Powered by chatwoo.com

NOWE ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH

Planowane zmiany, nowy wymiar sankcji, dobre praktyki w compliance

Data rozpoczęcia:
06.12.2018
Data zakończenia:
06.12.2018

Prelegenci

Michał Babicz

Adwokat, Kancelaria FILIPIAKBABICZ

Adwokat, prawnik procesualista z ponad 10-letnim doświadczeniem, założyciel FilipiakBabicz Kancelaria Prawna. Szef praktyki postępowań spornych. Nadzoruje i prowadzi interdyscyplinarne, międzynarodowe projekty obejmujące swoim zakresem prawo karne gospodarcze, karne skarbowe, a także regulacje prawne dotyczące przestępstw rynków finansowych (Forex), obrotu papierami wartościowymi (GPW, New Connect), przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, jak również cyberprzestępczości. Reprezentuje i zabezpiecza interesy korporacji, instytucji finansowych, przedsiębiorców, kadry zarządzającej (managerów), profesjonalistów rynków regulowanych (maklerów, brokerów, doradców finansowych), inwestorów, członków zarządu, dyrektorów zarządzających - występujących w postępowaniach karnych jako świadkowie, a często także jako pokrzywdzeni (następnie oskarżyciele posiłkowi). Osobiście staje po stronie Klientów w tego rodzaju sprawach również jako obrońca. Ukończył aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył także roczne studia prawnicze na Uniwersytecie we Florencji. Posługuje się językiem angielskim i włoskim.

dr Piotr Karlik

Adwokat, Kancelaria FILIPIAKBABICZ

Adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista z szeroko rozumianego prawa karnego, tj. postępowania karnego, skarbowego, gospodarczego oraz wykroczeniowego. W obrębie jego zainteresowań znajdują się zagadnienia dotyczące stosowania środków zapobiegawczych, pozycji ofiary w procesie karnym, postępowań konsensualnych oraz wpływu Konstytucji na proces karny. Autor ponad kilkudziesięciu opracowań naukowych z prawa karnego i konstytucyjnego w tym 3 monografii; współautor (wspólnie z prof. dr hab. Pawłem Wilińskim) komentarza do Konstytucji pod red. M. Safjana i L. Boska oraz 3 opracowań dydaktycznych. Uczestnik i koordynator międzynarodowych (DG Justice) i krajowych projektów naukowych. Prowadzi zajęcia na podyplomowym studium mediacji oraz Uniwersytecie SWPS z zakresu mediacji w sprawach karnych. Wykładowca Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Collegium Polonicum). Stypendysta Fundacji UAM dla najlepszych absolwentów. Realizował staże naukowe m.in. na Uniwersytecie Cambridge (2018 r.) w Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law in Freiburg i. Br. (2017 r.); Institute of Advanced Legal Studies w Londynie oraz London School of Economics (2016 r.). Biegle włada językiem angielskim.

Maciej Hajewski

Regional Compliance Officer – Kancelaria FilipiakBabicz of counsel

Prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania ryzykiem prawnym (compliance). Od wielu lat związany z rynkiem finansowym. Współpracował z kancelarią prawną Hogan Lovells, jak również pełnił funkcję prawnika w nadzorze ubezpieczeniowym Komisji Nadzoru Finansowego. Od kilku lat odpowiedzialny za compliance w kilku instytucjach finansowych, nadzorujących region Europy Centralnej. Oprócz zagadnień compliance, zajmuje się także kwestiami ochrony danych osobowych oraz przestępczości finansowej. Członek Stowarzyszenia Compliance Polska.

Anna Nowakowska

Prawnik, ekspert ds. compliance, of counsel Kancelaria FILIPIAKBABICZ

Prawnik, LL.M. (Michigan University i University of Zurich), certyfikowany w Szwajcarii Global Compliance Officer i Complaince Officer. Wielokrotna stypendystka Fachhochschule fuer offentliche Verwaltung oraz Berlin School of Economics and Law. Przez wiele lat obsługiwała firmy z sektora przemysłowego, wydobywczego oraz nowych technologii. Współpracowała między innymi jako Compliance Officer z firmami o międzynarodowym zasięgu, które wchodziły na nowe rynki RPA, Niemiec oraz Szwajcarii, zapobiegając rozwojowi przestępczości gospodarczej w nowych inwestycjach. Tworzyła dla nich od podstaw nowe działy Compliance oraz wprowadzała politykę CMS. Wielokrotnie pracowała jako zewnętrzny Compliance Officer dla firm z obszaru motoryzacyjnego i farmaceutycznego, służąc wsparciem i ekspertyzą między innymi w sytuacjach spadku zaufania do marki oraz prowadząc wewnętrzny audyt z zakresu business crime. W trakcie swojej pracy wdrażała rozwiązania antykorupcyjne oraz zapewniała niezbędną obsługę prawną w międzynarodowym obszarze działania firm.