Powered by chatwoo.com

WSPÓŁCZESNE METODY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE

ALTERNATYWNE FORMY TRANSFERU I FINANSOWANIA RYZYKA

Data rozpoczęcia:
14.02.2019
Data zakończenia:
15.02.2019

Opis

Zarządzanie ryzykiem jest dziś koniecznością.
Mierzymy się z coraz większą zmiennością, a co za tym idzie niepewnością otoczenia gospodarczego oraz rosnącą konkurencją
Dlatego należy korzystać ze współczesnych i lepiej dostosowanych narzędzi zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie.

Zarządzanie ryzykiem finansowym stosowane jest do osiągnięcia najważniejszych celów przedsiębiorstwa:

 • zmniejszenia utraty płynności finansowej
 • zmniejszenia poziomu wahań zysków i strat
 • uniezależnienie poziomu wyniku finansowego od zmian parametrów rynkowych

WARSZTAT Z WYKORZYSTANIEM PROFESJONALNYCH NARZĘDZI SYSTEMU EIKON FIRMY THOMAS REUTERS Z DOSTĘPEM DO RZECZYWISTYCH CEN TRANSAKCJI POCHODZĄCYCH Z RYNKU MIĘDZYBANKOWEGO.

NIE WYSTARCZY ZARZĄDZAĆ FINANANSAMI, NALEŻY RÓWNIEŻ ZNAĆ RYZYKO ZWIĄZANE Z TYM PROCESEM, WŁAŚCIWIE JE ZIDENTYFIKOWAĆ I ZMIERZYĆ.

DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ZAPRASZAMY:

 • dyrektorów finansowych
 • dyrektorów zarządzających
 • dyrektorów operacyjnych
 • kierowników działów finansów i kontrolingu
 • specjalistów ds. finansów i kontrolingu
 • audytorów wewnętrznych
 • wszystkie osoby zainteresowane rozwojem w obszarze identyfikacji, analizy i pomiaru ryzyka

PODCZAS WARSZTATU DOWIESZ SIĘ:

 • jak prawidłowo oszacować ryzyko finansowe w warunkach zmieniającego się otoczenia?
 • jak przygotować się na wypadek wystąpienia ryzyka finansowego?
 • jak ograniczyć straty zarządzając ryzykiem?
 • jakie są techniki pomiaru ryzyka finansowego?
 • jak wygląda rynek walutowy oraz jakie generuje ryzyka wymiana zagraniczna?
 • jak skonstruować efektywną politykę zarządzania ryzykiem rynkowym oraz rachunkowości zabezpieczę?
 • jak zarządzać ryzykiem stopy procentowej przy użyciu IRS?
 • jakie są alternatywne formy zabezpieczenia ryzyka?

Na wydarzenie zaprasza

Agnieszka Spychała