Sygnalista w przedsiębiorstwie – nowe obowiązki, zagrożenia, szanse

II edycja

Data rozpoczęcia:
24.08.2020
Data zakończenia:
24.08.2020

Prelegenci

Michał Babicz

adwokat, partner zarządzający, FILIPIAKBABICZ KANCELARIA PRAWNA

Prawnik procesualista z ponad 10-letnimi doświadczeniem.
Założyciel FILIPIAKBABICZ Kancelaria Prawna.
Szef praktyki postępowań spornych. Nadzoruje i prowadzi interdyscyplinarne, międzynarodowe projekty obejmujące swoim zakresem prawo karne gospodarcze, karne skarbowe, a także regulacje prawne dotyczące przestępstw rynków finansowych (Forex), obrotu papierami wartościowymi (GPW, New Connect), przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, jak również cyberprzestępczości.
Reprezentuje i zabezpiecza interesy korporacji, instytucji finansowych, przedsiębiorców, kadry zarządzającej (managerów), profesjonalistów rynków regulowanych (maklerów, brokerów, doradców finansowych), inwestorów, członków zarządu, dyrektorów zarządzających - występujących w postępowaniach karnych jako świadkowie, a często także jako pokrzywdzeni (następnie oskarżyciele posiłkowi).
Osobiście staje po stronie Klientów w tego rodzaju sprawach również jako obrońca.
Ukończył aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył także roczne studia prawnicze na Uniwersytecie we Florencji. Posługuje się językiem angielskim i włoskim.
Prawnik Lider w PL w kategorii „Prawo karne dla biznesu” wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2019

Rafał Hryniewicz

prezes zarządu, certyfikowany analityk kryminalny E-nform Sp. z o.o.

Certyfikowany analityk kryminalny, kontroler wewnętrzny, audytor wewnętrzny w zakresie norm ISO 9001 i 27001. Trener w obszarze whistleblowingu oraz przeciwdziałania korupcji i konfliktowi intere-sów. Współautor książki "Sygnaliści w organizacji. Jak skutecznie wdrożyć system sygnalizowania nieprawidłowości" oraz autor publikacji w tym zakresie. Od 2017 roku prezes zarządu E-nform Sp. z o.o. Od 2018 r. dyrektor operacyjny w Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego. W latach 2016-2018 w PCBC S.A. zbudował i kierował pionem kontroli wewnętrznej, a następnie pionem bezpie-czeństwa wewnętrznego. Wcześniej, przez prawie 20 lat służył w Policji (oficer pionu kryminalnego) oraz w CBA (pion analityczny), zarówno na stanowiskach wykonawczych, jak i kierowniczych (naczel-nik wydziału).

dr Piotr Karlik

adwokat, FILIPIAKBABICZ KANCELARIA PRAWNA

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Specjalista z szeroko rozumianego prawa karnego, tj. postępowania karnego, skarbowego, gospodarczego oraz wykroczeniowego. W obrębie jego zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia dotyczące stosowania środków zapobiegawczych, pozycji ofiary w procesie karnym, postępowań konsensualnych oraz wpływu Konstytucji na proces karny.
W zakresie praktyki zawodowej zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu odpowiedzialności karnej członków zarządu, odpowiedzialności karnoskarbowej, karalnej manipulacji na rynkach finansowych. Zajmuje się także wdrażaniem wewnętrznych procedur antykorupcyjnych, AML oraz compliance. Trener i wykładowca podczas licznych szkoleń, warsztatów i prelekcji.
Autor ponad kilkudziesięciu opracowań naukowych z prawa karnego i konstytucyjnego w tym 3 monografii; współautor (wspólnie z prof. dr hab. Pawłem Wilińskim) komentarza do Konstytucji pod red. M. Safjana i L. Boska oraz 3 opracowań dydaktycznych. Uczestnik i koordynator międzynarodowych (DG Justice) i krajowych projektów naukowych. Prowadzi zajęcia na podyplomowym studium mediacji oraz Uniwersytecie SWPS z zakresu mediacji w sprawach karnych. Wykładowca Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Collegium Polonicum).
Stypendysta Fundacji UAM dla najlepszych absolwentów. Realizował staże naukowe m.in. na Uniwersytecie Cambridge (2018 r.) w Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law in Freiburg i. Br. (2017 r.); Institute of Advanced Legal Studies w Londynie oraz London School of Economics (2016 r.).

Marzena Rosler-Borakiewicz

radca prawny, FILIPIAKBABICZ KANCELARIA PRAWNA

Specjalizuje się w prawie cywilnym, postępowaniu cywilnym i prawie pracy. W obszarze jej zainteresowań leży prawo gospodarcze oraz ubezpieczeń społecznych.
Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jan Tadeusz Stappers

radca prawny, WhistleB

Radca prawny firmy WhistleB, szwedzkiej spółce, oferującej organizacyjny system informowania o nieprawidłowościach, używany w ponad 150 krajach. WhistleB od ponad 20 lat prowadzi działania za zakresu etyki i compliance; od końca roku 2019 została częścią NAVEX Global, największej na świecie firmy oferującej usługi w zakresie compliance.

ukończył prawo europejskie na Leiden Univeristy oraz prawo konkurencji Unii Europejskiej w Londynie. Jest specjalistą ochrony prywatności, akredytowanym przez międzynarodowe stowarzyszenie International Association of Privacy Professionals. Jan przyczynia się do rozwoju nowej normy ISO37002 (zarządzanie systemami zgłaszania nieprawidłowości). Jako przedstawiciel WhistleB, Jan odpowiada m.in. za kontakt z polskim klientem, zarówno od strony rozwoju biznesu i utrzymywania istniejących relacji, jak i koordynacji wdrażania systemu w przedsiębiorstwach.