Powered by chatwoo.com

Real Estate IMPACTOR

Data rozpoczęcia:
21.05.2018
Data zakończenia:
22.05.2018

Prelegenci

prof. Daniel A. Bell

Prof. Bell jest dziekanem szkoły politologii i administracji publicznej na Uniwersytecie Shandong (Qingdao, Chiny) oraz profesorem w Schwarzman College i wydziału filozofii na Uniwersytecie Tsinghua (Pekin, Chiny). Publikuje w wiodących mediach w Chinach i na Zachodzie, a jego prace zostały przetłumaczone na 23 języki.

Jest między innymi współautorem (razem z Avnerem de-Shalitem) książki „The Spirit of Cities: Why the Identity of a City Matters in a Global Age” (Princeton University Press, 2011). W przyszłym roku ukaże się druga część tego bestsellera.

Książka „The Spirit of Cities: Why the Identity of a City Matters in a Global Age” przywraca klasyczną ideę, która mówi, że miasto wyraża swój własny, wyróżniający etos i wartości. Dla przykładu w starożytnym świecie Ateny były synonimem demokracji, a Sparta utożsamiała wojskową dyscyplinę. W swojej książce Daniel Bell i Avner de-Shalit pokazują, w jaki sposób etos każdego miasta wyraża się w życiu politycznym, kulturalnym i gospodarczym, a także, w jaki sposób duma z etosu miasta może przeciwstawiać się homogenicznym tendencjom globalizacji oraz ograniczać siły nacjonalizmu.

Wojciech Szczurek

Prezydent Gdyni

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Uzyskał stopień naukowy doktora. W 1989 współorganizował gdyński Komitet Obywatelski. Od 1990 związany z działalnością samorządową. W latach 1991–1998 był przewodniczącym gdyńskiej rady miasta, równocześnie reprezentował Gdynię w Sejmiku Samorządowym Województwa Gdańskiego. Od 1998 roku jest prezydentem Gdyni.
Zasiadał także w senacie Wyższej Szkoły Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych, radzie programowej Centrum Studiów Bałtyckich Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Zespole Problemowym ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych PAN.

dr Richard Kokhuis

dyrektor ds. Gospodarczych, społecznych i edukacyjnych miasta Enschede

dyrektor ds. Gospodarczych, społecznych i edukacyjnych miasta Enschede w Holandii. Do jego głównych zadań należy przyspieszenie rozwoju gospodarczego w Enschede i regionie Twente. Ściśle współpracuje z regionalnym handlem i przemysłem, Izbą Handlową, World Trade Center Twente, Agencją Rozwoju Wschodniej Holandii, Uniwersytetem Twente i Uniwersytetem Nauk Stosowanych Saxion oraz Prowincją Overijssel.
Aktywny w różnych projektach i inicjatywach, w tym w programie innowacji wokół społeczeństwa cyfrowego i inteligentnego miasta.

Ryszard Gruda

Prezes Izby Architektów RP

Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP, absolwent Politechniki Gdańskiej, architekt miasta Ciechocinka (76-77), projektant Miastoprojekt Gdańsk (77-86), Kierownik Pracowni Autorskiej w Spółdzielni "Twórczość Architektoniczna" Gdańsk (86-90), Wiceprezydent Gdańska (90-93, 94-2002), Dyrektor Agencji Rozwoju Pomorza Gdańskiego (93-94). Od 2002 roku własna działalność – Biuro Inwestycyjne.
Od 1976 w Stowarzyszeniu Architektów Polskich, 88-93 - członek Prezydium Zarządu Głównego SARP, 92-93 -Doradca Min.Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 94-02 - Radny Miasta Gdańska, od 2002 w Izbie Architektów RP - Przewodniczący Okręgowego i Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
Działacz opozycji demokratycznej - odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Tony Mulhall MRICS

Associate Director Land Professional Group, Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)

Tony Mulhall MRICS jest dyrektorem w Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Jest dyplomowanym geodetą i urbanistą, pracował w wielu obszarach planowania i nieruchomości zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Aktywnie angażuje się w promowanie zrozumienia ekonomiki rozwoju w systemie planowania. Reprezentuje RICS w wielu organach, w tym w Międzynarodowej Federacji Mieszkalnictwa i Planowania (IFHP). Jest członkiem International Land Measurement Standards, komitetu normalizacyjnego, a także pracuje nad profesjonalnymi wytycznymi RICS dotyczącymi wyceny gruntów pod budowę. Występował na konferencjach ONZ / Banku Światowego i regularnie wykładał na wielu uniwersytetach. Jest aktywnie zaangażowany w promocję idei „placemakingu”.

Martin Barry

założyciel i przewodniczący reSITE

Martin jest architektem krajobrazu, założycielem i prezesem reSITE, międzynarodowej organizacji non-profit, której celem jest tworzenie miast bardziej przyjaznych do życia. Jest także dyrektorem generalnym City Crew, doradcą projektowym dla miast i inwestorów nieruchomości.
Od 2017 roku Martin rozpoczął nowy projekt o nazwie Manifesto – będzie to centrum kultury i gastronomii zaprojektowany z kontenerów, które zostaną otwarte w centrum Pragi.
Jako były Associate w W Architecture w Nowym Jorku Martin kierował zespołami w złożonych projektach krajobrazowych na całym świecie, współpracując z miejskimi parkami wodnymi, parkami, placami i uniwersytetami w Ameryce Północnej, Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. Jego najnowsze projekty otrzymały liczne nagrody za wzornictwo w Ameryce Północnej.

Katarzyna Gruszecka-Spychała

Wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki

Studiowała prawo na Uniwersytecie Gdańskim i uzyskała uprawnienia zawodowe radcy prawnego. Od 2011 roku była prezesem zarządu Agencji Rozwoju Gdyni, spółki należącej w 100% do miasta. Jest współautorką Porozumienia ZIT, dającego podstawę do finansowania projektów metropolitalnych ze środków UE. Koordynuje udział Gdyni w Forum Norda oraz współpracę pomiędzy Nordą a Stowarzyszeniem GOM. W ostatnim czasie wiele uwagi poświęciła powstającym dla gmin Północnych Kaszub strategiom rozwoju. W 2014 r. została powołana na Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. Rozwoju Infrastruktury Komunikacyjnej.

Tomasz Dara

wiceprezes zarządu Murapol Architects Drive Sp. z o.o.

Architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Od 2017 roku wiceprezes zarządu Murapol Architects Drive Sp. z o.o. - pracowni projektowo-wykonawczej, wchodzącej w skład Grupy Murapol. Z liderem polskiego rynku mieszkaniowego związany od początku swojej kariery. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał na stanowisku asystenta architekta. Następnie objął pozycję kierownika warszawskiego zespołu projektowego. Należy do grona architektów, pracujących przy największych i najbardziej prestiżowych inwestycjach Grupy, m.in. Murapol Parki Warszawy, Murapol Atrium Służewiec, Murapol Nowa Przędzalnia w Łodzi czy Murapol Poznańskie Ogrody. Prywatnie miłośnik sportów ekstremalnych.

Maciej Górski

Adwokat

Praktyk prawa nieruchomości, posiadający wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów ze wszystkich sektorów rynku nieruchomości; członek grona ekspertów przy Parlamentarnym Zespole ds. Uregulowania Stosunków Własnościowych oraz Komisji Rewizyjnej ORA Warszawa, inicjator powołania i członek Zespołu ds. przygotowania projektu ustawy reprywatyzacyjnej utworzonego przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, autor opinii do projektów ustaw oraz komentator prawa nieruchomości; współzałożyciel Instytutu Badań nad Prawem Nieruchomości; w przeszłości był także członkiem zespołu ekspertów do spraw analizy i oceny projektowanych zmian w przepisach systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego przy Departamencie Polityki Przestrzennej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Narcyz Sadłoń

wiceprezes Związku Podhalan Oddział Zakopane

wiceprezes Związku Podhalan Oddział Zakopane
– (ur. 30.10.1975r. w Biskupcu na Warmii) podróżnik, taternik, alpinista. Uczestniczył w wyprawach wysokogórskich w Himalajach, Alpach i na Kaukazie. Z zawodu lekarz pracujący przez dziesięć lat na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. W latach 2009-2010 lekarz osobisty prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Fundator i Prezes Fundacji Leczyć Zdrowo z Kościeliska, twórca i prezes Instytutu Zdrowego Leczenia oraz polskiej marki Doktor Narcyz. Działacz ruchu regionalnego na Podhalu. Od 2016r. wiceprezes Związku Podhalan Oddział Zakopane.

Paulina Kisiel

Dyrektor kreatywny Gdynia Design Days

Kierownik festiwalu Gdynia Design Days. Od 2012 zaangażowana w tworzenie nowej jakości festiwalu, a także działań bieżących związanych z przestrzenią publiczną w ramach Centrum Designu Gdynia. Jej codzienna praca jako kierownika Gdynia Design Days skupia się na dokładnej obserwacji trendów oraz dostosowaniu programu festiwalu do potrzeb jego odbiorców. Ukończyła studia na wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Roczny urlop dziekański poświęciła pracy w biurze architektonicznym w Londynie.

Marek Stępa

Wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju

Doktor nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki, z zawodu architekt.
Jako Wiceprezydent Miasta Gdyni jest odpowiedzialny m.in. za planowanie przestrzenne, inwestycje miejskie, transport publiczny oraz ochronę dziedzictwa. Z jego inicjatywy powstała m.in. jednostka budżetowa gminy o nazwie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni. Autor koncepcji aktywnej ochrony zabytków gdyńskiego modernizmu.
Był współinicjatorem wpisania gdyńskiego Śródmieścia do rejestru zabytków i uruchomienia cyklicznych konferencji naukowych poświęconych architekturze modernistycznej w Gdyni
i w Europie.

Magdalena Reńska

Dyrektor Zarządzająca, Członek Zarządu EURO STYL

Magdalena jest absolwentką Wydziału Geodezji i Kartografii Akademii Rolniczno-Technicznej w Olsztynie o kierunku Gospodarka przestrzenna i wycena nieruchomości oraz Politechniki Gdańskiej - Wydział Zarządzania i Ekonomii.
Magdalena ma 19 lat doświadczenia zawodowego. Jest twórca oddziału międzynarodowej firmy doradczej - JLL - w Trójmieście, odpowiadającego za obszar Polski północnej, którym z sukcesem kierowała przez 9 lat. Kolejnym etapem rozwoju zawodowego była praca dla Skanska Property Poland jako Dyrektor Regionalny ds. wynajmu w Polsce Północnej. Magdalena jest także wykładowcą-praktykiem Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Inwestycji i Nieruchomości. Od grudnia 2017 roku Magdalena piastuje stanowisko dyrektor zarządzającej i jest członkiem zarządu Euro Styl - grupa kapitałowa Dom Development. Euro Styl jest wiodącym deweloperem mieszkaniowym na trójmiejskim rynku.

Anna Rostkowska

architekt, pracownia Proart

Architekt, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 1972, upr. proj. 1978. W latach 1972-1980 w MBP "Warcent", w latach 1980-1984 nauczycielka historii arch. i projektowania w Liceum Renowacji Zabytków i Pomaturalnym Technikum Budowlanym. W latach 1985-1994 kier. bud. przy pracach wykonawczych w obiektach zabytkowych. Pracownik Państwowej Służby Ochrony Zabytków w latach 1995-1997. Specjalistka w dziedzinie konserwacji i modernizacji budynków zabytkowych i historycznych, rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Założycielka i właścicielka pracowni Proart od 1994 r.

Radicalzz. Studio

making the change for the future

Radicalzz.Studio making the change for the future

Projektujemy i wprowadzamy zmiany, które kształtowane są pod wpływem rozwoju nowych technologii i trendów jak również zmieniających się potrzeb i zachowań

Patrzymy na rzeczy z wielu perspektyw i wspieramy innowacje oparte o założenia zrównoważonego rozwoju w całym procesie projektowym, aż do momentu wdrożenia.
Wierzymy, że kolaboracja i różnorodność to klucz do sukcesu innowacji. Dzięki współpracy różnych grup ekspertów uzyskujemy nowe perspektywy i podejmujemy świadome decyzje projektowe.
Jesteśmy otwarci na dialog, dążymy do demokratyzacji możliwych scenariuszy przyszłości i dajemy Tobie możliwość tworzenia ich razem z nami.

Joanna Skorupska
Kreatywny technolog z holistycznym podejściem do projektowania usług i produktów skupionych na końcowym użytkowniku. Promotorka Maker Movement jako ruchu wzmacniającego rozwój umiejętności przyszłości, o czym opowiadała między innymi podczas konferencji UNESCO oraz World Usability Day. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in w pracy dla Deloitte, DDB, Saatchi&Saatchi, P&G, Samsung.

Kaja Baszkiewicz
Socjolożka, projektantka doświadczeń z prawie 20 letnim doświadczeniem w badaniach, reklamie, consultingu, jak również w startupach i po stronie klienta. Specjalizuje się w projektach typu R&D oraz nowych technologiach. Na wyzwania Klientów patrzy holistycznie łącząc różne punkty widzenia - potrzeby użytkowników, trendy, cele biznesowe i strategię. Pracowała m.in. dla Grupa IQS, Innowatika, Nowa Era, Code Design, Electrolux, Bank Millenium.

Marcin Naczke

Project manager, Vastint Poland

Doświadczenie projektowe zdobywał również przy realizacji obiektów w Szwecji. Od 2008 roku pracuje na stanowisku kierownika projektu i prowadzi procesy projektowe w firmie Vastint.