Ceny transferowe 2020 a COVID-19

Ryzyka podatkowe związane ze zmianą rentowności podmiotów powiązanych

Data rozpoczęcia:
29.05.2020
Data zakończenia:
29.05.2020

Program

Dzień I
Piątek
29 maja 2020
09:50

Czas na logowanie

10:00

Ryzyka podatkowe związane z pandemią COVID-19 w kontekście obowiązków w zakresie cen transferowych

dr Jarosław F. Mika, Instytut Cen Transferowych

1.1.    Wybór metody weryfikacji ceny
1.2.    Analiza porównawcza – wybór strony badanej
1.3.    Analiza zgodności – ryzyko wyboru
1.4.    Prawdopodobieństwo zaniżenia wartości transakcji 
1.5.    Informacja TPR-C
1.6.    Oświadczenie zarządu – klauzula rynkowości cen
 

11:30

Przerwa

12:00

Narzędzia – jak się zabezpieczyć w wyniku zmian otoczenia ekonomicznego spowodowanego pandemią?

dr Jarosław F. Mika, Instytut Cen Transferowych

1.1.    Umowy
1.2.    Analizy porównawcze
1.3.    Łańcuch dostaw
1.4.    Analiza funkcjonalna 
1.5.    Rentowność rynku (indeks PMI, CPI)
1.6.    Korekta cen transferowych 
1.7.    Oświadczenie zarządu
1.8.    Kompensaty
 

13:30

Sesja pytań

dr Jarosław F. Mika, Instytut Cen Transferowych

14:00

Zakończenie