Nawigacja po rynku energetyki 2024

kluczowe strategie dla Biznesu

Start date:
25.04.2024
End date:
25.04.2024

Paulina Grądzik

Ekspertka ds. Energetyki i Legislacji, Departament Energii i Zmian Klimatu LEWIATAN

Ekspertka Konfederacji Lewiatan ds. energetyki i legislacji. Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, studiów podyplomowych Akademia Energetyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, doktorantka w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autorka publikacji i artykułów o tematyce energetycznej. Doświadczenie zdobywała zarówno w kancelariach prawnych, jak i administracji publicznej, jako specjalistka w Departamencie Elektroenergetyki i Gazu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Swoją wiedzę i umiejętności pogłębiała podczas studiów oraz szkoleń zagranicznych i krajowych.

Posiada szerokie doświadczenie w przygotowywaniu projektów aktów prawnych i propozycji legislacyjnych. Specjalizuje się w tematyce z zakresu sektora elektroenergetycznego. W Konfederacji Lewiatan zajmuje się monitorowaniem regulacji prawnych z zakresu energetyki i ich wpływem na sektor oraz przygotowywaniem stanowisk do projektów aktów prawnych i dokumentów strategicznych.

Mateusz Brandt

Manager sprzedaży, doradca i ekspert energetyczny, Krajowy Instytut Doradztwa Energetycznego

Manager Sprzedaży, doradca i ekspert energetyczny, związany z branżą od 14 lat. Ukończył Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Ekonomiczny na kierunkach Zarządzania i Marketingu oraz Zarządzania i Inżynierii Produkcji, a także MBA Górnictwo i Energetyka i DBA Energetyka na Collegium Humanum. W ciągu kariery zawodowej pracował dla takich firm, jak : RWE Polska SA, PKP Energetyka SA, ENEA SA, Green SA czy Tauron Sprzedaż. Współpracował z uznanymi markami na rynku, jak EMS Polska, ZE PAK czy POLENERGIA. Obecnie Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Doradztwa Energetycznego oraz fundator Fundacji Doradztwa Energetycznego. Specjalizuje się w doradztwie dużym klientom biznesowym. Jest Audytorem Energetycznym, Audytorem Energetycznym Przedsiębiorstw, Audytorem ISO 50001 i dyplomowanym Trenerem Sprzedaży. Popularyzator wiedzy o rynku energii. Autor bloga Doradca Energetyczny na MPolska24, twórca kanału Instytutu Doradztwa Energetycznego na YouTube i Twitterze. Czasem udziela wypowiedzi dla branżowych mediów. Jak sam mówi: „W wolnych chwilach dealuje dobrą energią”.

Adam Madejski

Radca prawny, Kancelaria RSP Legal

Radca prawny posiadający bogate doświadczenie w doradztwie podmiotom z sektora energetycznego oraz przemysłu. Jego wiodącą specjalizacją jest prawo energetyczne i odnawialne źródła energii. Uczestniczył w procesach uzyskania koncesji, wpisów do rejestrów oraz spełniania innych obowiązków wymaganych przepisami prawa energetycznego. Współautor wielu analiz i opinii prawnych w zakresie obowiązków o charakterze regulacyjnym.

Doradzał operatorom systemów dystrybucyjnych (energia elektryczna, ciepło) oraz największym podmiotom z branży wydobywczej (węgiel kamienny i koksowy). Kompleksowo wspiera odbiorców końcowych, spółki obrotu i wytwórców przy zawieraniu umów sprzedaży energii elektrycznej, także w formule corporate PPA i przy uwzględnieniu zagadnień związanych z emitowaniem śladu węglowego. Specjalizuje się także w zagadnieniu pozyskiwania praw do korzystania z nieruchomości na potrzeby budowy i eksploatacji urządzeń przesyłowych.

Adam Madejski posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia badań due diligence, w tym obejmujących aktywa energetyczne. Uczestniczył w rozwiązywaniu sporów na tle wad konstrukcyjnych i eksploatacyjnych źródeł wytwórczych o dużej mocy (+50 MW), zarówno przed sądami powszechnymi jak i w drodze mediacji. Posiada ponadto doświadczenie w takich dziedzinach jak prawo ochrony środowiska, prawo budowlane oraz prawo zamówień publicznych.

Krzysztof Gigol

Prezes Zarządu w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl

Absolwent Zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego, MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej.
Zasiadał w zarządach oraz piastował wysokie stanowiska menadżerskie w spółkach energetycznych. Posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie w opracowaniu strategii sprzedażowych oraz zarządzaniu zespołami w branży energetycznej i przemysłowej. Efektywnie tworzył nowe struktury i prowadził procesy restrukturyzacji organizacji.
Ekspert w zakresie efektywności i niezależności energetycznej, Odnawialnych Źródeł Energii oraz niskoemisyjnego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.
Społecznie swoją wiedzę i umiejętności wykorzystywał angażując się w działalność Forum Rozwoju Efektywnej Energii, Fundacji Republikańskiej oraz Fundacji Ochrony Klimatu PROZON działając na rzecz poprawy jakości powierza i ochrony środowiska naturalnego.
Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl oraz zasiada w Radzie Nadzorczej spółki Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., gdzie jednocześnie pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.
Krzysztof Gigol urodził się w 1976 r. Jest instruktorem strzelectwa sportowego i zapalonym żeglarzem.

Marcin Janiak

Zastępca dyrektora w Departamencie Funduszy Europejskich Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Zastępca dyrektora w Departamencie Funduszy Europejskich Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Od ponad 15 lat zaangażowany w realizację programów wspierających inwestycje z funduszy unijnych.
W Ministerstwie Klimatu i Środowiska odpowiada za koordynację prac nad zaprojektowaniem wsparcia ze środków publicznych dla inwestycji przyczyniających się do transformacji energetycznej Polski i zmniejszenia emisyjności gospodarki. W tym zakresie realizuje zadania związane z przygotowaniem i wdrażaniem m.in. programu Fundusze Europejskie na Klimat, Infrastrukturę i Środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027 oraz Krajowego Planu Odbudowy (KPO).
Odpowiadał również za przygotowanie stanowiska Rządu RP do rozporządzenia ws. Społecznego Funduszu Klimatycznego oraz rozmowy z Komisją Europejską w zakresie „zielonych” reform i inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy, w tym rozdziału REPowerEU.

Rafał Werpachowski

Ekspert ESCO GreenYellow Polska Sp. z o.o.

Pasjonat transformacji energetycznej, skupiony na innowacyjnych rozwiązaniach w obszarze energii odnawialnej i efektywności energetycznej.

Doświadczenie w dziedzinie OZE zdobywał podczas studiów na Politechnice Warszawskiej oraz w pracy z klientami o zasięgu międzynarodowym i lokalnym.

Jako ekspert ESCO, skupia się na doradztwie i przygotowaniu rozwiązań szytych na miarę. Jego misją w GreenYellow jest wspieranie klientów w wyzwaniach związanych z dekarbonizacją poprzez tworzenie strategii ESG, redukcję zużycia energi elektrycznej i poprawę efektywności energetycznej.

Przeprowadza klientów przez drogę zrównoważonego i efektywnego wykorzystania zasobów energetycznych, przyczyniając się do budowania ich świadomości ekologicznej.