Forum Restart

– wraz z rozdaniem prestiżowych nagród LISTA 2000 „Rzeczpospolitej”

Start date:
06.12.2023
End date:
06.12.2023

Timeline

Day I
Wednesday
6 december 2023
15:00

Rozpoczęcie wydarzenia

15:10

Od AI do ESG – jak nie wypaść z rozpędzonego światowego pociągu?

 • Diagnoza polityki i zaangażowania polskich firm w procesy dotyczące cyfryzacji oraz zrównoważonego rozwoju. Na jakim jesteśmy etapie?
 • Na ile aktywność firm dotycząca cyfryzacji i ESG wynika z zaangażowania właścicieli, menedżerów i pracowników, a na ile np. obowiązków informacyjnych czy wymagań zagranicznych kontrahentów?
 • Jak motywować pracowników do innowacyjności w zakresie innowacji? Jak wykorzystać ich potencjał w zakresie działań ESG?
 • Podstawowe wyzwania związane z tymi procesami w polskich firmach;
 • Jakie konsekwencje mogą grozić biznesowi w Polsce z powodu zbyt wolnego tempa odpowiadania na wzywania związane z cyfryzacją i ESG.
   
15:55

Gospodarka: gdzie jesteśmy i dokąd idziemy ?

16:05

Przerwa

16:15

Nowe otwarcie. Co trzeba zmienić w gospodarce po wyborach?

 • Na czym stoimy. Diagnoza stanu polskiej gospodarki i finansów publicznych - czy są one znane, czy istnieje konieczność działań audytorskich;
 • Najpilniejsze zmiany konieczne dla gospodarki, najważniejsze bariery do usunięcia;
 • Jakie zmiany w prawie i funkcjonowaniu instytucji mogą przynieść szybkie efekty w postaci korzystnego impulsu gospodarczego; 
 • Jakie są najbardziej istotne posunięcia o charakterze długofalowym mogące zaowocować wzrostem w długim okresie.
   
17:00

Świat polskich przedsiębiorstw w czasach niepewności: trendy i wyzwania

17:10

Przerwa

17:20

Rozdanie nagród Lista 2000 Rzeczpospolitej

18:50

Rozmowy kuluarowe

21:00

Koniec