Pracownicze Plany Kapitałowe

Kraków 2019

Data rozpoczęcia:
16.05.2019
Data zakończenia:
16.05.2019

Program

Dzień I
Czwartek
16 maja 2019
09:00

Rejestracja gości

09:30

PPK - ZASADY OGÓLNE

 • Dariusz Selak, Dyrektor Biura Relacji z Klientami PFR Portal PPK
 • Dariusz Mejszutowicz, Wicedyrektor, Dział Rynku Pierwotnego GPW
 • dr Antoni Kolek, Prezes Instytutu Emerytalnego
10:30

Jak rozmawiać z pracownikami o PPK?

Panel dyskusyjny

 • Agnieszka Łukawska, Dyrektor ds. Programów Emerytalnych, Skarbiec TFI S.A.
 • Marcin Żółtek, Prezes Zarządu PTE PZU SA
 • Mirosław Tarczoń, Sales Support Manager, NN Ivestment Partners TFI S.A.
 • Zbigniew Wójtowicz, Prezes Investors TFI S.A.
11:00

ZARZĄDZANIE PPK

Prezentacje TFI

 • Agnieszka Łukawska, Dyrektor ds. Programów Emerytalnych, Skarbiec TFI S.A.
 • Marcin Żółtek, Prezes Zarządu PTE PZU SA
 • Mirosław Tarczoń, Sales Support Manager, NN Ivestment Partners TFI S.A.
 • Zbigniew Wójtowicz, Prezes Investors TFI S.A.
12:00

PRZERWA KAWOWA

12:30

PPK - KWESTIE PRAWNE

 • Katarzyna Zwierz-Wilkocka, Radca Prawny, Kancelaria Noerr
13:00

PPK - KWESTIE PODATKOWE, HR I KSIĘGOWE

 • Ewa Jakubczyk-Cały, Partner Zarządzający PKF Consult
14:30

NETWORKING

15:00

LUNCH

16:00

Zakończenie