Powered by chatwoo.com

IV Edycja Kongresu Branży Mleczarskiej

Data rozpoczęcia:
18.05.2017
Data zakończenia:
18.05.2017

Opis

Zapraszamy na wydarzenie dla branży mleczarskiej, podczas którego  spotkamy się z najważniejszymi przedstawicielami rynku przetwórstwa  mleczarskiego i omówimy najbardziej istotne tematy dla tego sektora  w 2017 roku

  • Globalne zmiany w preferencji konsumpcji produktów mleczarskich    
  • Jakość i bezpieczeństwo żywności w czasach globalizacji    
  • Strategie firm i marek na rynkach międzynarodowych

 

  • omówione zostaną również źródła konkurencyjności polskiego sektora mleczarskiego zagranicą 
  • zaprezentowane zostaną najciekawsze rynki eksportowe dla branży rolno-spożywczej  
  • przedstawione zostaną kwestie związane z budowaniem bezpieczeństwa eksportowego i promocją polskiej żywności.

Uczestnicy Kongresu będą mieli także możliwość zapoznania się z doświadczeniami przedsiębiorstw, które z sukcesem wysyłają swoje produkty na dalekie rynki.