Sygnalista w przedsiębiorstwie

Nowe obowiązki, zagrożenia, szanse

Data rozpoczęcia:
21.05.2020
Data zakończenia:
21.05.2020

Opis

Instytucja sygnalisty, tj. osoby zgłaszającej nieprawidłowości dotyczące firmy, pojawiła się wraz z rozwojem systemów complianc. Mają one zapewniać zgodność funkcjonowania przedsiębiorstwa z obowiązującymi przepisami, regułami, wytycznymi. W tym kontekście sygnaliści, odgrywają niezwykle ważną rolę, stanowiąc bardzo często podstawowe i pierwsze źródło informacji o pojawiających się problemach. Jednocześnie jednak, są oni narażeni na działania niepożądane, w tym np. odwet lub zemsta ze strony przełożonego. 

Wobec powyższego dostrzeżono konieczność zwiększenia ochrony prawnej sygnalistów. Na poziomie europejskim opracowana, a następnie przyjęta została Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii. 

Państwa członkowskie UE mają 2 lata na implementację stosownych rozwiązań do swoich systemów prawnych. 
W Polsce ochrona sygnalistów ma dotychczas charakter rozproszony, tzn. że przewidują ją jedynie poszczególne regulacje. Brakuje natomiast rozwiązań systemowych, co sprawia, że w większości przypadków sygnaliści nie korzystają z ochrony prawnej. Jednakże konieczność implementacji wspomnianej dyrektywy sprawia, że należy już myśleć i planować konkretne rozwiązania.

Celem naszego webinarium jest zapoznanie uczestników z 
- zagadnieniami dotyczącymi sygnalistów, 
- przedstawienie możliwych rozwiązań, 
- wskazanie na ewentualne konsekwencje wynikające z braku stosownych regulacji. 

Podstawowym założeniem jest zwiększenie świadomości prawnej uczestników webinarium na temat instytucji sygnalisty. 

Ponadto chcemy w sposób przystępny i kompleksowy odpowiedzieć na najważniejsze pytania, tj.
- czy muszę wprowadzać system ochrony sygnalisty w firmie; 
- co mi grozi jeżeli tego nie zrobię; 
- ile to kosztuje?


Korzyści wynikające z udziału w webinarium:
- uzyskanie niezbędnej wiedzy na temat instytucji sygnalistów. 
- zdiagnozowanie swoje potrzeby wynikających z prowadzonej przez nich działalności. 
- określenie podstawowych ryzyka związanych z funkcjonowaniem sygnalistów, a także stwierdzenie czy i jakie działania są konieczne do podjęcia w firmie.


Do udziału w webinarium zapraszamy:
- Właścicieli przedsiębiorstw
- Prezesów zarządu
- Członków zarządu i rad nadzorczych
- Managerów działów HR
- Prokurentów
- Compliance oficer
- Prawników

Organizacja:
Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy webinarowej.

W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszę wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały w wersji elektronicznej.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z dostępem do kamery i mikrofonu oraz dostęp do internetu.

 

 

 

Na wydarzenie zaprasza

Agnieszka Spychała