SHARED & BUSINESS SERVICES CONGRES 2019

Data rozpoczęcia:
22.10.2019
Data zakończenia:
23.10.2019

Prelegenci

Rowena Everson

Dyrektor Zarządzająca, Standard Chartered Global Business Services Polska

Rowena odpowiada za strategiczny rozwój i zarządzanie działalnością operacyjną najnowszego globalnego centrum usług biznesowych banku Standard Chartered, z siedzibą w Warszawie. Centrum to rozpoczęło działalność we wrześniu 2018 roku, aby wspierać ten wiodący bank międzynarodowy w obsłudze rosnącej bazy klientów w Europie i Amerykach. Koncetruje się na złożonych międzynarodowych procesach na dużą skalę, wymagających wiedzy i doświadczenia, takich jak przeciwdziałanie przestępczości finansowej, cyberbezpieczeństwo, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie ryzykiem płynności czy negocjowanie kontraktów z klientami korporacyjnymi i instytucjonalnymi.
Rowena ma w sumie ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w sektorze finansowym, zdobyte w Wielkiej Brytanii, Hongkongu i Singapurze. Do zespołu Standard Chartered dołączyła w 2010 roku. Zanim rozpoczęła pracę na obecnym stanowisku pełniła rolę Dyrektora Wsparcia Biznesu, Ryzyka i Zarządzania na Europę, w ramach której odpowiadała za zarządzanie, ryzyko operacyjne, monitoring kredytowy, efektywność biznesową, analizy dokumentacji klientowskiej i procesy adaptacyjne nowych klientów dla poszczególnych pionów biznesowych banku w Europie.
Zanim dołączyład o zespołu Standard Chartered, pracowała w innych instytucjach finansowych, w tym w Credit Suisse i Citi. Z wyróżnieniem ukończyła studia na kierunku “Geofizyka” na Uniwersytecie Southampton w Wielkiej Brytanii, posiada również uprawnienia biegłego rewidenta.

Paulina Bednarczyk

Chief Operating Officer NGL Services Sp. z o.o.

Posiada ponad 19-letnie doświadczenie w branży usług profesjonalnych i prawniczych zdobyte w czasie pracy dla centrum usług wspólnych, kancelarii prawniczych i firm doradczych z wielkiej czwórki. Przez trzy lata jako Head of GSC (Global Service Centre) była odpowiedzialna za stworzenie i rozwój centrum usług wspólnych DLA Piper w Warszawie, obejmującego cztery obszary wsparcia kancelarii: marketing, HR, finanse i IT. Po dwóch latach od założenia spółki zbudowała zespół liczący 240 osób. Była odpowiedzialna m.in. za plan rekrutacji, program rozwoju i utrzymania pracowników, finanse spółki, program tranzycji procesów i zarządzania zmianą, w tym ulepszania procesu – tzw. Continuous Improvement. Wcześniej przez ponad 5 lat pracowała w DLA Piper w dziale finansowym, w tym przez ponad 3 lata na stanowisku Financial Manager gdzie była odpowiedzialna za finanse spółki. Przedtem była audytorem w Deloitte, gdzie prowadziła projekty skupione na branży telekomunikacyjnej. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta i ACCA. Obecnie Szef Operacyjny Grupy NGL.

Jacek Białas

Head of SSC, General Manager, Oerlikon Business Services

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w uruchamianiu centrów usług wspólnych dla międzynarodowych grup kapitałowych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w uruchamianiu „od zera” wdrożeniu i zarządzaniu centrami usług wspólnych.

Michał Bielawski

Wiceprezes Zarządu, CFO ADAPTIVE Solutions & Advisory Group

Od 2015 roku Michał Bielawski pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz CFO ADAPTIVE Solutions & Advisory Group. Michał Bielawski jest specjalistą w zakresie transformacji biznesowej obszarów finansowo-księgowych, zarządzania zespołami w CUW oraz optymalizacji i kontroli działania CUW. W trakcie swojej kariery zawodowej był odpowiedzialny m.in. za finanse i funkcje wsparcia CUW w organizacjach Infosys BPO i Philips, projekty optymalizacji działalności CUW i wdrożenie strategii LEAN dla procesów usługowych. Koordynował obszar finansów, sprawozdawczości podatkowej, budżetowania i raportowania, kontroli wewnętrznej, ochrony danych osobowych oraz zarządzania powierzchnią biurową CUW. Ma również doświadczenie jako Manager Jakości CUW, doświadczenie w zarządzaniu zespołami operacyjnymi i projektami transferu procesów do CUW oraz do dostawców zewnętrznych.

Since 2015 Michał Bielawski has been the CFO and Vice-president of the Management Board of ADAPTIVE Solutions & Advisory Group. Michał Bielawski is the expert at business transformation of financial and accounting processes, management of SSC teams, optimization and controls of BPO’s and SSC’s. During his career he was responsible for financial and other enabling business functions at Infosys BPO and Philips shared service centers, optimization projects and LEAN implementation at SSC and BPO organizations for business processes. Coordinated statutory and corporate taxation, accounting, budgeting, reporting, internal controls, compliances, personal data protection and facility management of SSC. He is also experienced SSC Quality Manager, Operations and Transition Manager (in outsourcing).

Wiktor Doktór

Ekspert sektora SSC/BPO, Pro Progressio

Prezes Fundacji Pro Progressio jest ekspertem sektora outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu (BSS). Ma blisko 20-letnie doświadczenie w obszarach Customer Experience, BPO, SSC oraz Call Contect Center. Jest jednym z twórców i wydawcą OutsourcingPortal oraz magazynu Outsourcing&More i zarządza Klubem Pro Progressio. Wiktor i Fundacja Pro Progressio są także organizatorem konkursu i Gali Outsourcing Stars, cyklu konferencji BSS Tour oraz BSS Forum. W Polsce Wiktor reprezentuje Deutscher Outsourcing Verband, Emerging-Europe Alliance oraz European Outsourcing Council IAOP. Na co dzień wspiera zagranicznych inwestorów, którzy są zainteresowani lokowaniem centrów typu BSS w Polsce.

Krzysztof Herdzik

Niezależny doradca Zarządów, pomagający w odzyskaniu firmom kontroli w trudnych czasach

Ekspert od Zarządzania i Innowacji. Absolwent Harvard Business School w dziedzinie Innowacji.
Posiada ponad 17 letnie doświadczenie w zarządzaniu organizacjami na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
Prowadził projekty w Polsce, Europe, Stanach Zjednoczonych i Azji. Wyróżniony jako najlepszy Manager w Europie Środkowo Wschodniej w branży Outsourcingowej. Firma, którą ostatnio zarządzał, została nagrodzona tytułem Najlepszego Pracodawcy wg AON. Twórca podcastu Lider 4.0

Dominik Jaskulski

Automation Manager, Office Samurai

Analityk, kierownik projektów oraz menager dla wielu polskich i zagranicznych organizacji. Kierował budową międzynarodowych zespołów (Meksyk, Manila, Kraków), tworzeniem centrum kompetencji ds. robotyzacji procesów oraz brał udział w globalnych programach restrukturyzacyjnych. Absolwent ekonomii, finansów, lean management data mining oraz IT business management. Ma doświadczenie w realizacji projektów w finansach, bankowości, HR, NGO oraz IT. Fan filozofii agile i lean, które stara się łączyć w codziennej pracy.

Malwina Raducka-Sakwerda

MS Careers Analytical Solutions Leader, Mercer

Z wykształcenia psycholog organizacji, pracuje w sektorze SSC/BPO od 2007 roku. Była odpowiedzialna za procesy tranzycji procesów biznesowych z Europy i USA, ale także z Afryki czy Ameryki Łacińskiej. Obecnie jest odpowiedzialna za Mercer Careers Analytical Solutions, grupę analityków i konsultantów specjalizujących się wynagrodzeniach, benefitach oraz mobilności pracównikow. Jej blisko 100 osobowy zespół operuje z trzech lokalizacji: Warszawy, Noidy oraz Guraon w Indiach. Wierna filozofii Lean oraz Design Thinking w procesach biznesowych.

Magdalena Rodzeń

Regional HR Director - Europe, Alight Solutions

Menedżer HR z doświadczeniem zdobytym w międzynarodowych organizacjach oraz w sektorze polskich małych i średnich przedsiębiorstw. W Alight Solutions odpowiada za funkcję personalną w Europie oraz pełni funkcję Globalnego Business Partnera dla pionu Innovation & Solutions. Specjalizuje się w szeroko pojętym zarządzaniu zmianą w HR, zmianami organizacyjnymi oraz zastosowaniem nowych technologii w funkcji personalnej. Członek Polskiego Stowarzyszenia HR, prywatnie miłośniczka gier komputerowych i zwierząt.

Ewelina Stanisz

Digital Development Manager, Amer Sports

Obecnie jest odpowiedzialna za standaryzację oraz optymalizację procesów z szczególnym naciskiem na rozwój Robotics Process Automation. w Centrum Usług Wspólnych firmy Amer Sports w Krakowie. Od kilku lat czynna jako menedżer zmiany z ponad 10-letnim doświadczeniem na innych stanowiskach z zakresu Ciągłego Doskonalenia Procesów. Posiada doświadczenie w różnych branżach oraz kieruje transformacjami ulepszeń na dużą skalę. Obecnie specjalizuje się w opracowywaniu nowych projektów z zakresu robotyzacji procesów finansowo-księgowych oraz analityki finansowej . Dobrze zna specyfikacje małych i dużych SSC/BPO z szczególnym naciskiem na wydajną realizację projektów, mających na celu obniżenie kosztów oraz zwiększenie wydajności w centrach outsourcingowych. Certyfikowany praktyk Prince 2 oraz Six Sigma. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Zaradzanie Projektami.

Mariusz Szałaj

4Synchronicity Customized Outsourcing Solutions, CEO

Mariusz posiada kilkunastoletnie doświadczenie we wdrażaniu i standaryzacji procesów biznesowych, zwiększaniu ich wydajności oraz efektywności kosztowej w obszarach globalnych operacji finansowych, HR oraz IT.
Zarządzał projektami transformacji biznesowej na poziomie regionalnym i globalnym w ponad 50 krajach w Ameryce Południowej i Północnej, Azji, Afryce, Australii i Europie.
Jest też wieloletnim praktykiem w zakresie implementacji strategii oraz wdrażania koncepcji CUW (SSC) (Centra Usług Wspólnych / Shared Service Centres) oraz programów optymalizacyjnych w tym obszarze.
Tworzył i zarządzał Centrami Usług (SSC) w Polsce, Rosji, Argentynie, Indiach, Chinach.
Mariusz posiada praktyczną wiedzę w zakresie finansów, zarządzania projektami oraz zarządzania zmianą.

Tomasz Tuszyński

Head of BPO Global Exellence, Rödl & Partner

Tomasz Tuszyński jako członek zespołu BPO International kieruje programem transformacji BPO obejmującego obecnie spółki z grupy Rödl & Partner znajdujące się w 24 krajach na 5 kontynentach. Razem ze swoim fantastycznym zespołem wspiera kraje w zakresie opracowywania rozwiązań systemowych oraz wdrożeniowych. W ramach obecnych obowiązków realizuje dodatkowo projekty z obszaru R&D and Innovation, integracji systemów IT, machine learningu, business intelligence oraz rozwoju oprogramowania. Aby nie być gołosłownym w zakresie umiejętności technicznych programuje w językach Python i R. Jest zwolennikiem kompleksowego podejścia do zarzadzania łączącego rozumienie wszystkich obszarów działania organizacji. Od ponad 10 lat łączy swoją wiedzę z obszaru IT z biznesem będąc dopowiedzianym zarówno za rozwijanie rozwiązań technicznych jak i strategicznych i biznesowych. W trakcie swojej kariery pełnił role kierownika projektów i programów na styku IT i biznesu. Od 2015 roku posiada tytuł certyfikowanego kierownika projektów nadany mu prze Project Managenet Institute z siedzibą w Newtown Square, Pennsylvania, United States. Równolegle z pracą zawodową uzupełniał swoją widzę teoretyczną w obszarze analiz statystycznych, zarządzania jakością oraz finansów, gdzie ostatnio z sukcesem ukończył certyfikowany program ACCA realizowany przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Bartłomiej Zagrodnik

Prezes Zarządu, Walter Herz

Nadzoruje pracę zespołu doradców świadczących usługi na ogólnopolskim rynku nieruchomości komercyjnych ze szczególnym uwzględnieniem sektora BPO/SSC. W trakcie kariery zawodowej wielokrotnie doradzał podmiotom zarówno globalnym jak i podmiotom z sektora publicznego tworząc strategie nieruchomościowe oraz zabezpieczając strategiczne interesy klientów. Posiada międzynarodowe tytuły MRICS oraz CCIM.

Piotr Kulma

Director, Treasury Modelling Hub, Standard Chartered Global Business Services Polska

Piotr Kulma zbudował i kieruje zespołem Treasury Modelling Hub w globalnym centrum usług banku Standard Chartered w Warszawie. Zespół ten tworzą eksperci ds. zarządzania ryzykiem finansowym, programiści (Haskell, Java), analitycy biznesowi i kierownicy projektów, którzy wspólnie tworzą i wdrażają rozwiązania z zakresu zarządzania ryzykiem płynności banku. Piotr jest menedżerem z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania ryzykiem, zdobytym w bankowości oraz branżach doradczej i informatycznej. Zanim pod koniec 2018 roku dołączył do grona pracowników Standard Chartered, przez prawie 7 lat pracował na stanowiskach menedżerskich w Wolters Kluwer - Financial Services Solutions. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje również pracę w Allianz Bank oraz PWC. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz certyfikowanym ekspertem w obszarze zarządzania ryzykiem finansowym (FRM).