Liderzy Strategii

Start date:
26.10.2018
End date:
14.12.2018

Timeline

Day I
Friday
26 october 2018

MODUŁ I

CO? – Podejmowanie właściwych decyzji biznesowych. Efektywność biznesowa i rozwiązywanie problemów

09:00

Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:15

Efektywność biznesowa cz. I

 • Jak patrzeć na efektywność biznesu z poziomu zarządzającego?
 • Model biznesowy firmy – kluczowe pojęcia: zasoby, łańcuchy wartości, efekty biznesowe; popyt i podaż efektów biznesowych, efektywność jako relacja zasobów do efektów
 • Jak podnosić efektywność biznesową? Dopasowanie popyt-podaż, efektywność łańcucha wartości (nakład-efekt)
10:45

Przerwa na kawę

11:00

Symulacja biznesowa cz. I

 • Cykl symulacji biznesowej – wprowadzenie do strategicznej symulacji biznesowej
12:20

Przerwa na lunch

13:20

Efektywność biznesowa cz. II

 • Jak wykorzystywać problem-solving w uniknięciu strat. Asymetria zysków i strat w biznesie
 • 4 filary skutecznego rozwiązywania problemów biznesowych
14:50

Przerwa na kawę

15:00

Symulacja biznesowa cz. II

 • 2. Cykl symulacji biznesowej – budowanie strategii
16:30

Podsumowanie

 • Indywidualne konsultacje -  wymagany zapis przed warsztatami

 

Day II
Friday
9 november 2018

MODUŁ II

CO? – Budowanie strategii. Czy możliwe jest podejmowanie decyzji lepiej, niż najlepiej jak potrafimy?

09:00

Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:15

Podejmowanie właściwych decyzji

 • Myślenie strategiczne jako dostrzeganie nieoczekiwanych konsekwencji decyzji. Rola dyskomfortu w myśleniu strategicznym
 • Dostrzeganie problemów “dwa kroki do przodu”, jako podstawa podejmowania właściwych decyzji
 • Trendy i zmiany – dlaczego szanse są jednocześnie zagrożeniami? Dlaczego proaktywne podejście do zmian i trendów jest kluczowe?
10:45

Przerwa na kawę

11:00

Jak podejmować decyzje lepiej niż najlepiej, jak potrafimy? – framing budowania strategii wg Spójnego Procesu Decyzyjnego AoV

 • Czy istnieje reguła budowania strategii, która gwarantuje wyniki?
 • Budowanie strategii “od obrony” (najpierw nie stracić bramki, potem strzelić)
 • Proces “Baza –> Trend –> Plan0 –> Strategia” (1.Rola “bazy” w identyfikacji problemów i szans z wyprzedzeniem. 2. “Plan-0” jako problem-solvingowy proces wdrażania strategii. Co oznacza strategiczne „po pierwsze nie szkodzić”? 3.“Strategia” jako wartość dodana – poszukiwanie usprawanień na bazie “planu-0”)
12:20

Przerwa na lunch

13:20

Symulacja biznesowa cz. III – framing spójnego procesu decyzyjnego

 • Cykl symulacji biznesowej – praktyczny trening budowania strategii zgodnie ze Spójnym Procesem Decyzyjnym AoV
14:50

Przerwa na kawę

15:00

Podejmowanie właściwych decyzji – cz. II

 • Ruchy taktyczne i strategiczne. Dlaczego zwykle są w odwrotne strony? Zależności pomiędzy dopasowaniem a efektywnością
 • Myślenie inwestycyjne. Ruchy strategiczne jako inwestycje. Wartość porażek – kiedy porażki się opłacają?
16:30

Podsumowanie

 • Indywidualne konsultacje -  wymagany zapis przed warsztatami
Day III
Thursday
22 november 2018

MODUŁ III

JAK? – Efektywne procesy decyzyjne i operacyjne organizacji – SKUTECZNE WDRAŻANIE WŁAŚCIWYCH DECYZJI w rozproszonej organizacji

09:00

Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:15

Efektywne procesy decyzyjne i operacyjne organizacji – cz. I

 • Jak patrzeć na procesy decyzyjne i operacyjne organizacji, żeby podnosić efektywność?
 • Miara efektywności procesów decyzyjnych i operacyjnych organizacji. Wyzwania i przyczyny nieefektywności systemów zarządzania
 • Jak zwalczać organizacyjne nowotwory. Symptomy nieefektywnych procesów decyzyjnych
10:45

Przerwa na kawę

11:00

Reguły organizacji proaktywnej – SKUTECZNE WDRAŻANIE… (cz. I)

 • Świadomość Biznesowa. Czy kultura biznesowa może prowadzić do najlepszych decyzji?
 • Efekty biznesowe jako fundament efektywnej decentralizacji procesów decyzyjnych i operacyjnych
 • Rozdzielenie zarządzania operacyjnego od podejmowania decyzji – dwa wymiary procesu decyzyjnego
12:20

Przerwa na lunch

13:20

Reguły organizacji proaktywnej – SKUTECZNE WDRAŻANIE… (cz. II)

 • Reguły zarządzania operacyjnego w efektywnych procesach decyzyjnych. Czy zarządzanie operacyjne wymaga talentu strategicznego?
 • Reguły racjonalnego podejmowania decyzji w organizacjach proaktywnych, problem szumu informacyjnego
 • Transformacja z organizacji reaktywnej do proaktywnej. Bariery. Dlaczego organizacja proaktywna to tylko pierwszy krok na drodze do organizacji predykcyjnej, a nie cel?
14:50

Przerwa na kawę

15:00

Reguły organizacji predykcyjnej – …WŁAŚCIWYCH DECYZJI

 • Strategiczne podejście do wykorzystania potencjału ludzkiego - tworzenie wartości dodanej ponad maksymalne możliwości indywidualne
 • Logika procesu decyzyjnego organizacji: strategia – dowodzenie – implementacja – operacje
 • Glocalizacja procesu decyzyjnego – jak bardzo można rozproszyć process decyzyjny w organizacji bez utraty efektywności? Czy możliwe jest podejmowanie właściwych decyzji, gdy już nikt nie rozumie całości organizacji?
16:30

Podsumowanie

 • Indywidualne konsultacje -  wymagany zapis przed warsztatami
Day IV
Friday
14 december 2018

MODUŁ IV

KTO? – Indywidualna diagnoza efektywności procesu decyzyjnego

09:00

Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:15

Warsztat – diagnoza efektywności procesu decyzyjnego Metodą AoV. Czy możliwe jest przewidzenie wyników decyzji strategicznych przed ich podjęciem?

Symulacja biznesowa (Surival strategiczny) – czy potrafię podnieść wartość stabilnej firmy niezależnie od warunków rynkowych?

 • Budowa strategii
 • Wdrożanie strategii w dynamicznych warunkach oraz przygotowanie uaktualnionej strategii

Rola eksperta procesów decyzyjnych: zrozumienie indywidualnej dynamiki procesu decyzyjnego, indentyfikacja stylu myślenia oraz kierunków rozwoju,
ocena efektywnośći – prognoza wyników przed przygotowaniem uaktualnionej strategii.

13:15

Przerwa na lunch

14:15

Informacja nt. dynamiki procesu decyzyjnego oraz informacja zwrotna

 • (opcjonalnie) wdrożenie strategii w alternatywnych warunkach rynkowych
 • Informacja zwrotna: styl myślenia, dynamika procesu decyzyjnego, kluczowe aspekty dynamiki (budowanie samoświadomości oraz kontroli procesu)
 • Jakie są różnice pomiędzy ludźmi i jak je wykorzystać? Jak zbudować wokół siebie tzw. top-team?
16:30

Podsumowanie

 • Indywidualne konsultacje -  wymagany zapis przed warsztatami