Ceny transferowe 2020 a COVID-19

Ryzyka podatkowe związane ze zmianą rentowności podmiotów powiązanych

Data rozpoczęcia:
29.05.2020
Data zakończenia:
29.05.2020

Prelegenci

dr Jarosław F. Mika

Instytut Cen Transferowych

Doktor nauk ekonomicznych, doradca podatkowy, członek rady programowej Instytutu Cen Transferowych. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym książki: „Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa”, współautor książki: „Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych”. Prelegent z zakresu cen transferowych na szkoleniach otwartych i zamkniętych. Członek Komisji Konkursowej III Edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie prawa podatkowego organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.