Powered by chatwoo.com

EDUKATOR 2018

Data rozpoczęcia:
15.03.2018
Data zakończenia:
15.03.2018

Opis

UDZIAŁ W WYDARZENIU JEST BEZPŁATNY

 

Rok 2017 to był ważny czas dla zmian w systemie edukacyjnym Polski. We wrześniu weszła w życie reforma szkolnictwa podstawowego i średniego, a Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprezentowało założenia zmian w systemie edukacji wyższej.

Reformy mają na celu wspieranie przemian cywilizacyjnych i gospodarczych w Polsce, co jest bardzo ważne szczególnie z perspektywy utrzymania tendencji wzrostowych PKB, zreformowania modelu profilowego zasobów pracowniczych kraju i wypracowania mechanizmów wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. Dlatego też są bacznie obserwowane z perspektywy wszystkich sektorów gospodarki narodowej.

Początek 2018 roku to dobry termin, by podsumować stan reform, dokonać pierwszej analizy ich skuteczności i omówić konieczne korekty, dlatego „Rzeczpospolita” organizuje konferencję EDUKATOR 2018, która ma na celu zderzenie perspektyw reformatorów i biznesu oraz przygotowanie stosownych rekomendacji.