„Perspektywy dla Polski” – Kongres Gospodarczy „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”

Data rozpoczęcia:
12.12.2018
Data zakończenia:
12.12.2018

Giełda Papierów Wartościowych

Książęca 4,

Warszawa