POLSKIE ORGANIZACJE BIZNESOWE NA ŚWIECIE

Jak wykorzystać potencjał istniejących struktur dla wsparcia rodzimych przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej

Start date:
06.11.2017
End date:
06.11.2017

Timeline

Day I
Monday
6 november 2017
10:00

Przywitanie uczestników i gospodarzy konferencji przez moderatora

Marcin Piasecki, Columnist and managing editor of “Rzeczpsopolita” daily

Moderator: Marcin Piasecki, Redaktor, Rzeczpospolita

10:10

EKSPORT I POLSKIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE – WAŻNE ELEMENTY STRATEGII ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU Otwarcie spotkania przez gościa honorowego

Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju

10:25

POLITYKA WSPIERANIA POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW ZA GRANICĄ

Wojciech Fedko, Członek Zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu PAIH

10:35

STOWARZYSZENIE POLSKICH IZB HANDLOWYCH ZA GRANICĄ: odpowiedź na potrzeby polskich przedsiębiorców. Prezentacja Stowarzyszenia

10:45

NOWY EKOSYSTEM WSPARCIA DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW ZA GRANICĄ

Omówienie koncepcji utworzenia Stowarzyszenia, jego roli, sposobu działania, współpracy z instytucjami rządowymi, odniesienie się do doświadczeń w innych krajach. Panel dyskusyjny, sesja Q&A

 • Wojciech Fedko, Członek Zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu
 • Michael Dembiński, Chief Advisor, British Chamber of Commerce in Poland
 • Jan Rudomina, Prezes Zarządu, Polish American Business Club
 • Tom Matysik, Wiceprezes Zarządu, Polska Izba Handlowa w Australii
 • Joanna Schuhholz, Członek Zarządu, Dyrektor, Polska Izba Handlowa w Holandii, Koordynator projektu Stowarzyszenia Izb
 • Javier Sosnowski, Prezes Zarządu, Hiszpańsko Polska Izba Handlowa, Koordynator projektu Stowarzyszenia Izb
 • Dorota Dąbrowska, Managing Director, American Chamber of Commerce in Poland
11:30

Przerwa kawowa

12:00

Z DOŚWIADCZENIA PRZEDSIĘBIORCÓW

Główne bariery wejścia na rynki zagraniczne Panel dyskusyjny, sesja Q&A

Krzysztof Bolesta, Dyrektor ds. Badań, Polityka Insight

 • Amit Lath, Wiceprezes Indyjsko-Polskiej Izby Gospodarczej w Polsce, CEO & Managing Partner, Sharda Group of Companies
 • Marcin Lewandowski, Prezes Zarządu, Polska Izba Handlowa w Holandii
 • Ewa Piacentile, Wiceprezes Zarządu, Polish American Chamber of Commerce of Florida and the Americas
 • Milan Brkovic, Członek Zarządu, Polsko Serbska Izba Gospodarcza
 • Hanna Stypułkowska Gutierre, Prezes Zarządu, Francusko-Polska Izba Handlowa we Francji
 • Richard J. Pietrzyk, Członek Zarządu, Polska Izba Gospodarcza w Niemczech
12:45

LICZY SIĘ KONKRET: jakie działania zagraniczne przynoszą pożądane efekty

Prezentacja konkretnych inicjatyw podejmowanych przez stowarzyszone izby handlowe, które miały dobre efekty biznesowe, wizerunkowe i edukacyjne Panel dyskusyjny, sesj

Sylwia Ziemacka, Redaktor Naczelna, Time for POLSKA

 • Barbara Kamińska-Szuba, Prezes Zarządu Polsko-Austriackiej Inicjatywy Współpracy Gospodarczej
 • Artur Sosna, Prezes Zarządu, Luksembursko Polski Club Biznesu
 • Ewa Burdon, Prezes Zarządu, Norwesko-Polska Izba Handlowa
 • Ewa Wejne, Członek Zarządu, Szwedzko-Polska Izba Handlowa
 • Jerzy Orkiszewski, Prezes Zarządu, Polsko-Amerykańska Rada Współpracy
 • Ryszard Kulczyk, Członek Zarządu, Izba Handlowa Izrael-Polska
13:30

Podsumowanie konferencji. Zakończenie części merytorycznej

13:40

Lunch i networking

15:00

Spotkania B2B

Podczas spotkania B2B przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji będą mogli odbyć spotkania z przedstawicielami wszystkich Izb obecnych podczas Forum

16:30

Zakończenie konferencji