Prawo restrukturyzacyjne w praktyce - uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Start date:
23.02.2021
End date:
23.02.2021

Timeline

Day I
Tuesday
23 february 2021
09:45

Czas na logowanie

09:55

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

10:00

Restrukturyzacja – wstęp do tematu

Bartosz Groele, Adwokat, Kancelaria Tomasik Pakosiewicz Groele

•    Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?
•    Kto i kiedy może skorzystać z restrukturyzacji?
o    Jakie podmioty mogą skorzystać z restrukturyzacji
o    Ustalenie momentu niewypłacalności oraz zagrożenia niewypłacalnością 
o    Prawidłowy moment na złożenie wniosku
•    Jakie są rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych?
 

10:45

Przerwa

11:00

Restrukturyzacja jako skuteczne narzędzie ratowania przedsiębiorstw

Bartosz Magnowski, Adwokat, doradca restrukturyzacyjny, Kancelaria Tomasik Pakosiewicz Groele

•    Jakie są różnice pomiędzy rodzajami (modelami) restrukturyzacji?
o    Postępowanie o zatwierdzenie układu
o    Przyspieszone postępowanie układowe 
o    Postępowanie układowe 
o    Postępowanie sanacyjne
•    Czy restrukturyzacja jest potrzebna mojemu przedsiębiorstwu i kiedy należy rozważyć restrukturyzację?
•    Jaki model restrukturyzacji jest właściwy dla mojego przedsiębiorstwa?
 

12:15

Przerwa

12:30

Restrukturyzacja w czasach COVID-19

Wojciech Młocek, Radca prawny, Kancelaria Tomasik Pakosiewicz Groele

•    Nowy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego – czy mogę z niego skorzystać?
•    Czym uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne różni się od pozostałych rodzajów postępowań?
o    Tryb otwarcia postępowania 
o    Dokumentacja potrzebna do otwarcia postępowania
o    Skutki otwarcia postępowania 
o    Okres czasu na jaki przewidziane zostało postępowanie
o    Zawarcie układu
•    Jakie zalety ma uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?
 

13:30

Przerwa

13:45

Case studies

Bartosz Groele, Adwokat, Kancelaria Tomasik Pakosiewicz Groele , Wojciech Młocek, Radca prawny, Kancelaria Tomasik Pakosiewicz Groele , Bartosz Magnowski, Adwokat, doradca restrukturyzacyjny, Kancelaria Tomasik Pakosiewicz Groele

•    Kilku wierzycieli, którzy chcą się porozumieć bez rozgłosu – czyli postępowanie o zatwierdzenie układu.
•    Nie wszystkie zobowiązania trzeba restrukturyzować – czyli układ częściowy.
•    Spory, które trzeba rozstrzygnąć szybciej i bez zablokowanych kont – czyli przyspieszone postępowanie układowe.
•    Odzyskanie płynności w czasach COVID-19 – czyli uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne,
•    Przebudowanie całego przedsiębiorstwa i korygowanie nietrafionych decyzji biznesowych – czyli postępowanie sanacyjne.
 

15:15

Sesja pytań

15:30

Zakończenie szkolenia