Forum Restart

– wraz z rozdaniem prestiżowych nagród LISTA 2000 „Rzeczpospolitej”

Start date:
06.12.2023
End date:
06.12.2023

dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego, Dziekan Kolegium Zarządzania, Dyrektor Centrum Badawczego Innowacyjnych Strategii Wzrostu oraz Kierownik studiów podyplomowych „Strategie wzrostu firmy”. W pracy naukowej podejmuje problematykę strategii internacjonalizacji firm z gospodarek wschodzących, pokonywania dystansu w ekspansji zagranicznej, podejmowania decyzji w procesie umiędzynarodowienia oraz innowacji modeli biznesowych.
Członkini kilku organizacji naukowych, m.in. Academy of International Business, Strategic Management Society oraz European International Business Academy. Autorka i współautorka licznych publikacji w czasopismach naukowych, rozdziałów i monografii. Posiada doświadczenie w doradztwie strategicznym w obszarze opracowania strategii oraz wdrożeń zrównoważonej karty wyników w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach oraz organizacjach non profit. Prowadzi wykłady na uczelniach zagranicznych min. w Austrii, Francji, Słowenii oraz Chinach oraz seminaria dyplomowe na poziomie magisterskim i doktorskim.

Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek

Rektor Akademii Leona Koźmińskiego

Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek
Rektor Akademii Leona Koźmińskiego – wiodącej szkoły biznesu regionu Europy Środkowo-Wschodniej wg „Financial Times”. Profesor tytularny, specjalizujący się w tematyce strategii transformacji cyfrowej organizacji, e-handlu oraz e-marketingu. Szczególnie interesuje się zmianami, jakie procesy digitalizacji wywołują w sektorze szkolnictwa wyższego.
Jest również Dyrektorem Centrum Badań Transformacji Cyfrowej – CYBERMAN, członkiem Komisji ds. Innowacyjności European University Association, członkiem EFMD Advisory Board dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum. Od 2020 roku pełni funkcję Prezydenta International Advisory Board francuskiej szkoły biznesu ISC Paris. W latach 2016-18 był członkiem Rady ds. Cyfryzacji przy Minister Cyfryzacji. Grzegorz Mazurek ściśle współpracuje ze środowiskiem gospodarki elektronicznej.

Prof. dr hab. Adam Noga

Akademia Leona Koźmińskiego

Profesor zwyczajny nauk ekonomicznych, Kierownik Katedry Ekonomii w Akademii Leona Koźmińskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki teorii przedsiębiorstw i konkurencji. Pierwszy laureat Nagrody Banku Handlowego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie finansów i ekonomii. Laureat Nagrody KNOP SGH za najlepszą książkę o przedsiębiorstwie. Od 2011 r. członek Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki. Od 1987 r. jest redaktorem „Ekonomisty”. Członek zespołu badawczego prezentującego „Indeks zrównoważonego rozwoju ALK”. Autor raportów o prywatyzacji polskiej gospodarki (1996-1999). Jest autorem siedmiu książek, współautorem 15 książek i ponad 100 artykułów naukowych, w tym w czasopismach z listy JCR.

Marcin Piasecki

Redaktor zarządzający "Rzeczpospolitej"

Redaktor, publicysta „Rzeczpospolitej”, redaktor zarządzający „Rzeczpospolitej”

W swojej karierze dziennikarskiej pracował m.in. w „Gazecie Wyborczej” i magazynie ekonomicznym „Profit”. Pierwszy naczelny polskiej edycji „Forbesa”, zastępca redaktora naczelnego „Dziennika” i „Dziennika Gazety Prawnej”. Naczelny dodatku ekonomicznego do „Dziennika” – „The Wall Street Journal Polska”.

Gość i współautor programów radiowych i telewizyjnych, min. w TVN CNBC, Polsat News, TOK FM, Radio PiN, radiowej Jedynce i Trójce. Prowadzący oraz moderator wielu konferencji i debat gospodarczych.

Prof. dr hab. Aleksandra Aleksandra Przegalińśka

Prorektorka ds. Współpracy z Zagranicą i ESR, Profesorka Akademii Leona Koźmińskiego.

Filozof, futurolog, doktor nauk humanistycznych i doktor habilitowana nauk społecznych, publicystka. Badaczka rozwoju nowych technologii, zwłaszcza technologii zielonej i zrównoważonej, humanoidalnej sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych. Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia uzyskała w 2014 roku w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life.
Jest zdobywczynią prestiżowych grantów naukowych oraz nagród. Swoje badania i wiedzę popularyzuje w mediach międzynarodowych oraz polskich magazynach opinii, prasie, radiu i telewizji. Autorka książek i artykułów naukowych.

Cezary Szymanek

dział ekonomiczny "Rzeczpospolitej"

Wcześniej szef polskiej edycji tygodnika Bloomberg Businessweek oraz Magazynu Sukces. Wieloletni szef działu informacji w gospodarczym Radiu PiN. Prowadzący audycję "Gość Radia PiN" oraz „Kwadrans Po Ósmej”, czyli rozmowy polityczne w TVP 1. W Grupie ITI był zaś dyrektorem programowym serwisu tenbit.pl oraz twórcą i producentem autorskiego programu nadawanego pod taką samą nazwą na antenie TVN. W przeszłości związany był również z RTL 7, Radiem ZET i Radiem Kolor. Szymanek jest laureatem Nagrody im. Władysława Grabskiego przyznawanej przez NBP dla najlepszego dziennikarza ekonomicznego oraz "Ostrego Pióra", wyróżnienia nadawanego przez Business Centre Club.