Branża deweloperska w obliczu nowej ustawy deweloperskiej

Start date:
30.03.2022
End date:
30.03.2022

Timeline

Day I
Wednesday
30 march 2022
08:45

Czas na logowanie

Barbara Dąbrowska, project manager, dział konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

09:00

Adwokat, dr Joanna Barzykowska, Wspólnik w Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp.k. , Radca Prawny Michał Kijewski, Założyciel i wspólnik w Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp. k.

Wprowadzenie

 • Podstawy prawne zmian
 • Rozszerzenie zakresu umów regulowanych Nową ustawę deweloperską
 • Zmiany w definicjach

Przepisy przejściowe

 • Wejście w życie
 • Stosowanie starej ustawy deweloperskiej w okresie przejściowym
 • Umowy deweloperskie zawarte na gruncie starej ustawy deweloperskie

 

Q&A

 

10:00

Przerwa

10:15

Adwokat, dr Joanna Barzykowska, Wspólnik w Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp.k.

Prospekt informacyjny 

 • Obowiązki informacyjne
 • Nowe elementy prospektu
 • Jak praktycznie przygotować się do tworzenia prospektu po nowelizacji.

Umowa rezerwacyjna

 • Umowy rezerwacyjnej
 • Elementy umowy rezerwacyjnej
 • Opłata rezerwacyjna i zasady jej zwrotu


Q&A
 

11:15

Przerwa

11:30

Radca Prawny Przemysław Dziąg, Polski Związek Firm Deweloperskich

Rachunki powiernicze i Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

 • Nowe zasady prowadzenia i wypłaty środków z rachunków powierniczych 
 • Deweloperski Fundusz Gwarancyjny i płatność składek
 • Raportowanie do ewidencji DFG
 • Procedura wypłaty środków przez DFG

Q&A
 

12:00

Adwokat Michał Rutkowski, Wspólnik w Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp.k.

Nowy zakres kontroli banków

 • Nowe obowiązki banków przed wypłatą środków
 • Okoliczności wstrzymania wypłat z rachunku powierniczego
 • Współpraca deweloperów i banków w zakresie wypełniania obowiązków ustawowych


Q&A
 

12:30

Przerwa

13:00

Adwokat, dr Joanna Barzykowska, Wspólnik w Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp.k. , Radca Prawny Michał Kijewski, Założyciel i wspólnik w Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp. k.

Zmiany w umowach deweloperskich

 • powierzchnia użytkowa
 • ustawowe przesłanki odstąpienia

Zmiana ceny po wybudowaniu lokalu mieszkalnego

 • zmiana z uwagi na obmiar powykonawczy
 • zmiana stawek podatku VAT
 • waloryzacja ceny – czy można?

Q&A
 

13:45

Radca Prawny Katarzyna Augustyniak, Partner w Kancelarii Radców Prawnych Augustyniak & Żarski Sp. p.

Procedura odbioru lokali

 • Etapy odbioru
 • Obowiązki dewelopera
 • Uprawnienia nabywców
 • Wady istotne i nieistotne
 • Zastępcze usuwanie wad przez nabywców


Rękojmia za wady lokalu mieszkalnego

 • Zasady ogólne
 • Na gruncie ustawy deweloperskiej z 2011 r.
 • Na gruncie nowej ustawy deweloperskiej

Q&A
 

15:15

Przerwa

15:30

Zmiany w umowach deweloperskich

Panel dyskusyjny

Adwokat, dr Joanna Barzykowska, Wspólnik w Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp.k. , Adwokat Michał Rutkowski, Wspólnik w Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp.k. , Radca Prawny Michał Kijewski, Założyciel i wspólnik w Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp. k. , Radca Prawny Przemysław Dziąg, Polski Związek Firm Deweloperskich , Radca Prawny Katarzyna Augustyniak, Partner w Kancelarii Radców Prawnych Augustyniak & Żarski Sp. p.

16:00

Zakończenie