Nowoczesne Rady Nadzorcze

Start date:
30.11.2018
End date:
30.11.2018

Description

Zapraszamy na konferencję „Nowoczesne Rady Nadzorcze” poświęconą zagadnieniom ładu korporacyjnego i nadzoru nad spółkami publicznymi w Polsce.


Zarówno w Polsce jak i na świecie ostatni rok obfitował w wydarzenia, które na nowo pobudziły dyskusję wokół funkcjonowania ładu korporacyjnego i nadzoru w spółkach. Dyskusja ta przyniosła propozycje zupełnie nowych rozwiązań prawnych oraz miękkich regulacji, które powinny odpowiadać na zidentyfikowane ostatnio wyzwania. Proponowane rozwiązania mogą rodzić wiele pytań. Z niektórymi z nich zmierzymy się podczas konferencji „Nowoczesne Rady Nadzorcze”.


W pierwszej części wydarzenia zaprezentujemy, w jakim kierunku zmierza ład korporacyjny i nadzór nad rynkiem w Wielkiej Brytanii. Zaktualizowany i opublikowany latem 2018 roku UK Corporate Governance Code wejdzie w życie na początku 2019 roku. Wyznacza on trendy na jednym z najważniejszych i najlepiej rozwiniętych rynków świata. Dotyka wielu zupełnie nowych zagadnień, dotąd niepostrzeganych jako element ładu korporacyjnego. Co nowego pojawiło się w tym najsłynniejszym zbiorze dobrych praktyk ładu korporacyjnego, z czego zrezygnowano, w jakim kierunku zmierzają wdrażane zmiany i wreszcie czego Polacy mogą nauczyć się od Brytyjczyków, jeśli idzie o ład korporacyjny – to pytania, na które postaramy się znaleźć odpowiedź podczas wydarzenia wspólnie z zaproszonymi ekspertami.


Druga część konferencji poświęcona będzie zmianom zachodzącym w nadzorze nad spółkami w Polsce. Omówimy już wprowadzone zmiany regulacyjne i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak spółki sobie z nimi radzą. Porozmawiamy też z zaproszonymi gośćmi o najnowszych pomysłach na wzmocnienie nadzoru nad rynkiem kapitałowym w naszym kraju.

Wydarzenie jest bezpłatne.

Całe wydarzenie dostępne w języku polskim i angielskim.


Jednocześnie informujemy, że konferencja przeznaczona jest dla osób zasiadających w radach nadzorczych spółek. Podstawą wpisania na listę uczestników wydarzenia, będą wypełnione przez zgłaszających rubryki dotyczących Rady Nadzorczej, w której Państwo zasiadają. Wymagane informacje znajdują się w formularzu rejestracyjnym.

Konferencja odbędzie się 30 listopada br. o godzinie 10:00 na Giełdzie Papierów Wartościowych przy ul. Książęcej 4,