End date:
23.02.2022

Timeline

Day I
Tuesday
22 february 2022
08:50

Czas na logowanie Uczestników

09:00

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Barbara Dąbrowska, project manager, dział konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:10

Emisja obligacji na rynku publicznym oraz prywatnym – jak przygotować się do pierwszej emisji (I)

Katarzyna Majer-Gębska, Dział Prawa Rynku Kapitałowego, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy sp. k.

1.    Obligacje, a kredyt oraz pożyczka – wprowadzenie do finansowania za pomocą papierów wartościowych.
2.    Obligacje na rynku publicznym a obligacje na rynku niepublicznym – oferta publiczna papierów wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.
3.    Kiedy zastosowanie mają ograniczenia związane z ofertą publiczną papierów wartościowych i jak spełnić wszystkie obowiązki prawne?
 

10:00

Przerwa

10:10

Emisja obligacji na rynku publicznym oraz prywatnym – jak przygotować się do pierwszej emisji (II)

Mariusz Mikulski, Dyrektor ds. Inwestycji, TYR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

1.    Które projekty mogą być finansowane za pomocą obligacji?
2.    Obligacje do finansowania konkretnych projektów, a obligacje finansujące działalność operacyjną.
3.    Koszty finansowania za pomocą obligacji.
4.    Ile trwa proces emisji obligacji w zależności od rodzaju emisji i celu finansowania?
 

11:00

Przerwa

11:20

Private debt – nowy trend na rynku dłużnego finansowania pozabankowego (I)

Mariusz Mikulski, Dyrektor ds. Inwestycji, TYR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

1.    Private debt jako nowy rodzaj aktywności funduszy inwestycyjnych.
2.    Rodzaje i wartość projektów oraz typy podmiotów mogących pozyskiwać finansowanie typu private debt wraz z praktycznymi przykładami.
3.    Kto może udzielać finansowania private debt?
4.    Ile czasu trwa proces udzielenia finansowania i jakie dokumenty powinien zbadać finansujący?
5.    Koszty finansowania private debt.
6.    Zalety i wady finansowania private debt w porównaniu do finansowania bankowego i publicznych emisji obligacji.
 

12:30

Przerwa

12:40

Private debt – nowy trend na rynku dłużnego finansowania pozabankowego (II)

Katarzyna Majer-Gębska, Dział Prawa Rynku Kapitałowego, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy sp. k.

1.    Restrukturyzacja finansowania private debt.
2.    Ustanawianie zabezpieczeń.
3.    Jak zapewnić bezpieczeństwo prawne przy finansowaniu private debt – na co zwrócić uwagę w dokumentacji i warunkach finansowania?
 

13:30

Przerwa

14:00

Crowdfunding – nowy sposób finansowania przez equity, obligacje oraz pożyczki do 5 mln EUR (I)

Piotr Miłak, CEO, Crowd Real Estate sp. z o.o.

1.    Czym jest crowdfunding w kontekście nowych przepisów obowiązujących od 10 listopada 2021 roku?
2.    Crowdfunding pożyczkowy oraz z wykorzystaniem papierów wartościowych.
3.    Koszt i czas trwania pozyskiwania finansowania crowdfundingowego.
4.    Przykłady projektów finansowanych przez crowdfunding.
 

14:50

Przerwa

14:55

Crowdfunding – nowy sposób finansowania przez equity, obligacje oraz pożyczki do 5 mln EUR (II)

Patrycja Wasilewska, Dział Prawa Rynku Kapitałowego Kancelarii, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy sp. k.

1.    Zalety finansowania za pośrednictwem crowdfundingu.
2.    Crowdfunding a oferta publiczna obligacji lub akcji,
3.    Arkusz Kluczowych Informacji Inwestycyjnych – jakie dane powinien ujawnić pozyskujący finansowanie?
4.    Wymogi dotyczące marketingu oferty crowdfundingowej.

15:50

Zakończenie

Day II
Wednesday
23 february 2022
08:50

Czas na logowanie Uczestników

09:05

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Barbara Dąbrowska, project manager, dział konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:10

Charakterystyka finansowania venture capital

Rafał Roszak, Partner zarządzający funduszu inwestycyjnego typu venture capital YouNick Mint.

•    Jak znaleźć fundusz mogący udzielić finansowania? 
•    Na co należy się przygotować w związku z finansowaniem VC?
•    Jak przygotować się do finansowania VC?
•    Fundusz VC jako współinwestor i partner 

10:00

Przerwa

10:10

Venture capital oraz private equity – finansowanie udziałowe od funduszy (II)

Piotr P. Gołębiowski, Dyrektor Działu Prawa Rynku Kapitałowego, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy sp. k.

1.    Jak przygotować się do współpracy z finansującym funduszem oraz jakie rozwiązania korporacyjne stosują fundusze?
2.    Jak fundusz może pomóc w rozwoju mojego pomysłu/projektu?
3.    Rola doradcy prawnego w transakcji VC/PE.
 

11:00

Przerwa

11:10

Venture building: nowy, efektywny rodzaj finansowania przedsięwzięć

Michał Wrzołek, Starszy Dyrektor Inwestycyjny, Tar Heel Capital Pathfinder

1. Jak działa venture building (VB)?
2. Różnice między finansowaniem venture capital i venture building.
3. Proces pozyskiwania inwestora: w jakie projekty inwestuje venture builder?
4. Wsparcie oferowane przez venture buildera i jego wpływ na efektywny rozwój projektu.
5. Spółki tworzone w modelu VB jako potencjalny target: dlaczego projekty venture buildingowe są atrakcyjne dla inwestorów?
 

11:50

Przerwa

12:30

Tokeny inwestycyjne, tokeny użytkowe i NFT

Kacper Różyński, Vice President Pointer.Capital

•    Platformy Launchpad'owe jako nowa forma Crowdfunding'u - czyli jak pozyskiwać kapitał w świecie kryptowalut.
•    NFT - chwilowa moda na obrazki czy długoterminowa zmiana myślenia postrzegania wartości
•    Jak projektować firmę w czasach WEB3 tak, aby pozyskiwać kapitał oraz budować społecznośc
•    Tokenizacja wczoraj, dziś oraz jutro

13:20

Przerwa

13:30

Tokeny inwestycyjne, tokeny użytkowe i NFT

Piotr P. Gołębiowski, Dyrektor Działu Prawa Rynku Kapitałowego, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy sp. k.

1.    Cel i sposoby wykorzystania tokenów – inwestycje, spekulacja, pozyskiwanie finansowania, płatności.
2.    Ograniczenia w emisji i obrocie tokenami w świetle stanowisk Komisji Nadzoru Finansowego.
3.    Jakie szanse i ryzyka pociągają tokeny tworzone we współpracy z instytucjami nadzorowanymi (np. firmy inwestycyjne, instytucje pieniądza elektronicznego)?
4.    Tokenizacja a blockchain – wyzwania technologiczne związane z emisją tokenów.
 

14:30

Zakończenie