INCOTERMS 2020

Jak zawrzeć bezpieczną umowę handlową po 1 stycznia 2020 roku?

Start date:
21.11.2019
End date:
22.11.2019

Timeline

Day I
Thursday
21 november 2019
09:00

Rejestracja uczestników. Poranna kawa

09:30

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów

Anna Kowalkowska, Project Manager, dziennik „Rzeczpospolita”

09:35

Praktyczne aspekty stosowania formuł Incoterms - brak spójności z innymi umowami przewozowymi, taryfami portowymi i zwyczajami

Marek Tarczyński, Przewodniczący Rady Izby, Polska Izba Spedycji i Logistyki

 • Różnice w wydaniu przesyłki w transporcie samochodowym i kolejowym (koszty dysponowania taborem)
 • Załadowanie na statek (przejście kosztów i ryzyk) - różnice między żeglugą liniową i trampową
 • Portowe koszty zabezpieczania i mocowania ładunku na czas podróży morskiej - taryfy i zwyczaje morskie
 • Należności celno-podatkowe w imporcie
 • Gestia transportowa - korzyści z jej zachowania
   
10:20

Przerwa na kawę

10:30

Obowiązujące reguły INCOTERMS 2010 a INCOTERMS 2020

dr Jarosław Szewczyk, Partner w Kancelarii RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy – Radcowie prawni i adwokaci sp. p.

 • Cele reguł INCOTERMS® 2020
 • Reguły INCOTERMS® 2020, a reguły INCOTERMS® 2010
 • Rewolucja czy ewolucja INCOTERMS® 2020 vs 2010 
 • Analiza poszczególnych formuł INCOTERMS® 2010 ze zmianami 2020
   
11:30

INCOTERMS 2020 w umowach handlowych

mec. Monika Ciechomska, Radca prawny, Starszy Prawnik w Kancelarii RKKW

 • Czy stosować w kontraktach reguły INCOTERMS® 2020?
 • Którą regułę wybrać?
 • Czy po 1 stycznia 2020 r. można będzie stosować reguły INCOTERMS® 2010?
 • Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę w procesie decyzyjnym?
 • Jak uzyskać informacje o stawkach celnych w innych krajach?
   
12:30

Przerwa na lunch

13:15

Jak nie popełniać błędów przy stosowaniu warunków dostaw INCOTERMS?

dr Jarosław Szewczyk, Partner w Kancelarii RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy – Radcowie prawni i adwokaci sp. p.

 • Co z formułą EXW, czy stosowanie reguł INCOTERMS® 2020 bez tej formuły będzie trudniejsze?
 • Reguły INCOTERMS® w różnych rodzajach transportu
 • Z języka specjalistycznego na polski czyli jak prawidłowo interpretować reguły INCOTERMS® i określenia w nich zawarte
 • Czy używając reguł INCOTERMS®  jesteśmy bezpieczni?
 • Pułapki związane z wykorzystaniem poszczególnych reguł.
   
14:15

Wdrożenie systemu trade compliance w nowoczesnych korporacjach

Tomasz Rusak, Prezes Zarządu, Rusak Business Services

 • Co to jest trade compliance i jakich procesów w organizacji dotyczy?
 • Jakie są korzyści z wdrożenia systemu trade compliance?
 • Jakich narzędzi można użyć w budowaniu systemów trade compliance?
 • Przykładowe problemy i zagadnienia praktyczne w tematyce trade compliance
   
15:00

Zakończenie pierwszego dnia szkolenia

Day II
Friday
22 november 2019
09:00

Rejestracja uczestników. Poranna kawa

09:30

Sprawdzenie wiarygodności kontrahenta zagranicznego

Dariusz Kulgawczuk, Partner, Radca Prawny Kancelarii Prawnej RKKW-KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, LL.M.

 • jakie informacje należy uzyskać o kontrahencie?
 • sposoby uzyskania informacji o kontrahencie – źródła standardowe, niestandardowe, handlowe i pozostałe
 • zagraniczne odpisy z rejestrów handlowych – sposób korzystania
 • kto może podpisać umowę w imieniu zagranicznego kontrahenta – sposoby ustalania
 • ocena sytuacji finansowej i prawnej kontrahenta
 • CASE STUDY: Na co zwrócić uwagę „na dzień przed” zawarciem strategicznej dla spółki umowy z kontrahentem zagranicznym (tu: spółką prawa cypryjskiego)?
   

 

10:30

Inne czynności poprzedzające zawarcie kontraktu międzynarodowego

Dariusz Kulgawczuk, Partner, Radca Prawny Kancelarii Prawnej RKKW-KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, LL.M.

 • listy intencyjne i inne dokumenty poprzedzające zawarcie kontraktu międzynarodowego, znaczenie e-mail-i i innej komunikacji nieformalnej 
 • podstawowe błędy na etapie działań poprzedzających zawarcie kontraktu międzynarodowego od strony dostawcy i od strony zamawiającego 
   
11:00

Przerwa na kawę

11:15

Jak prawidłowo sformułować umowę w handlu zagranicznym

Dariusz Kulgawczuk, Partner, Radca Prawny Kancelarii Prawnej RKKW-KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, LL.M.

 • jak prawidłowo określić przedmiot umowy
 • podstawowe ryzyka w handlu zagranicznym i ich zabezpieczenie
 • zasady składania zamówień
 • zasady ustalania ceny: znaczenie i ryzyka związane z cennikiem
 • mechanizmy zmiany ceny
 • postanowienia i mechanizmy zabezpieczenia wykonania umowy,
 • ubezpieczenie towaru
 • wydanie towaru, przejście odpowiedzialności za towar
 • postanowienia i mechanizmy zabezpieczenia płatności,
 • zaliczka/ zadatek, akredytywa, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa i inne zabezpieczenia płatności – zalety i wady
 • dodatkowe postanowienia umowy
 • określenie języku kontaktu
 • określenie prawa kontraktu i prawa właściwego dla kontraktu
 • CASE STUDY: pułapki w umowach międzynarodowych 
   
12:45

Przerwa na lunch

13:30

Dochodzenie roszczeń z umów międzynarodowych

Dariusz Kulgawczuk, Partner, Radca Prawny Kancelarii Prawnej RKKW-KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, LL.M.

 • wobec kontrahentów spoza Unii Europejskiej
 • arbitraż międzynarodowy – zalety i ograniczenia
 • wobec kontrahentów z terenu Unii Europejskiej  
 • zasady ustalania prawa właściwego dla umowy w prawodawstwie europejskim
 • zasady ustalania sądu właściwego dla sporu z umowy w prawodawstwie europejskim
 • uznawanie i wykonywanie orzeczeń w UE a uznawane orzeczeń sądów innych państw
 • instrumenty prawa europejskiego ułatwiające dochodzenie roszczeń
   
15:15

Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów