Powered by chatwoo.com

RODO W MEDYCYNIE

Nowe obowiązki, nowe prawa

Data rozpoczęcia:
28.08.2018
Data zakończenia:
28.08.2018

Opis

Dyrektywa zmienia zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych osób fizycznych, zwiększając ochronę tych danych i nakładając nowe obowiązki na administratorów. RODO dotyczy podmiotów wszystkich branż, także medycznej. Każda jednostka zajmująca się działalnością leczniczą prowadzi dokumentację medyczną, gromadząc i przetwarzając dane osobowe pacjentów. Musi więc przestrzegać przepisów prawa, dotyczących ochrony danych osobowych, zwłaszcza informacji o stanie zdrowia pacjentów i dostępu do dokumentacji medycznej.

  • Zapraszamy na warsztat, który kompleksowo zapozna Cię z tematyką RODO, tak aby placówka medyczna była w pełni przygotowana do spełnienia wymagań formalno-prawnych.
  • Dowiesz się, w jaki sposób podmioty medyczne powinny zbierać, przetwarzać i przechowywać dane pacjentów.

Poznaj najważniejsze zmiany, jakie wprowadza unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

 

W programie m. in.:

  • Kto ma dostęp do danych osobowych pacjenta
  • Co jest daną osobową zwykłą a co wrażliwą
  • 7 zasad przetwarzania danych
  • Co powstanie zamiast rejestru danych osobowych
  • Jak prawidłowo informować pacjentów – praktyczne wskazówki dla lekarza i dla farmaceuty
  • Czy placówka medyczna ma prawo odmówić farmaceucie podania danych osobowych pacjenta, któremu omyłkowo wydano lek
  • Kto powołuje Inspektora Ochrony Danych
  • Czy można wyznaczyć jednego inspektora do sieci placówek
  • Jak się chronić przed wyciekiem danych wrażliwych
  • Jak się bronić przed hejtem w Internecie

 

Na wydarzenie zaprasza

Aneta Biskup