Powered by chatwoo.com

NOWE PRAWO WODNE 2018

Konsekwencje nowych regulacji w praktyce

Data rozpoczęcia:
30.11.2017
Data zakończenia:
01.12.2017

2 150 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu do 3 listopada

2 450 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu po 3 listopada


Liczba uczestników

+ 23% VAT

Opis

Prawo wodne, które wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r., na nowo określi podział państwa w zakresie zarządzania zasobami wodnymi. Ustawa wprowadza zasadnicze zmiany prawne i organizacyjne, ustanawia także nową strukturę organów odpowiedzialnych za gospodarowanie wodami.

Zapraszamy na warsztaty, w ramach których wspólnie z ekspertami z Ministerstwa Środowiska, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, kancelaria Wardyński i Wspólnicy,
Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, Polska Federacja Producentów Żywności:

  • przeanalizujemy wpływ nowej ustawy na działalność przedsiębiorstw w branży rolno-spożywczej,
  • pomożemy przygotować się przedsiębiorcom na wprowadzenie procedur zgodnych z wymaganiami i ograniczeniami nowego prawa wodnego,
  • omówimy  zasady inwestowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
  • przedstawimy zasady obliczania wysokości opłat za pobór wód i odprowadzanie ścieków.

Na wydarzenie zaprasza

Bartosz Kaczmarczyk