EDUKATOR 2018

Start date:
15.03.2018
End date:
15.03.2018

Timeline

Day I
Thursday
15 march 2018
09:30

Rejestracja uczestników

10:00

Oficjalne otwarcie

 • Bogusław Chrabota, Rzeczpospolita
10:05

Wystąpienie

 • Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej
10:35

Panel dyskusyjny: System edukacji formalnej od szkoły podstawowej do ukończenia szkoły średniej (liceum): gdzie jesteśmy i co trzeba zmienić, aby szkoła kształtowała młodych ludzi dostosowanych do potrzeb dalszego procesu edukacji i rynku pracy?

Prowadzenie: Bogusław Chrabota, Rzeczpospolita

Do dyskusji zostali zaproszeni:

 • Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej
 • Marek Metrycki, Partner, Deloitte
 • Marcin Biernacki, Właściciel, Interaktywne Edukacyjne Muzeum w Paczkowie
 • Jarosław Pytlak, Zespół Szkół STO na Bemowie w Warszawie
 • Marcin Bruszewski, Wiceprezes fundacji Social Wolves, organizator olimpiady Zwolnieni z Teorii
11:35

„Postulaty przemysłu dotyczące szkolnictwa zawodowego”

 • Jeremi Mordasewicz, ekspert Konfederacji Lewiatan, członek Rady Dialogu Społecznego, przedsiębiorca

11:55

Panel dyskusyjny: Szkolnictwo zawodowe/branżowe jako zaplecze do rozwoju przemysłu i usług.

Prowadzenie: Mateusz Pawlak, Rzeczpospolita

Do dyskusji zostali zaproszeni:

 • Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej
 • Krystyna Boczkowska, Prezes Zarządu, Robert Bosch
 • Prof. dr hab. Mieczysław Kabaj, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 • Ewa Mikos-Romanowicz, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Siemens
 • Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski, APS
 • Maria Montowska, dyrektor Działu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Polsko – Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
12:55

Prezentacja: Raport „Pierwsze kroki na rynku pracy”

 • Michał Olbrychowski, Dyrektor Deloitte
13:15

Panel dyskusyjny: Szkolnictwo wyższe nowego typu a polska gospodarka.

Prowadzenie: Mateusz Pawlak, Rzeczpospolita

Do dyskusji zostali zaproszeni:

 • Piotr Müller, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Prof. dr hab. Piotr Płoszajski, SGH
 • Dr hab. Małgorzata Żytko, Prof. UW
 • Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf, Rektor Politechniki Opolskiej
 • Tomasz Misiak, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Work Service
 • Wioletta Kandziak, Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr, PKN ORLEN
14:15

Przerwa na lunch