Powered by chatwoo.com

ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA W ORGANIZACJI W ŚWIETLE AKTUALNYCH REGULACJI

Nowe wymogi, aktualne orzecznictwo, wyzwania dla managerów ochrony środowiska

Data rozpoczęcia:
22.11.2017
Data zakończenia:
23.11.2017

Opis

Szanowni Państwo,

Przekazuję w Państwa ręce program kompleksowych warsztatów poświęconych najważniejszym regulacjom w zakresie ochrony środowiska, i wyzwaniom, które stoją przed managerami zarządzającymi tymi obszarami w organizacjach. Uczestnicząc w wydarzeniu dowiedzą się Państwo:

  • jak ograniczać ryzyka środowiskowe w procesach inwestycyjnych?
  • w jaki sposób przeprowadzać audyty energetyczne w organizacji?
  • jak, zgodnie z aktualnymi wytycznymi, prowadzić gospodarkę odpadami w firmie?
  • jakie konsekwencje niosą ze sobą zmiany w wydawaniu ocen oddziaływania na środowisko?

Jeśli chcą Państwo zdobyć aktualne informacje i praktyczną wiedzę z zakresu prowadzenia procesów ochrony środowiska w firmach, to nie może Państwa zabraknąć na tym wydarzeniu!

Na wydarzenie zaprasza

Tomasz Jakubiak