Inwestowanie w zagrożone aktywa

Upadłość i restrukturyzacja szansą dla inwestora i dłużnika

Data rozpoczęcia:
19.06.2020
Data zakończenia:
19.06.2020

Opis

Korzystasz z home office, ale chcesz nadal poszerzać swoją wiedzę?
Rzeczpospolita Konferencje ma dla Ciebie rozwiązanie. #zostanwdomu #zdobywajwiedze

Jak przekuć kryzys w sukces?
Historia uczy, że wszelkie zawirowania w życiu społecznym skutkujące głębokim kryzysem gospodarczym mogą stanowić jednocześnie szansę dla inwestorów.

Możliwości inwestycyjne pojawiają się zarówno na przedpolu niewypłacalności jak i w trakcie właściwych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną prawne, finansowe i biznesowe zagadnienia związane z zarządzaniem procesem inwestycyjnym w zagrożone aktywa (distressed assets).

Świadomość zachodzących procesów oraz znajomość mechanizmów inwestowania pozwala na zaplanowanie efektywnej strategii projektu.

Cel:
Celem szkolenia jest zaprezentowanie mechanizmów inwestycyjnych w zagrożone aktywa (distressed assets) z wykorzystaniem instrumentów egzekucyjnych, upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Prelegenci szczególny nacisk położą na praktyczne aspekty zastosowania dostępnych narzędzi w oparciu o doświadczenia zdobyte w dotychczasowej praktyce.

Korzyści: 

•  Kreowanie nowego spojrzenia na postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne, jako narzędzia wszechstronnego, które pozwala na pozyskanie szansy inwestycyjnej
•    Prezentacja form inwestycji z perspektywy inwestora, dłużnika, wierzyciela;
•    Szerokie spojrzenie na problematykę inwestycji w podmioty niewypłacalne, z perspektywy bezpieczeństwa inwestora;
•    Poznanie założeń rządzących wyceną podmiotów niewypłacalnych. Pozyskanie wiedzy odnośnie do sposobu wyceny aktywów jako narzędzia umożliwiającego rzetelną ocenę ich wartości z perspektywy inwestora;
•    Eliminacja stereotypu związanego z nabyciem składników masy upadłości wprost od syndyka jako jedynego sposobu nabycia składników masy upadłości;
•    Ukazanie sposobów optymalizacji akwizycji aktywów dłużnika, dla osiągnięcia wysokiej efektywności pozyskiwania inwestorów, czyli jak dobrze zaprezentować i sprzedać majątek dłużnika;

Dzięki szkoleniu dowiesz się jak inwestować w trakcie kryzysu i zdobędziesz umiejętność budowania własnej strategii inwestycyjnej w oparciu o zaprezentowane narzędzia m. in.

•    pre-pack
•    układ likwidacyjny
•    przetarg upadłościowy

 

Odbiorcy: 
Na szkolenie zapraszamy:

•    Przedstawicieli inwestorów: funduszy private equity, funduszy special situations, funduszy hedgingowych i NLP. 
•    Inwestorów branżowych
•    Family office
•    Inwestorów indywidualnych. 
•    Każdego, kto chce inwestować w trudnych czasach w zagrożone aktywa.

Organizacja:  
Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy webinarowej.

W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszę wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały w wersji elektronicznej.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z dostępem do kamery i mikrofonu oraz dostęp do internetu.

Na wydarzenie zaprasza

Agnieszka Spychała