Powered by chatwoo.com

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW W ŚWIETLE RODO

Data rozpoczęcia:
26.02.2018
Data zakończenia:
26.02.2018

Prelegenci

Paulina Grotkowska

Adwokat, Senior Associate w zespole prawa pracy w kancelarii Bird & Bird

Doradza klientom od 2007 r. jako ekspert w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie doradztwa dotyczącego indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy, ze szczególnym uwzględnieniem negocjacji i sporów ze związkami zawodowymi i radami pracowników towarzyszących transakcjom fuzji i przejęć, wprowadzaniu spółek na giełdę, projektom restrukturyzacyjnym zakładów pracy, w tym transferom zakładów pracy, zwolnieniom grupowym, programom dobrowolnych odejść. Jej dodatkowym obszarem specjalizacji jest globalna mobilność pracowników (Global Mobility), ze szczególnym uwzględnieniem podróży służbowych i delegowania pracowników za granicę na dłuższe okresy w ramach relokacji talentów międzynarodowych grup kapitałowych. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach sądowych. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu M.C. Skłodowskiej w Lublinie. Jest również absolwentką Wydziału Law and Government, Dublin City University w Dublinie. Przebywała na praktyce w Biurze Rzeczników Patentowych „Merrion Legal Trade Marks Agents” w Dublinie. Jest autorką licznych publikacji oraz prelegentką na konferencjach i seminariach z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Izabela Kowalczuk-Pakuła

Radca Prawny, Counsel, szef praktyki ochrony prywatności i danych osobowych w Kancelarii Bird & Bird

Od 2007 roku zajmuje się projektami związanymi z prawem ochrony prywatności i danych osobowych. Skutecznie doradza przedsiębiorcom przy transformacji związanej z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Doradza przedsiębiorcom w tworzeniu modeli biznesowych dotyczących profilowania i big data, transferu danych, cloud computing, wiążących reguł korporacyjnych (BCR) czy danych w ramach HR. Przeprowadza audyty oraz opracowuje rozwiązania minimalizujące ryzyka. Reprezentuje klientów przed GIODO. Prowadzi około 40 szkoleń rocznie z zakresu ochrony danych osobowych.

Agnieszka Sagan-Jeżowska

Radca prawny, Associate w zespole prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych w kancelarii Bird & Bird

Od wielu lat doradza podmiotom prywatnym i publicznym w zakresie prawa ochrony danych osobowych. Przed dołączeniem do zespołu Bird & Bird zdobywała doświadczenie zawodowe m.in. jako administrator bezpieczeństwa informacji w podmio¬tach z branży medycznej, ubezpieczeniowej, motoryzacyjnej, wydawniczej, produkcyjnej oraz spółdzielczej. Przeprowadzała audyty, sprawdzenia planowe, doraźne oraz na żądanie GIODO, dokonywała wdrożeń zgodności z wymogami prawa z za¬kresu ochrony danych osobowych, była prelegentką na szkoleniach zamkniętych i otwartych, opiniowała sprawy z zakresu bezpieczeństwa informacji, biobanków, regulaminów usług świadczonych drogą elektroniczną, konkursów i loterii. Obecnie przeprowadza kompleksowe wdrożenia RODO w kilkunastu firmach z różnych branż gospodarki.

Karolina Stawicka

Adwokat, Counsel, kieruje praktyką prawa pracy w kancelarii Bird & Bird

Doradza klientom od 2005 r. Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Posiada szerokie doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie różnorodnych aspektów zatrudniania pracowników, w tym kadry menadżerskiej i kluczowych specjalistów z innych krajów oraz w procesach restrukturyzacji zatrudnienia, fuzji i przejęć, zwolnień, w tym zwolnień grupowych, obejmujących jednocześnie kilka jurysdykcji. Wspiera klientów lokalnych i zagranicznych w obszarze zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Jej innymi obszarami specjalizacji są prawo autorskie (w tym transfer praw do utworów pracowniczych), prawo nowych technologii, nieuczciwa konkurencja, prawo ochrony danych osobowych, zamówienia publiczne oraz spory, zarówno sądowe i arbitrażowe. Jest ekspertem Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Przed podjęciem pracy w Bird & Bird pracowała dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ. Była członkiem międzynarodowego zespołu powołanego do wspierania zwalczania korupcji w Polsce w ramach PHARE 2005. Jest konsultantem Polskiej Akademii Nauk, Fundacji Funduszu Współpracy oraz ekspertem prawnym Krajowej Izby Gospodarczej.