Nawigacja po rynku energetyki 2024

kluczowe strategie dla Biznesu

Start date:
25.04.2024
End date:
25.04.2024

Timeline

Day I
Thursday
25 april 2024
09:15

Czas na logowanie

09:25

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy

Magdalena Ziółkowska, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Źródła finansowania projektów energetycznych w 2024 r.

Marcin Janiak, Zastępca dyrektora w Departamencie Funduszy Europejskich Ministerstwa Klimatu i Środowiska

•    Architektura finansowania transformacji energetycznej Polski
•    Najważniejsze źródła wsparcia
•    Praktyczne aspekty związane z pozyskiwaniem wsparcia inwestycyjnego na projekty energetyczne (pomoc publiczna, Taksonomia & zasada DNSH, instrumenty finansowe w programach unijnych)

Sesja pytań i odpowiedzi

10:30

Przerwa

10:40

Optymalizacja procesu zakupu energii

Mateusz Brandt, Manager sprzedaży, doradca i ekspert energetyczny, Krajowy Instytut Doradztwa Energetycznego

•    Proces zakupowy i przetargowy
•    Kluczowe modele zakupowe
•    Jak wybrać najbardziej korzystną ofertę dla firmy oraz na jakie kryteria zwracać uwagę?
•    Prognozowanie cen energii

Sesja pytań i odpowiedzi

12:00

Przerwa

12:20

Własne źródło wytwórcze – droga do niezależności energetycznej

Rafał Werpachowski, Ekspert ESCO GreenYellow Polska Sp. z o.o.

•  Źródła zielonej energii elektrycznej
- Zakup energii z gwarancją pochodzenia w kontraktach terminowych / na rynku SPOT
- Kontrakt PPA
- Własne instalacje OZE
•  Różnice i wymogi poszczególnych typów instalacja PV
- Modele instalacji PV On-site, Off-site, Linia bezpośrednnia
- Stosowane konstrukcje instalacji on-site Dachowa, Gruntowa, Carport,
• Wyzwania procesu uruchomienia/przygotowania farmy PV
- Opis etapów: pozyskanie warunków przyłączeniowych, decyzja środowiskowa, weryfikacja Planu Zagospodarowania ternu
- Statystyki dotyczące udzielania Warunków Przyłączeniowych
- Korzyści wynikające z modelu autokonsumpcj
- Zaplecze niezbędne do wdrożenia instalacji PV
- Jak wygląda użytkowanie instalacji
- Odpowiedzialność za produkcję energii elektrycznej
•  Strategie finansowania inwestycji
- Jakie minimalne środki są wymagane przy zakupach z własnych funduszy. Co otrzymuje kupujący
- W jaki sposób wyliczany jest koszt Leasingu i co zawiera oraz jak wpływa na zdolność kredytową firmy
- Finansowanie zewnętrzne – off-balance, wpływ na wynik finansowy kupującego

Sesja pytań i odpowiedzi

 

13:50

Przerwa

14:00

Dekarbonizacja zakładów przemysłowych – teoria i praktyka

Paulina Grądzik, Ekspertka ds. Energetyki i Legislacji, Departament Energii i Zmian Klimatu LEWIATAN

• Wprowadzenie – cele dekarbonizacyjne na kolejne lata dla poszczególnych branż, jakie wyzwania stoją przed przemysłem i energetyką,
• Dostępne mechanizmy regulacyjne:
- cable pooling
- linia bezpośrednia
(teoria + praktyka)
• Wykorzystywanie własnych instalacji – przykłady przedsiębiorstw z własnymi instalacjami OZE oraz przedstawienie wpływu tych instalacji na obniżenie kosztów zużycia energii, zwiększenie ilości wykorzystywanej zielonej energii itd.

Sesja pytań i odpowiedzi

15:30

Modele realizacji instalacji OZE i zarządzania wytworzoną w niej energią elektryczną na obiektach komercyjnych i zakładach przemysłowych.

Adam Madejski, Radca prawny, Kancelaria RSP Legal

•    Uwarunkowania regulacyjne dla eksploatacji instalacji OZE w obiekcie komercyjnym
•    Rynkowe modele funkcjonowania instalacji OZE – pozycja wytwórcy i najemców,
•    Zagadnienia kontraktowe i organizacyjne – relacje między podmiotami korzystającymi z energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE w obiekcie komercyjnym

Sesja pytań i odpowiedzi

16:20

Przerwa

16:30

Krzysztof Gigol, Prezes Zarządu w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl

• Wprowadzenie - stan systemu ciepłowniczego po przejęciu w dzierżawę ciepłowni od MPEC Przemyśl oraz wyzwania w sektorze ciepłownictwa w kontekście Zielonego Ładu i planów zeroemisyjności ciepłownictwa do 2050 roku.
• Zakończone inwestycje dot. redukcji emisji CO2:
- uruchomienie elektrociepłowni gazowej opartej na jednostkach kogeneracyjnych
- budowa instalacji PV o mocy 300 kWp na konstrukcji gruntowej
• Planowane inwestycje w OZE (krótkoterminowe):
- modernizacja kotłów węglowych i ich dostosowanie do spalania biomasy
- budowa magazynu energii (akumulacja ciepła)
• Planowane inwestycje w OZE (długoterminowe):
- budowa nowych mocy grzewczych opartych o OZE i/lub energii elektrycznej pochodzącej z OZE
• Optymalizacja kosztów energii elektrycznej i cieplnej i jej dostępności na przykładzie:
- systemów kogeneracyjnych,
- magazynów energii,
- produkcji energii elektrycznej i ciepła z OZE,
- współpraca w ramach klastrów energii/wspólnot energetycznych.

Sesja pytań i odpowiedzi

17:00

Zakończenie