Powered by chatwoo.com

Ranking uczelni i wydziałów ekonomicznych

Data rozpoczęcia:
26.10.2017
Data zakończenia:
26.10.2017

Opis

Najlepsze studia dla biznesu- II edycja rankingu „Rzeczpospolitej” najlepszych wydziałów i uczelni ekonomicznych w Polsce

 

26 października dziennik „Rzeczpospolita”  po raz drugi ogłosi na uroczystej Gali zestawienie najlepszych wydziałów i uczelni ekonomicznych w Polsce. Ma ono pomóc dokonać najlepszego wyboru młodym ludziom przygotowującym się na studia ekonomiczne.

W naszym zestawieniu staramy się przede wszystkim ustalić, które wydziały i uczelnie oferują najwyższą jakość nauczania (w tym najlepszą i dostępną dla studentów kadrę dydaktyczną i naukową); gdzie młodzi ludzie mogą najczęściej wzbogacić swoją edukację o międzynarodowe kontakty, i która uczelnia zapewnia swoim absolwentom szybkie znalezienie dobrej pracy.
Podobnie jak w ubiegłorocznej edycji rankingu uczelnie i wydziały porównujemy na podstawie wyników uzyskanych przez nie w czterech kategoriach: jakości nauczania, umiędzynarodowienia, potencjału naukowego oraz karier absolwentów.

Sporządzając zestawienie oparliśmy się w tym roku wyłącznie na danych i wiedzy ekspertów Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego (OPI BIP), który zbudował i rozwija krajowy System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-ON.

Uroczysta Gala ogłoszenia wyników Rankingu  Uczelni i Wydziałów Ekonomicznych odbędzie się 26 października br. na GPW przy ul. Książęcej 4 w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy.