Prawne regulacje SI

w dynamicznym rozwoju Sztucznej Inteligencji

Start date:
19.04.2024
End date:
19.04.2024

1 350 zł per person + 23% VAT


No. of participants

+ 23% VAT

Description

Aby zapewnić odpowiedzialne i zgodne z prawem wykorzystanie sztucznej inteligencji, niezbędne jest zrozumienie obowiązujących regulacji oraz przyjęcie najlepszych praktyk. 

Podczas szkolenia dostarczymy klarownej i aktualnej wiedzy na temat najważniejszych aspektów prawnych związanych ze Sztuczną Inteligencją. 

Bez względu na branżę czy obszar zainteresowania, szkolenie pozwoli zrozumieć i skutecznie wdrożyć regulacje oraz praktyki, aby innowacyjne korzystanie z AI było zgodne z wymogami prawnymi.

Celem tego szkolenia jest dostarczenie kompleksowej wiedzy na temat prawnych wyzwań związanych z SI m.in.:

 • zwiększenia świadomości o wyzwaniach związanych z ochroną danych w kontekście AI,
 • edukacji na temat przepisów prawnych i standardów etycznych
 • rozwoju umiejętności w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego wykorzystania AI,
 • odpowiedzialności prawnej,
 • kierunku nowych regulacji prawnych UE,
 • zrozumienia odpowiedzialności i konsekwencji związanych z AI,
 • podniesienia świadomości uczestników na temat złożonych interakcji między prawem autorskim a rosnącym wpływem sztucznej inteligencji,
 • zrozumienia ram prawnych dotyczących praw autorskich w kontekście technologii SI,
 • analizy pod kątem praw przysługujących podmiotom korzystającym z SI,
 • dostarczenie wskazówek pod kątem odpowiednich klauzul umownych.

Uczestnicy zdobędą głębokie zrozumienie kluczowych aspektów prawnych, które wpływają na projektowanie, wdrażanie i korzystanie z technologii SI.

Uwaga! W naszej ofercie znajduje się propozycja szkolenia, które stanowi doskonałe uzupełnienie tematu Prawne regulacje w dynamicznym rozwoju Sztucznej Inteligencji
Zachęcamy do zdobycia kompleksowej wiedzy i zapoznania się ze szkoleniem, które zaplanowane jest na 18.04.2024 - Prawo nowych technologii
W przypadku zainteresowania dwoma tematami istnieje możliwość otrzymania rabatu.

Szkolenie dedykowane jest dla:

 • specjalistów ds. Ochrony Danych 
 • inżynierów i Deweloperów AI
 • pracowników IT i bezpieczeństwa informacji
 • prawników 
 • przedstawicieli Sektora Publicznego
 • marketingowców i Analityków Danych
 • kadry zarządzającej odpowiedzialnej za strategie bezpieczeństwa
 • menadżerów IT
 • specjalistów ds. etyki w biznesie
 • specjaliści od ochrony danych
 • specjalistów ds. komunikacji i świadomości
 • przedstawicieli działów odpowiedzialnych za wdrażanie SI w organizacji

Organizacja szkolenia:

 • wydarzenie prowadzone w czasie rzeczywistym
 • bieżący kontakt z trenerem i pozostałymi uczestnikami szkolenia
 • dyskusja, burza mózgów, praktyczna wiedza oraz aktualne case'y

Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej (ZOOM). Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. 
W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.
Każdy z uczestników wydarzenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej.

 

Invited by

Magdalena Ziółkowska