Ceny transferowe 2020 a COVID-19

Ryzyka podatkowe związane ze zmianą rentowności podmiotów powiązanych

Data rozpoczęcia:
29.05.2020
Data zakończenia:
29.05.2020

Organizator

Partner

Patronat medialny