JAK CHRONIĆ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ I PRZEMYSŁOWĄ W POLSCE I ZA GRANICĄ

Start date:
10.12.2019
End date:
11.12.2019

Timeline

Day I
Tuesday
10 december 2019
08:30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa i herbata

09:00

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:05

Nowe rodzaje znaków towarowych – przesłanki uzyskania ochrony w świetle orzecznictwa EUIPO

Case study

mec. Dorota Rzążewska, Krajowy i europejski rzecznik patentowy, radca prawny, mediator w sprawach własności intelektualnej, wspólnik zarządzający JWP Rzecznicy Patentowi

 • nowa definicja dot. unijnych znaków towarowych
 • nowe rodzaje znaków towarowych i możliwości ich przedstawiania
 • przesłanki uzyskania ochrony wg. orzecznictwa EUIPO – analiza
 • korzyści wynikające z rejestracji unijnych znaków towarowych
 • podsumowanie, dyskusja
10:00

Przerwa na kawę i herbatę

10:15

Kiedy znak towarowy prowadzi do konfuzji i jakie mogą być konsekwencje jej potwierdzenia przez Sąd?

Case study

Aneta Pankowska, Radca Prawny, RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy

 • co może być znakiem towarowym? (przykłady znaków słownych, graficznych, dźwiękowych, pozycyjnych, niekonwencjonalnych)
 • ochrona znaku w granicach specjalizacji – co to oznacza?
 • ocena ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd – całościowa czyli jaka? (przykłady z orzecznictwa)
 • znak renomowany  - szczególna pozycja i szeroka ochrona (przykłady z orzecznictwa)
 • jak sprawdzić, czy oznaczenie może kolidować z innym znakiem?
 • skutki naruszenia cudzego znaku: natychmiastowy zakaz używania, zniszczenie, publikacja wyroku, roszczenia pieniężne
   
11:30

Odpowiedzialność pośredników w noweli marcowej

Case study

Paweł Lipski, Partner, Bird & Bird , Daria Gęsicka, Of Counsel, Bird & Bird

 • europejska koncepcja odpowiedzialności pośredników (Sprawa Tommy Hilfiger, C-494/15 i inne)
 • kim jest pośrednik? Jakie są przesłanki odpowiedzialności pośredników?
 • wybór roszczeń – co należy wziąć pod uwagę?
 • praktyczne problemy z dochodzeniem odszkodowania
   
12:30

Przerwa na lunch

13:15

Dochodzenie praw własności intelektualnej po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego

Case study

Mateusz Dubek, Adwokat, Senior Associate, Bird & Bird , Marta Koremba, Partner, Bird & Bird

 • najważniejsze zmiany w procedurze cywilnej i ich wpływ na dochodzenie praw IP
 • kwestie dowodowe – przygotowanie do sprawy;
 • różne reżimy odpowiedzialności – wybór roszczeń;
 • strategie procesowe w sprawach IP – zagadnienia praktyczne
   
14:15

Licencje i klauzule IP w różnych umowach

Warsztat

Piotr Dynowski, LL.M. Partner, Bird & Bird , Piotr Zawadzki, Senior Associate, Bird & Bird

 • rodzaje umów dotyczących praw własności intelektualnej
 • podstawowe wymogi prawne dla umów dotyczących praw własności intelektualnej
 • kluczowe kwestie, na które trzeba zwrócić uwagę zawierając umowy dotyczące praw własności intelektualnej
 • egzekwowanie postępowano umów dotyczących praw własności intelektualnej
   
15:30

Przerwa na kawę i herbatę

15:45

Historia pewnego naruszenia – własność intelektualna oczami praktyków

Case study

Marta Grabiec, Starszy prawnik, adwokat, GESSEL , Adam Kraszewski, Managing associate, radca prawny, GESSEL

 • ile dóbr niematerialnych mieści się w jednym produkcie
 • co dają przedsiębiorcy prawa z rejestracji dóbr niematerialnych 
 • korzystanie z dóbr niematerialnych a delikty nieuczciwej konkurencji 
 • różne sposoby dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia 
   
16:45

Procedura sprzeciwowa w Departamencie Znaków Towarowych

Katarzyna Turała, Ekspert, Departament Znaków Towarowych, Urząd Patentowy RP

 • wymogi formalne sprzeciwu
 • postępowanie w sprawie sprzeciwu- podstawy prawne
 • terminy w postępowaniu w sprawie sprzeciwu
 • koszty postępowania

Case study Przedsiębiorcy, którzy od nowelizacji ustawy prawo własności przemysłowej i zmiany systemu badawczego na sprzeciwowy muszą sami podejmować działania w celu kontroli czy zarejestrowanym przez nich znakom, nie zagrażają nowe zgłoszenia. zwrócę uwagę na to jak mogą to robić, a gdy już zaistnieje konieczność podjęcia działań, na co powinni się przygotować w postępowaniu przed polskim Urzędem Patentowym.
 

17:15

Zakończenie I dnia szkolenia

Day II
Wednesday
11 december 2019
08:30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa i herbata

09:00

Umowy prawa autorskie - sposoby dyspozycji prawami autorskimi i komercjalizacji własności intelektualnej

Case study

Magdalena Miernik, IP Lawyer, Lookreatywni LAW FOR CREATIVES

10:00

Badania patentowe - odkrywamy tajemnicę, jak z nich korzystać

Warsztaty

Piotr Godlewski, Rzecznik Patentowy, Europejski Rzecznik Patentowy (EQE), Wspólnik, JWP RZECZNICY PATENTOWI , Małgorzata Trejgis, Rzecznik patentowy, JWP RZECZNICY PATENTOWI

 • czym są badania patentowe i czemu służą? 
 • gdzie sprawdzić czy rozwiązanie jest oryginalne?
 • jakie są dostępne bazy przedmiotów chronionych oraz jak z nich korzystać?
 • jakie są rodzaje badań patentowych i czym się różnią?
 • kiedy należy wykonywać badania patentowe?
 • jak korzystać z wyników badań patentowych?
 • poszukiwania w bazach patentowych przedmiotów chronionych
 • badanie stanu techniki
 • badanie zdolności patentowej
 • badanie czystości patentowej etc.
 • podsumowanie, dyskusja
11:30

Przerwa na kawę i herbatę

11:45

Praktyczne problemy w budowaniu portfolio patentów w Polsce

Case study

dr inż. Grzegorz Wesela-Bauman, Europejski Rzecznik Patentowy (EQE), JWP RZECZNICY PATENTOWI

 • uzyskiwanie ochrony patentowej - dokonanie zgłoszenia oraz postępowanie do udzielenia patentu
 • utrzymywanie ochrony patentowej i obrona patentu przed unieważnieniem
 • egzekwowanie ochrony płynącej z patentu- dochodzenie roszczeń od podmiotów naruszających wyłączność 
   
12:30

Przerwa na lunch

13:15

Czwarta rewolucja przemysłowa a system patentowy

Case Study

Piotr Godlewski, Rzecznik Patentowy, Europejski Rzecznik Patentowy (EQE), Wspólnik, JWP RZECZNICY PATENTOWI , Małgorzata Trejgis, Rzecznik patentowy, JWP RZECZNICY PATENTOWI

 • patent - dla kogo i w jakim celu? zagadnienia dotyczące systemu patentowego
 • sztuczna inteligencja i fin-tech – jakie wyzwania stawiają systemowi patentowemu?
 • czy stosowanie rozwiązań wspomaganych AI rodzi zagrożenia? 
 • podsumowanie, dyskusja
13:15

Czwarta rewolucja przemysłowa a system patentowy

Case study

Oliwia Czarnocka, Rzecznik Patentowy, JWP RZECZNICY PATENTOWI , Paulina Młynarska, Aplikant Rzecznikowski, JWP RZECZNICY PATENTOWI

 • patent - dla kogo i w jakim celu? zagadnienia dotyczące systemu patentowego
 • sztuczna inteligencja i fin-tech – jakie wyzwania stawiają systemowi patentowemu?
 • czy stosowanie rozwiązań wspomaganych AI rodzi zagrożenia? 
 • podsumowanie, dyskusja
   
14:15

Najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji PWP w zakresie patentów

Case Study

Piotr Dynowski, LL.M. Partner, Bird & Bird , Piotr Zawadzki, Senior Associate, Bird & Bird

 • zmiany w zakresie definicji wynalazku oraz wyłączeń spod patentowalności
 • zmiany w procedurze zgłoszeniowej
 • możliwość ograniczenia patentu przez uprawnionego
 • zmiany w zakresie postępowania o zabezpieczenie dowodów
15:15

Przerwa na kawę

15:30

Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa - jak monopolizować to co wytworzą ludzie?

Case study

Karolina Landowska-Paduszek, RKKW Kwaśnicki, Wrobel & Partnerzy

 • co i jak można monopolizować? Przegląd praw własności intelektualnej (patenty, wzory przemysłowe, prawa autorskie, tajemnica przedsiębiorstwa).
 • dlaczego warto monopolizować? Korzyści wynikające z wyłącznego dysponowania prawami bezwzględnymi.
 • monopolizować znaczy skutecznie nabyć. Jak formułować skuteczne klauzule przeniesienia praw do własności intelektualnej tworzonej przez ludzi w organizacji?
 • prace badawczo-rozwojowe jako szczególny model nabywania praw własności intelektualnej przez przedsiębiorstwo
   
16:30

Własność intelektualna we współpracy start-upów z korporacjami

Piotr Bednarek, Radca prawny, PGNiG S.A.

 • budowanie własności intelektualnej w start-upie
 • fundament relacji start-up – korporacja
 • ustalanie warunków umowy
16:45

Zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów