Powered by chatwoo.com

3. R&D SUMMIT

Strategiczna rola innowacyjnych modeli biznesowych

Data rozpoczęcia:
26.04.2017
Data zakończenia:
27.04.2017

Prelegenci

Magdalena Jackowska-Rejman

Prezes Zarządzający, Techbrainer

Założycielka i CEO techBrainers. Doradza Zarządom w obszarze funkcjonowania i optymalizacji procesów R&D. Inwestor NETSPRINT określanej mianem „polskiego Google”. Wcześniej wiceprezes spółki Hilverse oraz wieloletni członek zarządu i partner funduszu wysokich technologii INVESTIN. Jako Prezes Zarządu kierowała firmą DencoLogic S.A posiadającą patent w USA. Na techniczne rozwiązanie do nawigacji implementowane w laptopach i telefonach. Wykładowca przedmiotu Komercjalizacja technologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współzałożycielka spółki ITSUMO, MJR Construction, D-RAFT, Słowackiego 1. Perła Polskiego Biznesu 2013 według Gazety Finansowej.

Małgorzata Kromarek

Dyrektor ds. Innowacji, Pfleiderer

Praktyk w dziedzinie zarządzania procesem innowacji , z licznymi doświadczeniami w prowadzeniu skomplikowanych projektów i zarządzaniu interdyscyplinarnym zespołem.
Absolwentka Zarządzania Przedsiębiorstwami na Akademii Ekonomicznej ,Leadership stopień I i II w Gdańskiej Fundacji Szkolenia Menadżerów oraz Szkoły Trenerów ,,Sieć – Wrocław” rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Od lat związana z branżą meblową oraz płyt drewnopochodnych. Swoją karierę rozpoczynała w obszarach zakupowych , gdzie była odpowiedzialna za zakupy surowców na poziomie centralnym. W późniejszym etapie dodatkowo objęła zakupy techniczne, projektowe oraz inwestycyjne.
Prowadziła wiele projektów w firmie o międzynarodowym zasięgu. Od ponad 2 lat odpowiedzialna za stworzenie procesu innowacji i wdrożenie w życie kultury innowacji w firmie, gdzie tradycja i optymalizacja procesowa była głównym mottem działalności. Za największy sukces w swojej w obecnej działalności uważa pierwsze pozytywne sygnały potwierdzające zmiany mentalności wewnątrz firmy, że innowacje w obszarze oferty produktowej są konieczne aby myśleć o długoterminowym rozwoju firmy. Wraz z interdyscyplinarnym Zespołem ma wpływ na aktualnie zmienianą strategię firmy oraz stworzenie nowego oblicza Grupy Pfleiderer .

Henryk Kubiczek

Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju, EDF Polska

Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki o specjalności Automatyk i Robotyka. Pracę zawodową rozpoczął w 2001r. w firmie Metso Automation (obecnie Valmet Automation), gdzie przez kolejne 7 lat rozwijał swoje kompetencje i umiejętności w obszarze systemów sterowania dla przemysłu a w szczególności dla energetyki i papiernictwa. W 2008 roku podjął pracę w EC Grupa gdzie zarządzał projektami badawczo-rozwojowymi w obszarze nowych technologii. W 2010 r. rozpoczął współpracę z firmą EDF Polska na stanowisku Kierownika Projektów Badawczo-Rozwojowych, z sukcesem realizując projekty B+R z szeroko pojętego obszaru energetyki konwencjonalnej. W połowie 2014 r. powołany został na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Rozwoju w EDF Polska, a od połowy 2016 r. do chwili obecnej samodzielnie prowadzi Dział B+R w EDF Polska. Ukończył kurs szkoleniowy dla menadżerów na INSEAD - „Leading at EDF”, posiada certyfikat IPMA (poziom D). Jest współautorem szeregu publikacji i referatów na prestiżowych konferencjach poświęconych wyzwaniom w energetyce, w szczególności dotyczących współspalaniu biomasy oraz poprawie efektywności energetycznej.

Aneta Kwiatkowska

R&D Project Manager, Sodexo

Doświadczony praktyk w dziedzinie rozwoju produktów i zarządzania zespołami projektowymi. Posiada certyfikat Prince2. Absolwentka politologii i PreMBA na Uniwersytecie Warszawskim. Profesjonalnie i hobbistycznie zajmuje się rynkiem usług finansowych, a w szczególności kart płatniczych i szeroko rozumianych płatności. Swoją karierę zawodową rozpoczynała w firmie PolCard, gdzie zajmowała się operacyjną obsługą transakcji kartowych a następnie przetwarzaniem i rozwojem systemów do obsługi płatności masowych. Pracowała również w bankach: HSBC i Banku Pocztowym gdzie zajmowała się projektami rozwojowymi w tym strategicznymi . Zawsze blisko związana z rozwojem produktów i usług finansowych. Do największych osiągnięć zalicza prowadzenie wielowątkowych projektów dostosowawczych do dużych zmian prawnych oraz wdrożenia nowych produktów.

Krzysztof Łebek

CEEMEA IATD Technical Manager, 3M

Z wykształcenia i z zamiłowania jest chemikiem oraz absolwentem Politechniki Warszawskiej i University of Bolton (Manchester, Wielka Brytania). Związany z przemysłem chemicznym od początku swojego życia zawodowego a doświadczenia w obszarze badań i rozwoju oraz innowacji zdobywał w międzynarodowych środowiskach m.in. w Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech oraz Szwecji. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych a aktualnie jest odpowiedzialny za innowacyjne w Regionie Europy Centralnej oraz Bliskiego Wschodu. W swojej codziennej pracy zajmuje się działaniami w obszarze badań i rozwoju, komercjalizacją nowych produktów, analizowaniem trendów rynkowych i ich wpływem na rozwój nowych technologii oraz współtworzeniem strategii rozwoju w Regionie.

Maciej Sobolewski

Brand Manager/ Marketing Manager, Bobby Burger

Psycholog, badacz jakościowo-ilościowy. Realizował projekty badawcze, dot. strategii i wizerunku marki zarówno po stronie agencji badawczej, jak i Klienta. Obecnie Marketing Manager i Brand Manager w sieci Bobby Burger - odpowiedzialny za wizerunek, strategię i komunikację marki Bobby Burger.

Arek Skuza

Partner at K2 Digital Transformation, CoFounder at K2 Digital Ventures

Współzałożyciel K2 Digital Ventures, Partner w K2 Digital Transformation , założyciel kilku rozpoznawanych na świecie startupów m.in. technologii iTraff, autor książki „Przedsiębiorczość zorganizowana. Startupy, inwestorzy, pieniądze”. Jest przedsiębiorcą, nagradzanym innowatorem i świetnym partnerem biznesowym z ogromnym doświadczeniem w mapowaniu, kreowaniu, rozwijaniu i wdrażaniu startupów w wielkich korporacjach. Swoje doświadczenie budował w pracy na światowych rynkach technologicznych – od USA po Rosję. Swą pracą i pomysłami zwrócił na siebie uwagę najbardziej opiniotwórczych mediów na świecie m.in. The Huffington Post, Harvard Business Review, Forbes, Newsweek i in. Został wyróżniony przez magazyn Brief jako „Jeden z najbardziej kreatywnych w biznesie Polaków”. Jjest inspirującym leaderem, skutecznym działaczem i fantastycznym obserwatorem, który z sukcesem wprowadza wielkie korporacje w nowe kierunki rozwoju biznesu. Jest także aktywnym aniołem biznesu m.in. w InfoScan oraz Buy Box.

Piotr Wojciechowski

CEO | Senior Innovator, FUZERS

Założyciel i zarządzający FUZERS - firmy, która zapala do innowacji w obszarze projektowania usług i doświadczeń (www.fuze.rs). Inicjator oraz w latach 2012-2017 organizator jednego z największych TEDxów w Polsce - TEDxLublin oraz od 2016 roku jeden z europejskich ambasadorów programu TEDx. Absolwent Psychologii w Zarządzaniu Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Piotr jest także członkiem rady programowej Test&Learn prowadzonej w ramach projektu Innovation AD.

Agnieszka Zawadzka

Psycholog, Trener, Coach, Dydaktyk

Prowadzi szkolenia oraz warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich i przywódczych, kompetencji społecznych, rozwoju osobistego, inteligencji emocjonalnej, rozwoju pozytywnej emocjonalności, zwiększania dobrostanu. Współautorka modelu coachingowego PERMA służącego budowaniu dobrostanu poprzez wykorzystanie wartości w działaniu (VIA). Jako trener i coach specjalizuje się w tworzeniu szkoleń oraz programów rozwojowych opartych o psychologię pozytywną i wyniki badań naukowych (Evidence Based Approach). Wykładowca na Uniwersytecie SWPS, Członek Zespołu Naukowo-Badawczego Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego. Koordynator merytoryczny seminariów naukowych dedykowanych praktykom zajmującym się rozwojem pt. „Jak korzystać z psychologii pozytywnej w coachingu”. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej. Członek European Mentoring & Coaching Council (EMCC). Prelegent i ekspert na wielu polskich oraz międzynarodowych konferencjach naukowych. Autorka artykułów naukowych z dziedziny psychologii pozytywnej i zarządzania.

Magdalena Zawadzka

Partner, Crido Taxand

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem pomocy publicznej, zarówno w formie grantów, zwolnienia z podatku CIT, jak i preferencyjnych pożyczek dla przedsiębiorstw. Uczestniczyła lub kierowała pracą zespołów w projektach, dla których łączna kwota udzielonego wsparcia wynosi ponad 1,5 mld PLN. Współpracuje głównie z dużymi polskimi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami. Ostatnio skupia się na doradzaniu w pozyskiwaniu wsparcia na działalność B+R. Tylko w 2015-2016 zakończyła sukcesem projekty na badania, dla których wartość grantów wyniosła ponad 300 mln PLN. Z Crido Taxand związana jest od 2008 r., obecnie na stanowisku Partnera. Funduszami unijnymi zajmuje się praktycznie od 2003 r. Swoją karierę zaczynała od pracy w instytucji państwowej jeszcze przy funduszach przedakcesyjnych. Ukończyła Szkołę Główną Handlową na kierunku Finanse i Bankowość.

Dorota Żurkowska

R&D Manager, Bobby Burger

Socjolog, badacz ilościowo-jakościowy. Doktorantka Instytutu Socjologii UW. Posiada zróżnicowane doświadczenie badawcze zarówno po stronie agencji badawczej, jak i Klienta. Obecnie R&D Manager w pierwszej polskiej sieci burgerowni Bobby Burger, wyrosłej z warszawskiego food tracka. Współodpowiedzialna za rozwój oferty i tworzenie strategii marki w oparciu o wyniki badań konsumenckich i gromadzonych na bieżąco danych.

Krzysztof Biernacki

Head of digital sales tools development and innovations, Aviva

Tomasz Kubica

R&D Project Manager, Apator

Michał Safita

Strategy & Innovation Manager, Empik Group

Menadżer w zespole Strategii i Innowacji empik odpowiedzialnego m.in. za wdrożenie nowej misji empik, która, dzięki takim projektom jak empik future store, zmienia salony sieci z miejsca, które sprzedaje produkty, na miejsce, które pomaga klientom w pasjonujący i twórczy sposób spędzać ich wolny czas. Wcześniej, przez ponad 8 lat, związany z firmami doradczymi, gdzie specjalizował się w projektach związanych z tworzeniem strategii, poprawą efektywności firm oraz projektowaniem i wdrażaniem zmian organizacyjnych i procesowych. Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim oraz podyplomowych studiów z Informatycznych Systemów Zarządzania na SGH i Kontrolingu Finansowego w Akademii Leona Koźmińskiego.

Andrzej Zawada

Ekspert ds. Innowacji, Polskie Koleje Państwowe

Wojciech Kulis

Partner, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Nadzorujący zespół projektów innowacyjnych realizujący projekty interdyscyplinarne łączące zagadnienia z zakresu styku prawa gospodarczego oraz prawa własności intelektualnej. Od 10 lat zajmuje się problematyką komercjalizacji własności intelektualnej prowadząc obsługę prawną kilkunastu spółek zależnych od Uniwersytetu Jagiellońskiego, start-up’ów technologicznych i informatycznych. Autor szeregu regulaminów zarządzania własnością intelektualną na uczelniach wyższych oraz w dużych przedsiębiorstwach sektorowych. Wykłada zagadnienia z zakresu licencjonowania oraz komercjalizacji w ramach studiów podyplomowych organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński. Doradzał od strony prawnej w projektach R&D m.in. w branżach paliwowej, górniczej, chemicznej oraz biotechnologicznej. Zastępca Przewodniczącego Zarządu polskiego oddziału międzynarodowej organizacji Licensing Executives Society (LES) zrzeszającej osoby zajmujące się licencjonowaniem oraz różnych formami transferu własności intelektualnej. Członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.