Przymusowa weryfikacja stanu zdrowia pracownika – zasady postępowania i kwestie związane z ochroną danych osobowych

II edycja

Data rozpoczęcia:
20.08.2020
Data zakończenia:
20.08.2020

299 zł za osobę + 23% VAT


Liczba uczestników

+ 23% VAT

Program

Dzień I
Czwartek
20 sierpnia 2020
09:45

Czas na logowanie

09:55

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy

Agnieszka Spychała, Project Manager Dziennik „Rzeczpospolita”

10:00

Paweł Sych, radca prawny, starszy prawnik, kierujący zespołem ds. RODO w PCS Paruch Chruściel Schiffter , Patryk Kozieł, kancelaria PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global

1.    Charakterystyka prawa do ochrony danych osobowych

2.    Dane dotyczące zdrowia, jako szczególna kategoria danych osobowych 
a)    Definicja danych dotyczących zdrowia
b)    Dane dotyczące zdrowia, a przepisy prawa pracy

3.    Podstawa przetwarzania danych dotyczących zdrowia
a)    Podstawy prawne przetwarzania danych dotyczących zdrowia wynikające z RODO
b)    Przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych dotyczących zdrowia zawarte w kodeksie pracy
c)    Niezasadność stosowania zgody jako podstawy przetwarzania danych

4.    Bezpieczeństwo i higiena pracy, a przymusowa weryfikacja stanu zdrowia
a)    Obowiązki pracodawcy i pracowników w zakresie ochrony życia i zdrowia pracowników
b)    Przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia jako działania niezbędne do wypełnienia obowiązków w zakresie BHP

5.    Ograniczenia w przetwarzaniu danych osobowych przy przymusowej weryfikacji
a)    Zasady przetwarzania danych dotyczących zdrowia
b)    Ograniczenie zakresu danych, które pracodawca może żądać od pracowników
c)    Okres przechowywania danych dotyczących zdrowia
d)    Ograniczenie kręgu osób które mają dostęp do danych

 

11:30

Przerwa

11:45

Paweł Sych, radca prawny, starszy prawnik, kierujący zespołem ds. RODO w PCS Paruch Chruściel Schiffter , Patryk Kozieł, kancelaria PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global

6.    Dostosowanie procedur ochronnych do potencjalnego ryzyka, ocena niezbędności podejmowanych działań oraz ich proporcjonalności w stosunku do praw pracowników w zakresie ochrony danych osobowych

7.    Rozszerzenie działań weryfikacyjnych na osoby wchodzące na teren zakładu pracy niebędące pracownikami

8.    Stanowiska organów dotyczące możliwości weryfikacji zdrowia pracowników

9.    Naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych i potencjalne sankcje

10.    Przykładowe działania weryfikacyjne
a)    Mierzenie temperatury
b)    Ankiety weryfikacyjne
c)    Możliwość poinformowania pracowników o zakażeniu lub podejrzeniu zakażenia u innej osoby
d)    Testy trzeźwości

11.    Przykłady innych działań i ocena ich dopuszczalności
a)    Stosowanie kamer termowizyjnych na terenie zakładu pracy
b)    Obowiązek noszenia opasek lokalizacyjnych przez pracowników
c)    Obowiązkowe stosowanie przez pracowników aplikacji do oceny ryzyka zakażenia

13:15

Sesja pytań, zakończenie webinaru

Paweł Sych, radca prawny, starszy prawnik, kierujący zespołem ds. RODO w PCS Paruch Chruściel Schiffter , Patryk Kozieł, kancelaria PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global

13:30

Zakończenie szkolenia