Powered by chatwoo.com

WSPÓŁCZESNE METODY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE

ALTERNATYWNE FORMY TRANSFERU I FINANSOWANIA RYZYKA

Data rozpoczęcia:
14.02.2019
Data zakończenia:
15.02.2019

Program

Dzień I
Czwartek
14 lutego 2019
09:00

Rejestracja uczestników warsztatu

09:30

CZY ZNASZ RYZYKA ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM PRZEDSIĘBIORSTWA?

Małgorzata Kaczmarczyk-Białecka, Menedżer, Konsulting, Grant Thornton , Tomasz Mleczak, Menedżer, Konsulting, Grant Thornton

1. Z czym utożsamiamy ryzyko finansowe w przedsiębiorstwie?

 • czym jest ryzyko? nie zawsze to samo zło
 • ryzyko finansowe w codziennej działalności przedsiębiorstwa
 • ryzyko finansowe w przedsiębiorstwie i co dalej?

2. Struktura finansowania a wartość przedsiębiorstwa

 • w jaki sposób finansowana jest działalność Twojego biznesu?
 • wpływ struktury finansowania na wartość przedsiębiorstwa?
11:30

Przerwa na kawę

11:45

JAK ZAOSZCZĘDZIĆ MILIONY W PROCESIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM RYNKOWYM I NEGOCJACJACH TRANSAKCJI ZABEZPIECZAJĄCYCH? Cz. 1

Grzegorz Taraszkiewicz-Sirocki, Associate Partner Financial Risk Management & Valuations – Complex Financial Instruments, Grant Thornton

1. Brak równowagi w procesie negocjacji cen transakcji zabezpieczających

2. Ryzyka wynikające z braku dostępu do profesjonalnych narzędzi i know-how

3. Transakcje zabezpieczające w finansowaniu

 • transakcje zabezpieczające obarczone największym ryzykiem „przepłacenia”
 • transakcja IRS (Interest Rate Swap) w finansowaniu bankowym
 • jak bank pobiera marżę na transakcji IRS?
 • refinansowanie, czyli moment prawdy na temat marży
 • czy publikacja ceny IRS ze strony Reutera lub Bloomberga jest dobrym benchmarkiem?
 • jak dobrać strategię zabezpieczającą ryzyko stopy procentowej?
 • cena irs a stała stopa procentowa w finansowaniu bankowym
 • komponent ryzyka kredytowego przy wycenie IRS
 • co z transakcjami zawartymi historycznie?
 • transakcja FORWARD w finansowaniu bankowym - konwersja kredytu z PLN na EUR
12:45

Przerwa na lunch

13:15

JAK ZAOSZCZĘDZIĆ MILIONY W PROCESIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM RYNKOWYM I NEGOCJACJACH TRANSAKCJI ZABEZPIECZAJĄCYCH? Cz. 2

Grzegorz Taraszkiewicz-Sirocki, Associate Partner Financial Risk Management & Valuations – Complex Financial Instruments, Grant Thornton

4. Zabezpieczanie ryzyka walutowego

 • transakcje zabezpieczające stanowiące ofertę banków przed kryzysem opcyjnym – geneza problemu polskich przedsiębiorców
 • czy istnieje bezpieczna alternatywa dla zwykłej transakcji forward?
 • analiza porównawcza parametrów transakcji forward oraz innych wybranych strategii zabezpieczających – z perspektywy eksportera i importera

5. CASE STUDY przy użyciu systemu EIKON firmy Thomson Reuters z dostępem do „żywych” cen międzybankowych.

 • wycena ryzyka stopy procentowej dla przykładowych projektów finansowania (miara BPV)
 • wycena transakcji IRS (jak się ma cena standardowego IRS do ceny IRS zabezpieczającego konkretny harmonogram finansowania)
 • wycena kursu walutowego w konwersji kredytu z PLN na EUR
 • wycena proponowanych strategii zabezpieczających przykładową pozycję walutową (z perspektywy eksportera i importera)
   
15:15

przerwa na kawę i herbatę

15:30

JAK ZAOSZCZĘDZIĆ MILIONY W PROCESIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM RYNKOWYM I NEGOCJACJACH TRANSAKCJI ZABEZPIECZAJĄCYCH? Cz. 3

Grzegorz Taraszkiewicz-Sirocki, Associate Partner Financial Risk Management & Valuations – Complex Financial Instruments, Grant Thornton

6. Znaczenie oraz elementy polityki zarządzania ryzykiem rynkowym (FX i stopy procentowej) oraz rachunkowości zabezpieczeń

16:00

Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

Dzień II
Piątek
15 lutego 2019
09:00

Rejestracja uczestników warsztatu

09:30

Sposób wyliczenia ratingu kredytowego w bankach, a dopasowanie instrumentów finansowych do profilu ryzyka firmy?

Krzysztof Dresler, Doradca kredytowy - wspiera firmy w zarządzaniu finansami

10:30

Przerwa na kawę

10:45

Bank w zabezpieczeniu ryzyka finansowego przedsiębiorstwa

Specjalista - Bank

12:15

Przerwa na lunch

12:45

Rozwiązania ubezpieczeniowe – wykorzystanie alternatywnych metod zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej w przedsiębiorstwie

Specjalista – Towarzystwo Ubezpieczeniowe

14:15

Dobre praktyki i zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie w kontekście projektowanych zmian w obszarze prawa represyjnego

Michał Rams, Counsel, Lider Zespołu White Collar Crime, Adwokat, kancelaria PwC Legal

15:30

Zakończenie warsztatów, rozdanie certyfikatów