Powered by chatwoo.com

RODO W MEDYCYNIE

Nowe obowiązki, nowe prawa

Data rozpoczęcia:
28.08.2018
Data zakończenia:
28.08.2018

Opis

Dyrektywa zmienia zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych osób fizycznych, zwiększając ochronę tych danych i nakładając nowe obowiązki na administratorów. RODO dotyczy podmiotów wszystkich branż, także medycznej. Każda jednostka zajmująca się działalnością leczniczą prowadzi dokumentację medyczną, gromadząc i przetwarzając dane osobowe pacjentów. Musi więc przestrzegać przepisów prawa, dotyczących ochrony danych osobowych, zwłaszcza informacji o stanie zdrowia pacjentów i dostępu do dokumentacji medycznej.

 • Zapraszamy na warsztat, który kompleksowo zapozna Cię z tematyką RODO, tak aby placówka medyczna była w pełni przygotowana do spełnienia wymagań formalno-prawnych.
 • Dowiesz się, w jaki sposób podmioty medyczne powinny zbierać, przetwarzać i przechowywać dane pacjentów.

Poznaj najważniejsze zmiany, jakie wprowadza unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

 

W programie m. in.:

 • Kto ma dostęp do danych osobowych pacjenta
 • Co jest daną osobową zwykłą a co wrażliwą
 • 7 zasad przetwarzania danych
 • Co powstanie zamiast rejestru danych osobowych
 • Jak prawidłowo informować pacjentów – praktyczne wskazówki dla lekarza i dla farmaceuty
 • Czy placówka medyczna ma prawo odmówić farmaceucie podania danych osobowych pacjenta, któremu omyłkowo wydano lek
 • Kto powołuje Inspektora Ochrony Danych
 • Czy można wyznaczyć jednego inspektora do sieci placówek
 • Jak się chronić przed wyciekiem danych wrażliwych
 • Jak się bronić przed hejtem w Internecie

 

Na wydarzenie zaprasza

Aneta Biskup