KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2021 – NOWELIZACJA USTAWY I JEJ KONSEKWENCJE

II edycja

Data rozpoczęcia:
17.12.2020
Data zakończenia:
17.12.2020

549 zł za osobę + 23% VAT


Liczba uczestników

+ 23% VAT

Prelegenci

r. pr. Marcin Barłog

FILIPIAKBABICZ KANCELARIA PRAWNA

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (gdzie złożył pracę magisterską z zakresu stosunków prawnych łączących członka zarządu ze spółką kapitałową). Studiował również na Universiteit Gent w Gandawie (Belgia) w ramach programu LLP-Erasmus. Wolontariusz Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz w poradniach prawnych.
Ma doświadczenie w prawie spółek handlowych oraz prawie pracy. W kręgu jego zainteresowań znajdują się zagadnienia łączenia, podziału oraz przekształceń spółek.

Mateusz Brodnicki

Radca prawny, FILIPIAKBABICZ KANCELARIA PRAWNA

Specjalizuje się w prawie spółek, kontraktowym oraz prawie handlowym z uwzględnieniem rozwiązań związanych z planowaniem podatkowym.
W swojej praktyce zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych oraz obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego, w tym także spółek publicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w transakcjach związanych z fuzjami i przejęciami spółek prawa handlowego, ich przekształceniami oraz z procesami inwestycyjnymi prowadzonymi przez podmioty gospodarcze – reprezentując zarówno zbywców, jak i nabywców aktywów, w tym nieruchomości. Zarządzał także projektami związanymi z zmianami organizacyjnymi grup kapitałowych oraz planowaniem podatkowym w tych grupach, w tym z uwzględnieniem podmiotów zagranicznych oraz struktur opartych o fundusze inwestycyjne zamknięte.
Ma doświadczenie także w prawie nowych technologii i doradztwie w przedsięwzięciach związanych z rynkiem e-commerce.
Prowadził szkolenia z zakresu obowiązków informacyjnych zarządów spółek publicznych, prawa kontraktowego, w tym w szczególności w powiązaniu z działalnością prowadzoną w Internecie oraz z prawa wekslowego.
Był mentorem na wielu imprezach organizowanych przez fundusze inwestycyjne venture capital oraz inkubatory przedsiębiorczości dla start-up’ów, na których pomagał młodym przedsiębiorcom ubrać w ramy prawne planowane przez nich przedsięwzięcia.

dr Piotr Karlik

adwokat, FILIPIAKBABICZ KANCELARIA PRAWNA

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Specjalista z szeroko rozumianego prawa karnego, tj. postępowania karnego, skarbowego, gospodarczego oraz wykroczeniowego. W obrębie jego zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia dotyczące stosowania środków zapobiegawczych, pozycji ofiary w procesie karnym, postępowań konsensualnych oraz wpływu Konstytucji na proces karny.
W zakresie praktyki zawodowej zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu odpowiedzialności karnej członków zarządu, odpowiedzialności karnoskarbowej, karalnej manipulacji na rynkach finansowych. Zajmuje się także wdrażaniem wewnętrznych procedur antykorupcyjnych, AML oraz compliance. Trener i wykładowca podczas licznych szkoleń, warsztatów i prelekcji.
Autor ponad kilkudziesięciu opracowań naukowych z prawa karnego i konstytucyjnego w tym 3 monografii; współautor (wspólnie z prof. dr hab. Pawłem Wilińskim) komentarza do Konstytucji pod red. M. Safjana i L. Boska oraz 3 opracowań dydaktycznych. Uczestnik i koordynator międzynarodowych (DG Justice) i krajowych projektów naukowych. Prowadzi zajęcia na podyplomowym studium mediacji oraz Uniwersytecie SWPS z zakresu mediacji w sprawach karnych. Wykładowca Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Collegium Polonicum).
Stypendysta Fundacji UAM dla najlepszych absolwentów. Realizował staże naukowe m.in. na Uniwersytecie Cambridge (2018 r.) w Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law in Freiburg i. Br. (2017 r.); Institute of Advanced Legal Studies w Londynie oraz London School of Economics (2016 r.).

dr Łukasz Pilarczyk

Prawnik Kancelaria, Filipiak Babicz

Specjalizuje się w prawie karnym i karnym skarbowym oraz prawie i postępowaniu administracyjnym. W ramach swojej praktyki zajmował się m.in. prowadzeniem spraw karnych, w szczególności w zakresie prawa karnego gospodarczego i prawa karnego skarbowego oraz obsługą prawną projektów z zakresu audytu prawnego nieruchomości i prawa budowlanego.
Umiejętnie łączy pracę naukową z praktyką prawniczą. Jest członkiem działającego przy Zakładzie Postępowania Karnego UAM Koła Nauk Penalnych "Iure Et Facto". Autor publikacji z zakresu prawa karnego.

Marzena Rosler-Borakiewicz

radca prawny, FILIPIAKBABICZ KANCELARIA PRAWNA

Specjalizuje się w prawie cywilnym, postępowaniu cywilnym i prawie pracy. W obszarze jej zainteresowań leży prawo gospodarcze oraz ubezpieczeń społecznych.
Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.